tisdag 24 mars 2009

Regeringen oense om försörjningskrav

Det har riktats kritik från många håll på det försörjningskrav vid anhöriginvandring som en utredning föreslagit. Röda Korset och Migrationsverket är några av de remissinstanser som är starkt kritiska. Oppositionen har riktat stark kritik mot förslaget och också inom alliansen finns starkt motstånd, inte minst bland Kristdemokraterna.

Migrationsminister Tobias Billström blir allt mer ensam om sin positiva inställning till försörjningskravet sedan nu även hans regeringskollega Nyamko Sabuni tar avstånd från det (Riksdag & Departement). Integrationsministern tror inte att förslaget skulle ge de resultat man förväntar sig. Liksom Vi i Sverige har påpekat så anser även Sabuni att få personer skulle omfattas och att förslaget därför inte får någon positiv betydelse för integrationen och samhällsekonomin (Försörjningskrav vid anhöriginvandring).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar