onsdag 14 januari 2009

Dagens rätt och fel - 090114

Påstående: Det kommer 100 000 flyktingar per år till Sverige.

Så här är det: De senaste åren har ca 100 000 per år invandrat till Sverige. Bara 25% av dessa är flyktingar, skyddsbehövande och deras anhöriga. 12 000 är återvändande svenskar. 10 000 är övriga nordiska medborgare. Resten är EU/EES-medborgare, studenter, arbetskraftsinvandrare och anhöriga till andra än flyktingar. För dessa 75% gäller samma försörjningskrav som för andra i Sverige. 45 000 utvandrade år 2007 och därför är invandringsöverskottet 55 000.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar