fredag 6 augusti 2010

Många i Sverige gör som Bill Gates

"Tänk om vi alla skulle kunna göra som Bill Gates", skriver Per Gudmundson i Svenska Dagbladet. Det han avser är att Bill Gates, och några andra mångmiljardärer skänker en del av sitt överskott till välgörande ändamål. Han konstaterar att alltför få svenska mångmiljardärer gör detsamma.

Det finns väldigt många i Sverige som skänker pengar till behövande, både i Sverige och utomlands, men de är ofta inte rika. Det effektivaste biståndet är det som går från person till person. Invandrare i Sverige skickar varje år flera miljarder till behövande släktingar i sitt ursprungsland. Det beror inte på att de, som Bill Gates, har mer pengar än man själv behöver, utan på inställningen att det finns människor som har det sämre än en själv.

När en del politiker talar om att invandrare ska lära sig svenska värderingar kan man undra vad det är i invandrarnas värderingar som är sämre.

Lars Persson

Fler länkar: SvD

8 kommentarer:

 1. "Invandrare i Sverige skickar varje år flera miljarder till behövande släktingar i sitt ursprungsland."

  Visst. Men man skall också minnas att dessa länder förlorar många gånger mer än de tjänar via transfereringar från utlandet, genom att de betalat mycket för utbildningar för sin arbetskraft (vilket denna blogg ofta och riktigt påtalar) som inte kommer dem själva till del samt i form uteblivna värden som dessa kunde ha skapat i sina hemländer. En stor utvandring i allmänhet, ffa i form av brain drain (dvs högutbildade) i synnerhet, är alltid en stor förlust för alla de länder som drabbas av det. Det problemet hade vi själva i Sverige mellan 1850-1930 då vi hade ett stort utvandringsöverskott.

  SvaraRadera
 2. Men de som utvandrar till Sverige har ofta bättre möjlighet att hjälpa sina släktingar som finns i ursprungslandet än om de stannat kvar. En månadslön i Sverige kan vara en årslön i ursprungslandet. Samtidigt får Sverige den utbildning invandraren har med sig. Alltså en win-win situation.

  SvaraRadera
 3. Tyvärr finns det invandrare som inte har så bra värderingar.
  Mvh Leif

  SvaraRadera
 4. På individnivå är det oftast såsom du säger. Man kan vanligtvis bättre hjälpa föräldrar och anhöriga med sin svenska inkomst. Men nationalekonomiskt hamnar det för invandrarens hemland i stort sett på minuskontot och verkar därmed hämmande för dess utveckling. Både den betalda utbildningen och de presumtiva värden hon kunde ha skapat hemma understiger vida vad hon skickar tillbaka till anhöriga. Vinstaffären gör rika länder, som Sverige.

  För många fattiga länder är saken komplicerad och ibland en tvingande nödvändighet. Vissa fattiga länder har t ex en demografiskt explosiv situation som gör att man tvingas tillåta stora grupper att utvandra. Man borde föra en seriös diskussion i internationella organ om hur den rika världen kan kompensera fattiga länder som får stora delar av sin kvalificerade arbetsstyrka exporterad.

  SvaraRadera
 5. Citat: "Invandrare i Sverige skickar varje år flera miljarder till behövande släktingar i sitt ursprungsland."

  Men störs inte det "ekonomiska kretsloppet“ i Sverige genom att dessa pengar inte konsumeras inom landet ?

  Är det verkligen helt irrelevant för Sveriges ekonomi om i landet intjänade pengar omsätts här eller i främmande land ? Knappast !

  Jag tror mig minnas att denna direkta hjälpen är flera gånger större än SIDAs totala bistånd ?
  Säger vi för enkelhetens skull att direkthjälpen (remitteringarna) är 100 miljarder/år ? Då betyder detta uteblivna fiktiva momsintäkter på (teoretiskt) upp till 25 miljarder/år för svenska staten !!!
  Alltså nästan fullt i nivå med dina uträknade fiktiva "insparade skolpengar“ !

  Tjalle, teoriserande amatörekonom

  SvaraRadera
 6. Det finns en stor skillnad mellan dessa typer av hjälp,Gates gåvor kallas väl altruism. Medan invandrares gåvor till hemlandet är ju vad du brukar anklaga sd för, att gynna den egna gruppen(familjen,släkten den egna kulturella och etniska gruppen)
  För de flesta av oss är väl detta fullt mänskligt och att det är så människan fungerar och inte har mycket med rasism att göra.
  Ett litet problem är väl att du kräver att svenskar i alla lägen skall uppträda altruistisk och gå delvis gå på tvärs med den mänskliga naturen.

  SvaraRadera
 7. Tjalle,
  Du vill naturligtvis inte att svenskar ska semestra utomlands eftersom det enligt ditt resonemang gör att Sverige "går miste" om momsintäkter?
  Hur är det förresten med dig själv? Du säger ju att du bor utomlands. Har du kanske fått din utbildning i Sverige och sedan flyttat utomlands när det var dags att betala skatt?

  SvaraRadera
 8. ViS !

  Semestra utomlands?
  Jovisst, inget problem, det vägs ju mer än upp av att utlänningar i sin tur semestrar i Sverige !

  Det är heller inget problem att det remitteras pengar till hemlandet.
  Jag hänvisar här bara till att det svenska samhället indirekt "sponsrar" delar av dessa transfereringar.
  Och här tror jag inte att dessa transfereringar uppvägs av dylika från svenskar i förskingringen !

  Vad er avslutande fråga har med det hela att göra måste ni nog förklara !
  Eller är det en diskret reprimand till dem som varje år skänker Sverige utbildning av ansenlig storlek utan att betala skatt i forna hemlandet ?
  I så fall tämligen olikt er !

  Tjalle

  SvaraRadera