söndag 25 januari 2009

Fallet Lollo - vem stiftar lagarna?

Vem beslutar om Sveriges lagar? Formellt är det inget tvivel om att det bara är Sveriges Riksdag som kan besluta om lagar. En lag kan bara ändras genom att riksdagen beslutar om en ny lag. Fallet med 17-åriga Lollo som hotas av avvisning antyder dock att det i praktiken finns regler som står över lagen.

Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson påstår att de vänt på varje sten men att Lollo ändå inte är ens i närheten av att beviljas uppehållstillstånd. Många som i likhet med "Vi i Sverige"-redaktionen studerat Utlänningslagen finner dock flera möjligheter att bevilja henne uppehållstillstånd. Det kommenterar Dan Eliasson i DN så här:

"Om man bara läser lagtexten kan det verka som att hon har skäl som räcker. Men Migrationsöverdomstolen har fatta en rad praxisbeslut om hur lagen ska tolkas och det är dessa beslut vi följer."

Men ett praxisbeslut måste väl följa lagen och inte upphäva den? Annars blir effekten att domstolar och tjänstemän beslutar om "lagar" som står över de lagar som Sveriges folkvalda riksdag beslutat om.

Någon kanske invänder att det är alltför komplicerat att tolka lagar och att vi ska överlåta det till utbildade jurister? Men vi är ju alla skyldiga att följa lagen. Då måste den formuleras på ett sätt så att även lekmän kan tyda den.

Uppdatering: Riksdagsledamot vill frysa avvisningsbeslutet. Barometern, BLT.

1 kommentar:

  1. Och inte bara det. Migrationsverkets gd säger också i samma artikel att §10 (som i princip säger att vi ska följa barnkonventionen) bara är en allmän programförklaring (dvs underförstått inte behöver följas, tolkar jag det som). Illa. Mycket illa. Så verkligheten visar alltså att Sverige måste göra med barnkonventionen som med en del andra konventioner: Upphöja den till svensk lag, för att undanröja "missförstånd" från migrationsöverdomstolens, gd's och andras sida att barnkonventionen kan åsidosättas. Och i sak är ju beslutet helt absurt!

    SvaraRadera