onsdag 11 mars 2009

Försörjningskrav ingen ekonomisk vinst

Flera instanser är kritiska till förslaget om försörjningskrav vid anhöriginvandring, bl.a. Migrationsverket och Barnombudsmannen. BO påpekar att det finns risk för att barn inte får träffa sin mamma eller pappa på flera år.

BO Fredrik Malmberg säger: "Vi i Sverige måste inse att om vi ger uppehållstillstånd till en person som har barn, så är det en familj vi ger uppehållstillständ till."

Många är undantagna och vi har tidigare visat (Försörjningskrav vid anhöriginvandring) att mycket få kommer att beröras av sådana regler. Ett försörjningskrav får därför ingen positiv effekt på Sveriges ekonomi men de som berörs drabbas hårt.

HD, HD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar