torsdag 12 mars 2009

Danska flyktingar får chans att återvända hem

Den danska integrationsministern Birthe Rønn Hornbech lovar att ompröva de fall där danska medborgare nekats att bo i Danmark med sin utländska partner (Sydsvenskan, Berlingske Tidende). Det kan betyda att de danskar som tvingats i landsflykt till bl.a. Sverige på grund av de hårda danska invandringslagarna kanske kan flytta tillbaka till Danmark, om de fortfarande vill.

EG-domstolen har i flera domar slagit fast att Danmark tolkat EU-rätten alltför restriktivt.

Det här måste betraktas som ett bakslag även för Sverigedemokraterna som vill införa liknande restriktioner för svenska medborgare att fritt välja sin partner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar