tisdag 2 juni 2009

SD vill att staten ska bestämma vem du ska leva med

En ny rapport visar att 70 000 svenskar inte får välja själva vem de ska gifta sig med (Svenska Dagbladet). Det är oftast föräldrar som bestämmer eller påverkar vem deras barn ska gifta sig med. Det är en föråldrad tradition som tidigare varit vanlig även i Sverige. Regeringen planerar nu en lagändring för att hindra tvångsäktenskap. "Det är ett så grovt ingrepp på barns rättigheter att samhället måste ingripa", säger integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (FP).

Sverigedemokraterna vill gå i motsatt riktning och ytterligare begränsa svenskars rätt att välja partner. Det är dock inte föräldrarna som ska avgöra vem man ska leva tillsammans med utan staten. SD eftersträvar en homogen befolkning och man vill därför hindra svenskar att bilda familj med personer från "kulturellt avlägsna" eller "icke-västliga" länder. Även de som vill bilda familj med någon från västliga länder ska tvingas betala en straffavgift på över 40 000 kr. Det framgår av Sverigedemokraternas invandringspolitiska program.

Läs även på Newsmill: SD vill hindra svenskar och invandrare att bilda familj
Vifta inte bort flickors rädsla för tvångsgifte

Fler länkar: Expressen,
SvD

23 kommentarer:

 1. Jösses. Det lät ju helt sjuk. Dock bra att man förändrar lagen så att fundamentalister inte kan gifta bort sina barn.

  SvaraRadera
 2. Johan Bensow2 juni 2009 13:13

  Nej, det är den slutsatsen ni drar av SDs förslag. Ingenstans har SD sagt att staten skall ha makt att förhindra s k blandäkstenskap, vilket vore helt absurt och skulle sannolikt markant, kanske fullständigt, rasera partiets stöd. Att däremot äktenskap mellan svenska och utländska medborgare kan försvåras genom förslaget kan inte helt förnekas.

  SvaraRadera
 3. Effekten av att helt stoppa invandring från "icke-västliga" länder blir ju att staten förhindrar blandäktenskap. Att säga i klartext att man vill se till att svenskar håller sig "rasrena" och inte skaffar barn med någon som SD betraktar som underlägsen skulle, som du säger, förpassa SD dit de opinionsmässigt var för 15 år sedan. Därför använder de omskrivningar och hoppas att ingen läser så noga. Det är dock inte svårt att räkna ut vad som blir följden av SD:s politik.

  SvaraRadera
 4. Johan Bensow3 juni 2009 12:47

  Var har SD uttryckligen sagt att de vill stoppa ALL icke-västlig invandring?

  Bör vi inte hålla oss till SDs faktiska uttalanden istället för att läsa in ett och annat.

  Till exempel har de aldrig sagt att de vill att staten skall ha makt att förbjuda blandäktenskap. Något sådant vore extremt och unikt inte bara i Sverige utan i hela Europa.

  Men har ni svart på vitt att SD har sagt detta så är jag beredd att korrigera min uppfattning.

  SvaraRadera
 5. Ni læser SD:s partiprogramsom an læser bibeln! Hur får ni ihop det hær tramset?
  /Conny

  SvaraRadera
 6. Detta finns att läsa i SD:s invandringspolitiska handlingsprogram:

  "För att motverka denna problematik skall invandringen av personer från kulturellt avlägsna länder begränsas till ett minimum. Om dagens massinvandring får fortsätta kan det dock bli nödvändig med ett tillfälligt totalstopp för icke- västlig invandring".

  "Den härboende personen skall påta sig försörjningsansvar för den anhörige under en femårsperiod och skall dessutom betala en engångssumma, uppgående till ett prisbasbelopp.

  SvaraRadera
 7. Johan Bensow3 juni 2009 13:41

  Ser du, där kom klartexten fram, och den var annorlunda mot de slutsatser som ni drog.

  Ett tillfälligt totalstopp är något helt annat än fullständigt totalstopp. Ett sådant stopp finns det argument för och det är inte ett orimligt förslag.

  Förslaget om försörjningsansvar och även ett prisbasbelopp, för att täcka upp de kostnader som tillkommer för inflyttad person, är också helt rimligt. Dock anser jag att detta bör gälla generellt och inte endast riktas mot invandring från icke-västliga länder.

  SvaraRadera
 8. Ja, den utomeuropeiska massinvandringen har i stort sett enbart negativa konsekvenser för det svenska samhället. I dagens läge tar vi in motsvarande c:a 5 nya Rosengård varje år (102 000 invandrare, majoriteten är utomeuropéer).

  Sedan hur du får det till att SD vill att staten ska bestämma vem du ska gifta dig med är helt bortom mitt förnuft. Det är lögnaktig propaganda helt enkelt.

  SvaraRadera
 9. Johan,
  Du griper efter varje halmstrå för att försvara SD.
  Hur långt är ett tillfälligt stopp? 5 år? 10 år? Att tvinga människor att leva åtskilda i flera år innan de får bilda familj är i praktiken lika med ett förbud.
  Vad är ett minimum av invandring från kulturellt avlägsna länder? SD har insett att Sverige är bundet av internationella avtal och accepterar därför invandring av kvotflyktingar. När Sverige tagit emot ett par tusen kvotflyktingar under ett år, har man då inte uppnått SD:s miniminivå? Vilket betyder att det finns inte plats för en enda anhöriginvandrare?
  Försörjningsansvar finns redan i praktiken genom att man är försörjningsskyldig för make/maka och barn. Det gäller inte bara vid invandring.
  Det finns inga kostnader att betala för invandringen. Sverige slipper utbildningskostnader på ca en miljon i utbyte mot svenskundervisning för 50000 - 100000. Hushåll som består av både invandrare och svenskar får nästan inget socialbidrag och betalar mer skatt än helsvenska hushåll.

  SvaraRadera
 10. Platinaapa,
  Av de 102000 invandrare du nämner är 17000 återvändande svenskar. Rosengård är inte representativt för vilka som invandrar till Sverige. T.ex. är en fjärdedel arbetskraftsinvandrare, en fjärdedel anhöriga till svenska medborgare, 16% studenter. Läs "Vilka invandrar till Sverige?" på den här bloggen.

  SvaraRadera
 11. Enligt rapporten som du själv hänvisar till:
  http://www.scb.se/statistik/_publikationer/BE0701_2008A01_BR_BE51BR0803.pdf

  Vi tog in 77600 år 2008, plus 26000 anhöriginvandrare. Av dessa 77600 var över 2/3 icke-européer, varav 38000 var från antingen Mellanöstern/Afrika eller resterande delarna av Asien (vi tar dock inte in så många av dessa). Den största andelen anhöriginvandrare kommer från Afrika/Asien.

  Enbart 1/5 av dessa 102000, dvs 23000 kom från EU-området.

  Anhöriga till "svenska medborgare" betyder att en person har fått medborgarskap och drar med sig hela familjen för att få försörjning(alt. släkten).

  Så förlåt: 4 nya Rosengård varje år, det är betydligt mycket bättre.

  SvaraRadera
 12. "Du griper efter varje halmstrå för att försvara SD.
  Hur långt är ett tillfälligt stopp? 5 år? 10 år? Att tvinga människor att leva åtskilda i flera år innan de får bilda familj är i praktiken lika med ett förbud."

  Nej, det är sunt förnuft. Vad hade du tänkt dig, att vi ska ha samma massinvandring tills svenskarna är i minoritet (det är vad som kommer att hända nämligen).

  "Vad är ett minimum av invandring från kulturellt avlägsna länder? SD har insett att Sverige är bundet av internationella avtal och accepterar därför invandring av kvotflyktingar. När Sverige tagit emot ett par tusen kvotflyktingar under ett år, har man då inte uppnått SD:s miniminivå?
  Vilket betyder att det finns inte plats för en enda anhöriginvandrare?
  Försörjningsansvar finns redan i praktiken genom att man är försörjningsskyldig för make/maka och barn. Det gäller inte bara vid invandring."

  Nej, försörjningsansvaret ligger på staten, inte hos individen. När de kommer hit, har de rätt till boende, ersättning för livsmedel och andra produkter, samt sjukvård. Detta är enorma kostnader varje år. Dessutom saknar majoriteten av de som kommer hit utbildning. Nyligen visade det sig exempelvis att majoriteten av de flyktingar som kom till Blekinge var analfabeter(!).

  "Det finns inga kostnader att betala för invandringen. Sverige slipper utbildningskostnader på ca en miljon i utbyte mot svenskundervisning för 50000 - 100000. Hushåll som består av både invandrare och svenskar får nästan inget socialbidrag och betalar mer skatt än helsvenska hushåll."

  Du åsyftar du arbetskraftsinvandring, men det handlar inte ens om en 1/5. Du vet att majoriteten som kommer hit saknar både högre utbildning, och ofta även motsv gymnasial utbildning. Att alla invandrare som kör taxi är hjärtkirurger och ingenjörer är en modern myt som sossarna har planterat.

  SvaraRadera
 13. Johan Bensow4 juni 2009 06:29

  Jag tror att det är ni som letar halmstrån för att falskeligen kunna anklaga SD. Partiet har inte föreslagit att staten skall förbjuda äktenskap mellan svenska medborgare och icke-västliga utlänningar.

  Vad gäller stoppet för viss invandring så är det inte klart hur länge detta skulle tänkas gälla. Det är också villkorligt på om regering och riksdag avser fortsätta nuvarande stora invandring till Sverige.

  Sverige har i årtionden haft en mycket stor invandring i förhållande till sin folkmängd. På flera sätt har vi den största invandringen per capita i jämförelse med övriga europa. Den kravbörda som hamnat på Sverige att utan motprestation försörja ett stort antal "flyktingar" saknar motstycke i flera västliga länder.

  Samhällsexperimentet med denna oansvariga s k mnigrationspolitik. har inte lyckats. Utan helt misslyckats. De ser helt enkelt för djävligt ut på många håll i Sverige idag. Åk ut till Rosengård och andra havererade områden och ta en titt på verkligheten.

  Men våra politiker är NOLL intresserade av att ens diskutera problematiken seriöst. För att förhindra att hela landet inte blir ett enda stort Rosengård, vilket våra politiker inte backar en tum för att ordna, så är drastiska åtgärder nödvändiga.

  Hade problemen ventilerats för en 20-30 år sedan och åtgärdats redan då hade vi sluppit den omöjliga sits vi har idag. Men våra högmodiga och självgoda landsförrädare till politiker har inte ens velat föra saken på tal, i stället har de anklagat de som yttrat sig kritisk om förda vansinnespolitik för "rasister" eller något ännu värre.

  Men, högmod går före fall.

  SvaraRadera
 14. Platinaapa,
  Det verkar vara ett problem för dig att människor utanför EU invandrar. Det ser inte vi som ett problem. Integrationens framgång beror mycket mer på varför människor invandrar än varifrån.
  En tredjedel av anknytningspersonerna är födda i Sverige. De som invandrat men blivit svenska medborgare har varit i Sverige flera år och har hunnit etablera sig. Sysselsättningen t.ex. är starkt beroende av antalet år i Sverige.
  Det är främst make/maka/barn som anhöriginvandrar. Bara 2% av invandrarna är över 64 år. Läs "Åldersfördelning och barnafödande hos invandrare".

  SvaraRadera
 15. Platinaapa,
  Svenskarna blir inte en minoritet eftersom många av de som invandrar BLIR svenskar.
  Anhöriginvandrare får inte boende och livsmedel av staten så länge som inte anknytningspersonen lever på socialbidrag (vilket är mycket sällsynt). Sjukvård ges på samma villkor som till svenska medborgare.
  Inte bara arbetskraftsinvandrare försörjer sig själva. Det gör alla från första dagen utom de som är asylsökande eller deras anhöriga vilket är 25%. Även de flesta av dessa försörjer sig själva efter ett antal år i Sverige.

  SvaraRadera
 16. Platinaapa,
  Majoriteten av invandrarna har minst gymnasial utbildning.

  SvaraRadera
 17. Johan,
  Du vägrar tydligen läsa innantill i SD:s program eftersom du fortsätter att förneka vad där står.
  Invandringen är ingen "kravbörda". Invandrarhushållen ger ett positivt bidrag till staten. Att det inte skulle ställas krav på invandrare är nonsens.

  SvaraRadera
 18. Johan Bensow4 juni 2009 13:34

  Nej, ni utläser en konsekvens som inte uttryckligen står i förslaget.

  Så länge inte SD har lagt något förslag på att förbjuda äktenskap mellan svenska medborgare och icke-västliga utlänningar så tror jag inte på det.

  Kommer de däremot med ett sådant förslag lämnar jag dem bums.

  SvaraRadera
 19. SD vill inte förbjuda äktenskapen. Man får gifta sig med vem man vill men vill man leva tillsammans med sin make/maka kan man bli tvungen att gå i landsflykt, liksom Dansk Folkeparti har tvingat danskar i landsflykt.

  SvaraRadera
 20. http://www.cphpost.dk/news/national/88-national/45829-24-year-rule-affects-marriage-rates.html
  Intressant artikel från Danmark angående restriktioner för äktenskap.Har tydligen förbättrat situationen för ungdomar som uttsätts
  för risk av tvångsäktenskap och underlättat integrationen.

  SvaraRadera
 21. Det framgår inte alls av artikeln att de äktenskap som miskat är tvångsäktenskap. Istället visar det att danska staten inskränker friheten för danskar att själva välja sin partner. Danskar som vill gifta sig med en annan dansk får göra det från 18 års ålder men en dansk som vill gifta sig med en person vars etnicitet inte gillas av Dansk Folkeparti måste gå i landsflykt.

  SvaraRadera
 22. Läs gärna en gång till utan vara fördomsfull.Antalet "sommarbrudar"hade minskat ock att tidiga äktenskap har minskat dock inte ner till danskföddas siffror.Om det nu hade varit omöjligt att gifta sig borde inte antalet tidiga giftermål vara mindre än de danskföddas?

  SvaraRadera
 23. Och varför skulle det vara något fel i att gifta sig innan man är 24 år? För några årtionden sedan var det betydligt vanligare i Sverige och förmodligen även Danmark än det är nu. Det är inte tvångsäktenskap bar för att man gifter sig tidigt.

  SvaraRadera