fredag 9 januari 2009

Olagligt att låta Lollo stanna?

Migrationsverket framhärdar att 17-åriga Lollo ska utvisas till Kroatien trots att hon är född i Sverige, har bott här större delen av sitt liv och har misshandlats och dödshotats av sin far. Migrationsverket anser inte att skälen är tillräckligt ömmande för att hon ska få stanna.

Har vi verkligen så omänskliga lagar i Sverige? Nej, en närmare titt på Utlänningslagen visar att det finns alla möjligheter att låta henne stanna. Frågan är om det inte t.o.m. är olagligt att utvisa henne.

4 kap. 2 § säger att den som "känner välgrundad fruktan för att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning" är skyddsbehövande.

5 kap. 1 § säger: "Flyktingar och skyddsbehövande i övrigt som befinner sig i Sverige har rätt till uppehållstillstånd". De undantag som kan ge rätt att vägra uppehållstillstånd gäller knappast i det här fallet. Undantag kan vara om utlänningen bedrivit verksamhet som hotar rikets säkerhet. Övriga punkter har att göra med inresan till Sverige och kan knappast vara aktuella eftersom hon är född i Sverige.

5 kap. 3 a § säger att uppehållstillstånd får ges till "en utlänning som har svenskt ursprung eller som har vistats i Sverige under lång tid med uppehållstillstånd". När det finns synnerliga skäl får uppehållstillstånd också beviljas till den som på annat sätt har särskild anknytning till Sverige.

5 kap. 6 § ger möjlighet att bevilja uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter även om uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund. "Vid bedömningen skall särskilt beaktas utlänningens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situation i hemlandet. Barn får beviljas uppehållstillstånd enligt denna paragraf även om de omständigheter som kommer fram inte har samma allvar och tyngd som krävs för att tillstånd skall beviljas vuxna personer." Som barn räknas den som är under 18 år.

Slutligen förbjuder 12 kap. 1 § verkställighet om "utlänningen där skulle vara i fara att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning".

Länkar: DN KvP

3 kommentarer:

 1. Tack för länken Du skickade!

  Åh, vad GLAD jag blir av en så bra sida Du/ni har!!! "Rätt o fel-inläggen" var otroligt bra o väldigt viktiga. Skickar länkning vidare. Bra att ni är opolitiska o kritiserar tvärs över, vilket förstår även gäller för Fi, även om jag är part(i) målet...:)

  Kikar in med jämna mellanrum.

  /Marita

  SvaraRadera
 2. Marita,
  Tack för uppmuntran och välkommen!

  SvaraRadera
 3. Bra och sakligt inlägg!
  Dessvärre är väldigt många utvisningar uppåt väggarna olagliga... för att inte tala om hur mycket de strider mot FN:s konventioner. Särskilt barnkonventionen kan en ju tycka att Sverige borde ha lite respekt för.

  SvaraRadera