söndag 26 september 2010

Vi har försökt hjälpa SD att räkna

Sverigedemokraterna ska ta hjälp av riksdagens utredningstjänst för att räkna ut invandringens kostnader, skriver Svenska Dagbladet. Men de riskerar att också få reda på hur stora intäkterna är.

Vi har försökt hjälpa SD och andra intresserade att ta fram fakta. Det har dock inte rönt någon uppskattning, i varje fall inte bland Sverigedemokraterna. Resultatet har nämligen inte blivit det som de vill ha.

Det är inte självklart hur man ska räkna och därför skiljer det hundratals miljarder mellan de olika beräkningar som gjorts från skilda håll. Vissa saker är enklare att beräkna än andra och därför är det omöjligt att göra en helt fullständig beräkning. Man kan emellertid få en rimlig uppfattning genom att titta på de viktigaste faktorerna.

En sådan faktor är hur många som arbetar. Arbetslösheten är högre hos invandrare än hos infödda. Samtidigt är det större andel av invandrarna som tillhör arbetskraften. Det beror på att det finns färre barn och pensionärer bland utrikes födda. Dessa faktorer tar ut varandra så att lika stor andel invandrare som infödda arbetar, 49,4% utrikes födda och 49,7% inrikes födda, räknat på alla åldrar. Andel i arbete innebär alltså inte någon skillnad i kostnader eller intäkter mellan inrikes och utrikes födda.

Statistik från SCB visar också att invandrarhushåll betalar mer i skatt än de får i bidrag. Dock är inkomsterna lägre och därmed också skatteintäkterna. Det finns dock ett värde för samhället att lönerna hålls nere. Hög lönenivå minskar Sveriges konkurrenskraft. Annars skulle man enkelt kunna förbättra Sveriges ekonomi genom att höja lönerna och därmed skatteintäkterna. Lågavlönade tillför alltså staten ett värde genom att de arbetar för lägre lön, men detta värde är inte så lätt att beräkna.

Det är mest unga vuxna som invandrar och dessa har inte belastat samhället med utgifter under sin barndom. Vi har t.ex. visat att enbart utbildningen som ett års invandrare har med sig är värd mer än 30 miljarder. Dessutom har svenska samhället sluppit utgifter för barnbidrag och hälsovård.

Stora delar av samhällets utgifter är inte kopplade till individer. Exempel är försvar, partistöd och infrastruktur. Man kan få vilken person som helst att bli olönsam genom att fördela ut dessa kostnader på individer. Det är dock fel att döma ut vissa personer som olönsamma på grund av kostnader som inte alls har med individen att göra. Om t.ex. staten köper in många fler vaccindoser än vad som behövs så blir vi alla lite mindre lönsamma. Det blir också absurt att t.ex. Sverigedemokraternas partistöd på 300 miljoner under fyra år ska medföra att invandrare blir mindre lönsamma.

Mer fakta finns att läsa här:
Invandring - sysselsättning och samhällsekonomi
Värdet av invandrares utbildning

23 kommentarer:

 1. Men varför är det bara just dom invandrare som kommer hit som ska få ta del av alla dessa bidrag? Vore det inte vettigare att istället för att dela ut pengar till folk som måste betala miljoner för att kunna komma hit, ge till dom som inte har råd med detta? Dessa personer måste rimligen vara i ännu större behov av hjälp än "rikingarna" som har råd att betala multum till flyktingsmugglare?

  SvaraRadera
 2. Vad kostar det?
  Ganska enkelt att svara på detta och jag gör det gratis!
  Vi vet, att en genomsnittskostnad per flykting/invandrare och år är ungefär 250.000 sek. Bara en plats på "dagis" kostar 150.000 sek/år!
  Vi vet, att det tar 7 till 10 år innan en flykting/invandrare är självförsörjande!
  Om Vi tar ett genomsnitt på inkommande 50.000 flyktingar/invandrare per år så erhåller Vi följande kostnad.
  250.000 X 7 X 50.000 = 87.500 miljoner sek/år, eller 87,5 miljarder sek/år!
  Om Vi väljer alternativet 10 år!
  250.000 X 10 X 50.000 = 125.000 miljoner sek/år, eller 125 miljarder sek/år!
  Det finns inga kostnader medtagna för kriminalitet och övrig förstörelse, vilket alltid följer i kölvattnet på den politiskt styrda invandringen!
  Fram till 1975 så hade Sverige arbetskraftsinvandring, vilket givetvis var en tillgång. Men i dagsläget överhuvud taget tala om en tillgång med flyktingar/invandrare för Sverige är absurt och med mellan 1 miljon till 1,5 miljoner människor mellan 16 till 64 år stående utanför på grund av arbetslöshet, förtida pensioneringar, sjukskrivningar och övriga ej önskvärda på arbetsmarknaden är det dessutom "korkat".
  Jag har under 50 år aldrig varit med om arbetskraftsbrist i Sverige och varför i framtiden? Utvecklingen går ständigt framåt och färre och färre personer producerar mer och mer. Det finns och kommer att finnas hur många människor som helst för arbete inom den sociala sektorn! Om nu de svenska politikerna skall envisas med denna massinvandring av flyktingar/invandrare så nämn det hela med dess rätta namn och förklarar för det svenska folket, att det är en samhällskostnad som Vi alla får bära! Därefter, så får det svenska folket ta ställning till om man är villig att betala denna extra samhällskostnad!

  SvaraRadera
 3. När du skriver att invandrare betalar mer i skatt än vad man får i bidrag, räknar du i "bidrag" med allt som skatter ska betala (dvs som min skatt går till, som inte får en krona i bidrag), som sjukvård, skola, fungerande statsapparat, vägar, u-landsbistånd samt den tunga biten som är kostnader för framtida pension. Har du också beaktat kostnader för brotslighet?

  SvaraRadera
 4. Anonym 10:17,
  De som inte kommer hit är naturligtvis inte invandrare, åtminstone inte till Sverige. Sverige ger internationellt bistånd för att hjälpa människor i andra länder.

  SvaraRadera
 5. Anonym 10:31,
  Med "bidrag" avser vi transfereringar, som ekonomiskt bistånd, bostadsbidrag, studiebidrag, föräldrapenning, sjukpenning, m.m. Vi har utgått från SCB:s Inkomstfördelningsundersökningen 2007, tabell 48.

  SvaraRadera
 6. Thomas,
  Din "beräkning" är full av fel. Det tar inte sju år för invandrare att få arbete. Det gäller bara kommunmottagna och de är ca 20000 per år. Alltså ca en fjärdedel av invandrarna, återvändande svenskar borträknade.
  Du räknar bara kostnader men inte de intäkter Sverige får när dessa människor arbetar och betalar skatt. Ditt påpekande om dagisplats visar dessutom på en kostnad Sverige sparar på invandringen. De flesta som invandrar är vuxna och har ju aldrig behövt någon dagisplats i Sverige.

  SvaraRadera
 7. lika förtroendeingivande som vilken skrivelse från politbyrån som helst. tack.

  SvaraRadera
 8. Det märkliga är, att i min kommun kostar en genomsnittlig flykting/invandrare 250.000 sek/år och detta är kostnader. Det finns inga skatteintäkter på dessa kostnader! Skatteintäkter betalas av personer som har inkomster! Bidragen till flyktingar/invandrare är dessutom skattefria liksom Äldreförsörjningsstöd (ÄFS).
  Med Din kalkyl så råder, att ju mer flyktingar/invandrare Sverige tar emot ju högre skatteintäkter! Alltså, varför tar då Sverige inte emot miljoner av flyktingar/invandrare per år? Hur står det till med nationalekonomin, egentligen? Om flyktingar/invandrare blir självförsörjande från dag 1. så gäller Din kalkyl!
  Om flyktingars/invandrarnas barnfamiljer vore större och flera så skulle genomsnittskostnaden öka dramatiskt. Enbart dagisplats för 150.000 sek/år och person, samt skolplats för 100.000 sek/år och person. Det tar mellan 7 till 10 år innan en flykting/invandrare är självförsörjande och under den tiden är flyktingen/invandraren en kostnad för Sverige!
  Om Vi tar kalkylen 250.000 X 7 X 20.000 = 35.000 miljoner sek/år, eller 35 miljarder sek/år. Om Vi tar kalkylen 250.000 X 10 X 20.000 = 50.000 miljoner sek/år, eller 50 miljarder sek/år.
  Jag håller med om, att det finns fel i beräkningen eftersom anhöriginvandring av äldre person, vilka aldrig någonsin kommer att bli självförsörjande, inte är medräknade i min genomsnittskalkyl!
  Om det är en anhöriginvandring om 5000 personer per år, vilka aldrig någonsin kommer att bli självförsörjande och aldrig någonsin behöver betala skatt på sin ÄFS, samt att deras livstid som mottagare av ÄFS är 25 år!
  Då blir tilläggskalkylen; 250.000 X 25 X 5000 = 31.250 miljoner sek/år, eller 31,25 miljarder sek/år. Genomsnittskostnaden för en ÄFS flykting/invandrare är dessutom mycket högre på grund av större behov av omsorgsbehov som äldre. Detta tar jag dock ej hänsyn till i min genomsnittskalkyl!
  Så hur Du än vrider, vänder och försöker "snacka bort" kostnaden för flykting-, invandrarmottagning så är den förmodligen mycket högre än Vi någonsin anar!
  Om kostnaden för flyktingen/invandraren vore inom rimliga gränser så skulle givetvis denna, för årtionden sedan, redovisats av politikerna och inte, som nu, gömts undan i en mängd plattityder och "ordbajseri"! Det är mer märkligt än så, eftersom Sverige kan redovisa statistik på det mesta såsom vad en dagisplats kostar, vad en skolelev kostar, vad äldreomsorgen kostar per individ, vad en omsorgsplats för en dement person kostar, vad en vårdplats kostar per dygn inom sjukvården, vad en operationssal kostar per timme, vad ett hjärtbyte kostar, vad en höftled kostar att byta, hur många meter "toapapper" varje svensk förbrukar per år och mycket, mycket mer?
  Arbetskraftsinvandringen var en tillgång för Sverige. Men den vansinnigt konstruerade och politiskt styrda invandringen är en fullständig katastrof för den svenska samhällsekonomin!
  Detta skall givetvis de svenska skattebetalarna informeras om och de får då ta ställning till huruvida dessa vansinnigheter skall få fortsätta eller ej!

  SvaraRadera
 9. Ang definitionen av "bidrag", så står den ju uppenbarligen bara för en väldigt liten del av kostnaderna. Jämför tex med mig själv. Jag betalar kansker 30 tkr i månaden i skatt (sociala avgifter och inkomstskatt) och får inte ett öre i bidrag. Det måste vara väldigt väldigt få av oss som tex läser detta som erhåller mer i direkta bidrag än vad vi betalar i skatt. Även ngn med väldigt väldigt låg lön betalar ju ca 15-20 tkr i skatt, och det är ju inte många som får bidrag i den storleksordningen.

  SvaraRadera
 10. Vis, glöm inte heller att nämna dessa invandrare som aldrig fått några bidrag, inte ens under den första tiden i Sverige. Kommer man hit som varken flykting eller anhörig så är det faktiskt krav att man ska kunna försörja sig för att få stanna i Sverige. Det är inte bara att komma hit och leva på bidrag som många verkar tro... Inte ens inom EU.
  /A

  SvaraRadera
 11. Vi i sverige är en propagandablogg, bry er inte om vad han påstår. Det finns flera utredningar i ämnet av professorer i nationalekonomi, bla Jan Ekberg och Kjetil Storesletten, samtliga har det gemensamt att dom har kommit fram till betydande nettokostnader. Ska vi gissa att dom har lite mer koll än en fundamentalistisk bloggare?

  SvaraRadera
 12. Det är alltså ca 80000 invandrare per år? En medelstor stad per år att bygga kostar en del.

  SvaraRadera
 13. Thomas,
  Den majoritet av invandrare som inte är asylsökande eller anhöriga till asylsökande kostar på sin höjd ca 35000 per år för sfi. Många betalar skatt från första året och även flyktingar betalar skatt efter några år i Sverige. Om din kommun inte har skrämt iväg alla invandrare har den alltså skatteintäkter från invandrare. Du vägrar konsekvent att räkna intäkterna.
  Det är mycket få som invandrar som pensionärer. Bara 2% är över 65 år när de invandrar och många av dessa kommer från EU-länder och har egna medel, t.ex. pension från hemlandet. Bara ca 5% av invandrare över 65 år har äldreförsörjningsstöd och de flesta av dessa har invandrat innan de blev pensionärer.

  SvaraRadera
 14. glöm ej att många invandrare är sysselsatta inom "konstgjorda" arbeten inom offentliga sektorn. Hemspråkslärare, tolkar, många i olika arbetsmarknadsprogram. Detta måste räknas in i kostnaden för invandring och den egentliga sysselsättningsgraden!

  SvaraRadera
 15. Anonym 21:21,
  Ni Sverigedemokrater vill gärna betrakta invandrares arbeten som värdelösa. I så fall kan man ju även betrakta alla jobb inom det Sverigedemokratiska partiet plus alla SD:s politiska uppdrag som inte bara värdelöst utan även skadligt arbete.

  SvaraRadera
 16. Kräv bättre kvalité i skolan, särskilt i matematik!

  När man läser sds partiprogram och beräkningar på invandring får man sig en funderare på om de ens har gått ur grundskolan. I för sig är väl sdarna överrepresenterade när det gäller låg utbildning så ska väl inte bli så förvånad. Men signaturen Thomas här ovan visar onekligen på problem i både matematik och kritiskt tänkande. Tror han verkligen att svenska folket i gemen ska gå på bullshitet att bara räkna kostnader?

  Stå på er viisverige! ni är bra

  SvaraRadera
 17. nephilimswings:
  http://www.dn.se/nyheter/valet2010/nationalekonom-om-sd-berakningar-det-ar-valdigt-grovt-overskattat-1.1115296

  räkna inte med honom på er sida i alla fall.

  SvaraRadera
 18. Eftersom vi tjänar pengar på flyktingar borde vi ta emot alla Romer i Europa, dags att dom får en fristad o börja jobba. Det verkar ju inte gått så bra i andra länder men här borde det finnas chans att komma in på arbetsmarknaden.

  SvaraRadera
 19. Jisses va mycket hat och förakt det finns hos de som bestämmer sig för att kommentera denna blogg.

  Jag tycker ni gör ett fantastiskt jobb på denna blogg och jag hoppas att ni fortsätter med ert fina arbete. Ni är en inspiration för mig och det glädjer och värmer mig att det fortfarande finns människor i detta land som står för solidaritet, medmänsklighet och rättvisa.

  Låt er aldrig dras ner i skitet av alla negativa kommentarer som finns där ute!

  /Frilansande pedagogen

  SvaraRadera
 20. Den som har skrivit denna artikel har helt fel uppgifter. Eftersom politikerna vägra lämna ut uppgifter ang. invandringens kostnader, så varierar siffrorna mycket: Den lägsta siffra jag har sett är att invandringen TOTALT kostar (då räknar man in alla invandrare-inte bara de som kommit hit senaste året)40 miljader/år. Den högsta siffran ligger på ca. 272 miljarder/år. Sanningen kanske ligger nånstans där emellan.

  Påståenden om att invandringen rent utav är en vinst för svenska samhället är ju vansinniga: 1/3 av invandrarna är arbetslösa (alltså en mycket högre siffra än svenskarna i genomsnitt). Av de som kommit hit de senaste 10 åren, är närmare HÄLFTEN arbetslösa och bidragsberoende. Det kan väl inte vara svårt att förstå att detta innebär ENORMA kostnader för skattebetalarna?

  När sedan invandrarförespråkarnas enda "argument" är: "Invandrarna bidrar och berikar oss med sin kultur som medför en ökad öppenhet", så förstår man ju hur illa ställt det är. Vill jag bli "berikad" och uppleva en "främmande kultur", kan jag antingen gå till ett bibliotek eller beställa en utlandsresa.

  Ungefär 90% av de som kommer hit har inga giltiga asylskäl (inget skyddsbehov) helt enkelt därför att det inte finns några krig eller aktuella konflikter i de länder de "flyr" ifrån. Ofta kan de ju åka på semester till hemlandet så fort uppehållstillståndet är klart. Då med ett nytt svenskt pass: ofta har de ju slängt sina egna pass när de kommit till Sverige.

  Den sk. anhöriginvandringen skulle också stoppas helt: att man har en släkting i Sverige är INTE tillräckliga skäl för att man skall få stanna i landet. Ulf Möller, Helsingborg.

  SvaraRadera
 21. Ulf Möller,
  Det är du som har fel uppgifter. Arbetslösheten bland utrikes födda är 15%. Men eftersom en större andel är i arbetsför ålder så arbetar lika stor andel utrikes som inrikes födda, räknat på alla åldrar.
  Det är mycket bra för Sverige att de flesta som invandrar inte kommer därför att de måste fly. Anhöriginvandrare som kommer till väletablerade anknytningspersoner kostar mycket lite och ger snabbt pengarna tillbaka och mer därtill. Det behövs nu när vi måste lägga ut 100-tals miljoner på att försörja Sverigedemokrater som inte gör något nyttigt arbete utan bara sprider hat.

  SvaraRadera
 22. Jag är benägen att instämma i ett uttalande som en moderatpolitiker sa om landsorten, nämligen att de är dummare än Stockholmare. I Stockholm pågår det en ständig invandring, både från utlandet och från landsorten på drygt trettiotusen per år. För oss infödda är alla inflyttade främlingar och med logiken som råder på landsbygden så ska vi göra allt för att kasta ut dem. Stenstaden är begränsad och gör att priserna på bostäder har rusat upp till hisnande höjder. En liten villa på 70 kvadrat med tomt på 300 kvm kostar ca fyra miljoner! Lokaltrafiken som vi byggt och betalat för nyttjar de nyanlända utan att ha bidragit med en krona. Som tur är resonerar vi inte så. Tvärtom. Vi vill ha fler inflyttade, oväsentligt var de kommer ifrån så är de välkomna till vår stad. En inflyttning är på alla sätt bra och de problem som ibland uppstår är överkomliga. Sverige är medlem i EU och när jag är på resa och svarar på frågan var jag kommer ifrån svarar jag -Stockholm Europa! Har inget gemensamt med övriga Sverige och önskar mig en snabbare urbanisering som leder till att landsorten blir semesterorter för Norrmän och EU medborgare från Stockholm och andra städer.

  SvaraRadera