måndag 15 mars 2010

Invandring och ekonomi

Invandring och ekonomi är ett ofta diskuterat ämne där frågan ställs vad invandringen kostar. Genom att formulera sig så förutsätter man att invandringen kostar. Det är betydligt ovanligare att ställa frågan hur mycket vi tjänar på invandringen. Invandringsmotståndare vill helst bara diskutera kostnader och intäkter för vissa grupper, t.ex. nyanlända, och låta dessa representera alla invandrare.

I en ledare i Göteborgsposten konstaterar Gert Gelotte att det är så svårt att beräkna invandringens ekonomiska påverkan att frågan blir näst intill meningslös. Han illustrerar det med Jan Ekbergs rapport "Invandringen och de offentliga finanserna". Ekberg kommer fram till att utrikes födda skulle ge en förlust på 45 till 60 miljarder per år i de offentliga finanserna. Gelotte påpekar dock, liksom Ekberg själv, att undersökningen bara handlar om en del av samhällsekonomin, nämligen omfördelningen via offentlig sektor, och inte andra delar av ekonomin.

Inte heller beräkningarna av denna avgränsade del av ekonomin är invändningsfri. Ekberg visar att intäkterna från invandrarbefolkningen i form av skatter och avgifter är högre än de offentliga transfereringar som går tillbaka. Men sedan fördelar han ut övriga offentliga kostnader efter en schablon, huvudsakligen efter ålder. Så finansieras inte kostnaderna i praktiken utan den som tjänar mer betalar mer skatt. En anledning till att man inte kan fördela ut sådana kostnader är att en del av den offentliga konsumtionen varken konsumeras av invandrare eller infödda. Om det t.ex. köps in flera miljoner fler vaccindoser än vad som behövs blir vi alla lite mindre lönsamma med Ekbergs resonemang. Partistöd konsumeras rimligtvis av partier, inte av människor. Annars blir ju resultatet att partiernas verksamhet inte kostar samhället något.

Ett riktigare resonemang borde vara att både invandrare och infödda ger ett överskott när transfereringarna är betalda och båda grupperna bidrar till att betala den offentliga konsumtionen.

Gelotte konstaterar också att invandringspolitik inte bara handlar om pengar utan också om att "vi vill leva i ett anständigt land där vi behandlar främlingar som vi själva vill bli behandlade".

Lars Persson

Läs även: Invandring - sysselsättning och samhällsekonomi


6 kommentarer:

 1. Varför inte bara acceptera det som Ekberg skriver att invandringen går minus. Dina teorier kan ju lika väl ge till resultat att kostnaden är ännu högre än vad Ekberg visar.
  Sedan i rapporten skriver även Ekberg att en ökad invandring för att lösa det demografiska problemet med en åldrande befolkning inte är det bästa sättet att lösa den frågan.Tvärtemot är det bättre att öka sysselsättningen i redan befintlig befolkning.

  SvaraRadera
 2. Gert konstaterar ju att invandringen tidigare "gått med vinst" men numera innebär en förlust.....

  SvaraRadera
 3. Anonym 09:06,

  Gert Gelotte skriver om vad ESO-rapporten säger. Som Ekberg själv påpekar så ger den inte svar på om invandringen går med vinst eller förlust utan behandlar bara de offentliga utgifterna och intäkterna. Även det sätt som dessa beräknas kan diskuteras (se ovan).

  SvaraRadera
 4. Rapporten visar alltså att utgifterna för invandringen är större än intäkterna,ändå går den med vinst enligt dig....

  SvaraRadera
 5. Anonym 11:59,
  Du läser tydligen inte vad jag skriver.

  SvaraRadera
 6. Vi i Sverige

  Om utgifterna är större än intäkterna är det en förlust i min värld....

  SvaraRadera