måndag 23 mars 2009

Är Tobias Billström tillräckligt trovärdig?

Sydsvenskan fortsätter idag den artikelserie om asylprocessen som startade igår. Professor Gregor Noll vid Lunds Universitet tror att de stora skillnader i bedömning som Sydsvenskan berättade om igår kan bero på att bedömningen av den sökandes trovärdighet är mycket subjektiv. Gregor Noll vill öka insynen i hur migrationsdomstolen avgör om en person är trovärdig. Han säger:

"Det är frustrerande de gånger rätten slår fast, i en formulering på en halv mening, att en sökande inte gett något trovärdigt intryck."

Migrationsminister Tobias Billström försvarar systemet och säger:

"Det kommer alltid att finnas områden där det skiljer sig åt. Så är det i många andra frågor också, våldtäktsmål och de flesta brottmål, till exempel".

Skillnaden är att i brottmål är det domstolens sak att bevisa att den åtalade är skyldig medan i asylärenden ligger bevisbördan på den sökande.

Frågan är om Tobias Billström skulle kunna sitta kvar om samma krav på trovärdighet fanns för ministrar som för asylsökande. I dagens Skånska Dagbladet skriver han i en debattartikel återigen att arbetskraftsinvandringen nästan legat nere de senaste 40 åren och att den återigen tog fart 15 december 2008.

År 2008 fick 14513 personer uppehållstillstånd som arbetskraftsinvandrare (Migrationsverket). Nästan alla av dessa kom från länder utanför EU. Utöver dessa kom många arbetskraftsinvandrare från EU. Dessa behöver inte uppehållstillstånd utan kan komma till Sverige grundat på uppehållsrätt. Det är alltså en myt att Sverige tidigare stängt dörren för arbetskraftsinvandring.

I Skånska dagbladet står Ulf Nilsson (fp) som medförfattare men när samma artikel publicerades i Västervikstidningen fick Cathrine Pålsson Ahlgren (kd) agera parhäst.

Lars Persson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar