fredag 16 januari 2009

Dagens rätt och fel - 090116

Påstående: Invandrade pensionärer får över 10 000 kr skattefritt per månad.

Så här är det: Personer som inte får sina grundläggande försörjningsbehov tillgodosedda genom förmåner inom det allmänna pensionssystemet kan få äldreförsörjningsstöd (ÄFS) istället för socialbidrag. Det ges oberoende av om man är invandrare eller infödd svensk. En tredjedel av de som får stödet är födda i Sverige och hälften är svenska medborgare. Eftersom stödet är behovsprövat ger det aldrig mer än lägsta garantipensionen och bostadsbidraget. År 2007 betalades i genomsnitt 3000 kr ut per månad och mottagare. 5% av invandrare över 65 år får stödet. 7 promille av alla pensionärer får ÄFS.

Läs mer: SD och äldreförsörjningsstödet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar