fredag 20 mars 2009

Folkpartiet har bara integrationspolitik för vissa invandrare

Folkpartiets integrationsgrupp, med integrationsminister Nyamko Sabuni som ordförande har presenterat rapporten "Egenmakt för ett öppet samhälle - mottagande och arbete". Det är en rapport som handlar om integration, men tyvärr inte integration av alla invandrare utan bara av den minoritet som är asylsökande.

Integrationsgruppen konstaterar mycket riktigt att "Utanförskapet drabbar många personer som har utländsk bakgrund men långt ifrån alla. Den stora majoriteten av de två miljoner svenskar som har invandrat eller flytt hit, eller som är barn till invandrare och flyktingar, är en välfungerande och hårt arbetande del av Sverige…". Men sedan fortsätter man med den felaktiga slutsatsen "…och behöver därför ingen särskild politik".

Visserligen har asylsökande sämre utgångsläge än anhöriginvandrare och arbetskraftsinvandrare och behöver mer omfattande insatser för att komma in i det svenska samhället. Men det betyder inte att nyanlända invandrare från andra grupper ska ställas utan stöd. Sant är att t.ex. anhöriga till svenskar så småningom kommer att få arbete och att de fram till dess försörjs av sina anhöriga, men det är ändå ett samhällsintresse att underlätta deras introduktion med anpassad utbildning och arbetsförmedling.

Något som invandrare av alla kategorier behöver är svenskundervisning. Här vill Folkpartiet införa restriktioner som säger att studierna ska slutföras inom 3 år och att man inte får ha mer än 2 studieuppehåll. Sådana regler kan försvåra etableringen på arbetsmarknaden eftersom nyanlända invandrare med bristfälliga svenskkunskaper ofta kan få säsongsbetonade arbeten men har svårare att få en tillsvidareanställning. De kan därför tvingas tacka nej till sådana arbeten för att inte förlora rätten till svenskundervisning.

Länkar: Newsmill, DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar