söndag 22 mars 2009

Migrationsdomstolarna skapar sina egna lagar

Vi har i flera inlägg tagit upp Migrationsverkets och migrationsdomstolens hantering av fallet Lollo och kunnat konstatera att man struntar i att lagen tydligt ger henne rätt att stanna i Sverige. Istället för lagen har Migrationsverket hänvisat till en praxis som tydligen omintetgör lagar som Sveriges Riksdag har stiftat.

Nu har Sydsvenskan gjort en granskning av Migrationsdomstolen i Malmö som "får delar av systemet att framstå som ett lotteri, i vilket domarens person är minst lika viktig som lagboken." Trots att målen lottas till domarna varierar andelen ja till uppehållstillstånd mellan 0-22,6 procent för de olika domarna.

En, enligt Sydsvenskan, initierad uppgiftslämnare säger att "Flera [domare] ser det som sin uppgift att skicka hem folk". Folkrättsprofessor Gregor Noll vid Lunds universitet säger: "Skillnaderna mellan olika domare är för stora, och det pekar på att det är andra faktorer som styr än de rättsliga".

Att domstolarna inför regler som står över lagen skapar många personliga tragedier. Men det är också en mycket viktig demokratisk fråga. Enligt grundlagen är det Riksdagen som stiftar lagarna. När domstolar och tjänstemän åsidosätter dessa lagar och i praktken skapar egna är det snarast att likna vid en statskupp.

På måndagen kunde man chatta med chefsrådmännen Kerstin Hardgren och Monica Felding om rättssäkerheten för asylsökande.

Fler länkar: SDS, SDS, SDS

4 kommentarer:

 1. Enligt Ilmar Reepalu har endast 5% av de som kommer till Malmö "flytt från krig och förtryck resten kommer för att dom vill skapa ett bättre liv för sig och sina barn". Ilmar tycker detta är ett fullt legitimt skäl att få stanna i Sverige och Malmö. Men enligt lagen räcker som tur är inte detta som skäl. Så dessa siffror (som Sossarna själva alltså har gått ut med) borde ju innebära att endast i 5% av fallen kan det vara risk för en felbedömmning. Jag tror personligen att det är betydligt fler invandrare som får stanna utan att ha skäl för det än tvärt om...

  SvaraRadera
 2. Naturligtvis är det fler än flyktingar som har rätt att bosätta sig i Sverige. Först och främst är det inte bara de som enligt internationella konventioner räknas som flyktingar som flyr från krig och förtryck. I Sverige kan man få uppehållstillstånd som skyddsbehövande av samma skäl som konventionsflyktingar.
  Sedan finns det många andra rättmätiga skäl till att få bosätta sig i Sverige. Ett av de vanligaste är att man har make, maka eller minderåriga barn i Sverige. Det är en mänsklig rättighet att människor ska få bestämma själva vilka de ska bilda familj med.
  Man får inte uppehållstillstånd bara för att man vill ha ett bättre liv. Man måste ha anknytning, skyddsbehov, arbete eller studier som orsak.

  SvaraRadera
 3. I dagens Sydsvenskan står det att en professor vill avskaffa trovärdigheten i asylprocessen. Jag håller med honom, men vill tillägga följande.

  Jag har sedan år 2001 arbetat med asylärenden. I egenskap av juridiskt ombud har jag hittills behandlat mer än 1.000 ärenden. Min klara uppfattning är att nuvarande praxis inte är bra vare sig för samhället eller asylsökanden. Det är därför inte bara trovärdigheten som bör avskaffas, utan hela regelverket och invandringspolitiken bör skrotas och ett helt nytt system byggas upp från grunden.

  Milenko Bjelica utländsk advokat verksam i Malmö

  SvaraRadera
 4. Svar angående vem som ska få stanna i Sverige: Visst kan även andra än rena flyktingar få komma hit, om dom kan försörja sig och rätta sig efter vårt sätt att leva och våra lagar. Kan man inte det så, nej tack. Om jag träffar en tjej från ett annat land och vill att hon flyttar hem till mig är det naturligtvis MIN skylldighet och INGEN ANNANS att försörja henne så länge hon inte kan det själv. Dessutom bör man, i tider med hög arbetslöshet, vara restriktiv med arbetstilstånden. Jag känner och träffar folk från hela världen och alla är lika förundrade över vad som händer i Europa och Speciellt Sverige. Vi slarvar bort den frihet och välfärd som våra förfäder slitit för att bygga upp av den änkla anledningen att vi tar den för givet.

  SvaraRadera