fredag 20 mars 2009

Ett steg för att underlätta integrationen

Integrationsminister Nyamko Sabuni och Folkpartiets partisekreterare Erik Ullenhag skriver idag på DN Debatt att man vill upprusta bostadsområden som präglas av utanförskap. Samtidigt skriver de att utanförskapet bara kan brytas inifrån.

Vi har flera gånger framhållit att en stor del av integrationen sköts av människorna själva. Drivkraften är att alla vill skapa en bättre tillvaro för sig själva och sina familjer. Samhällets uppgift ska vara att stödja de enskildas integrationsarbete.

Folkpartiets förslag är ett steg i rätt riktning. Den enskildes integrationsarbete kan avstanna om hopplösheten blir för stor. Koncentrationen av sociala problem kan medföra en ond cirkel.

På mindre orter kan vissa kvarter vara invandrartäta men man går ändå till samma butiker, samma vårdcentral och samma skolor som andra grupper. Det ökar kontakten mellan människor och kan öka chansen att få ett jobb.

En upprustning av bostadsområden och att öka den kommersiella verksamheten i dessa områden är ett positivt förslag som kan ge ny energi till människorna som bor där.

Den som vill fördjupa sig i ämnet kan läsa SCB:s publikation Invandrares flyttmönster.

Länkar: DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar