måndag 30 november 2009

Newsmill: Vilka är "Folket"?

Med anledning av folkomröstningen om minareter i Schweiz ställer Newsmills redaktion frågan om folkomröstningar är ett demokratiskt ideal. I artikeln 'Vilka är "Folket"?' diskuterar Lars Persson kring frågan hur man avgör vilka som är "folket" i en enskild fråga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar