söndag 8 mars 2009

Sverigedemokraterna vill värna vissa familjer - och dissa vissa

Sverigedemokraternas tidskrift SD-kuriren har kommit ut med nummer 80 som har familjepolitik som tema. Rubriker som "Gör samhället barnvänligt!" och "Barn och föräldrar bör vara mer tillsammans" ger intryck av att Sverigedemokraterna skulle stå för en mjuk och familjevänlig politik. Läser man partiets handlingsprogram upptäcker man dock snabbt att det bara är etniskt svenska familjer man vill värna om. Familjer med andra etniska inslag än svenska möter en helt annan attityd.

SD skriver att "Naturligtvis ska inte politiker bestämma över hur och när människor väljer att skaffa barn". Det är emellertid just vad Sverigedemokraterna vill införa för att försvåra familjebildning mellan svenskar och utlänningar. Läser man deras invandringspolitiska program upptäcker man att de vill begränsa invandringen från kulturellt avlägsna länder till ett minimum och införa ett totalstopp för "icke-västlig" invandring. Staten ska alltså se till att svenskar inte bildar familj med andra etniska grupper.

Svenskar som vill bilda familj med kulturellt närstående utlänningar ska betala en straffavgift på över 40 000 kr. Dessutom betraktas de som potentiella brottslingar eftersom de ska skriva under en anpassningsförklaring där de förbinder sig att delta i det svenska samhällslivet efter bästa förmåga och att följa svenska lagar och regler. Det behöver däremot inte de svenskar göra som gifter sig med en annan etnisk svensk.

Förslaget till regeringen om försörjningskrav vid anhöriginvandring kan hålla barn och föräldrar åtskilda i fyra år för vissa grupper av invandrare. Sverigedemokraterna vill skärpa det förslaget så att det ska gälla många fler. Hur rimmar det med att "Barn och föräldrar bör vara mer tillsammans"?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar