onsdag 17 juni 2009

Problem för främlingsrädda

"Ibland när jag hör någon runt mig kalla någon för blatte säger jag att jag faktiskt är halvblatte. För det är det ingen som tror", säger Linda Letelier från Skanör i en intervju i Sydsvenskan.

Enligt sverigedemokratiska och nationaldemokratiska teorier borde Linda och hennes familj bo i Rosengård och vara arbetslösa. Hennes pappa kom nämligen hit som flykting från Chile. Istället bor hon i Vellinge kommun, av en del kallad "en vit fläck på kartan". Bilden i Sydsvenskan visar en glad familj med blont hår och "typiskt svenskt" utseende.

Sverigedemokraterna hävdar att invandringen medför att Sveriges befolkning byts ut och att svenskarna inom x antal år kommer att bli en minoritet i sitt eget land. Men hur ska man kunna avgöra vem som är svensk, invandrare eller "av invandrarbakgrund" när invandrarna och deras barn BLIR svenskar?

Det måste vara jobbigt att vara rädd för invandrare.

20 kommentarer:

 1. Vad är det för ”sverigedemokratiska teorier” som säger att ”Linda och hennes familj bör bo i Rosengård och vara arbetslösa”??? Är det inte just den utvecklingen som Sd vill förhindra???

  Nu har ju just Sd som mål att de som invandrar till Sverige skall assimileras och bli svenskar så det är knappast något problem för dem, däremot för dem som bekänner sig till mångkultur-ideologin …

  SvaraRadera
 2. När vi på bloggen och i andra artiklar redovisar fakta som visar att de flesta invandrare är väl integrerade och att invandringen som helhet är en ekonomisk vinst, då slår SD-sympatisörerna bakut och försöker med näbbar och klor säga emot. Om de verkligen vill att invandringen skall vara positiv så borde de istället bli intresserade istället för att kategoriskt avfärda all statistik som säger något positivt om invandrare.

  SvaraRadera
 3. Kanske vill inte afrikaner eller araber att deras befolkningar skall bli utbytta med blonda västerlänningar? Jag tror det är något alla människor känner, viljan att värna sitt land, sitt folk och sina familj. Rätta mig om jag har fel!

  SvaraRadera
 4. feminix,
  Ja att alla känner så är fel.

  SvaraRadera
 5. Hur skulle deras barn "kunna bli" svenskar?

  Stort tankefel av vår inte alltför intellektuella skribent på denna skämtblogg.

  SvaraRadera
 6. Jimmy S. Windeskog,
  Att du inom 6 minuter postar 3 kommentarer som inte innehåller något annat än nedlåtande omdömen om oss vittnar om att du ser den här bloggen som ett stort hot.

  SvaraRadera
 7. Nu hävdar ViS återigen att invandringen är lönsam och hänvisar till faktaunderlag,men läser man detta objektivt visar dessa faktaunderlag det motsatta.
  födda i Sverige bidrag 28000-skatt82000=+44000kr
  utrikesfödda .. bidrag 45000 -skatt 49000=+4000 kr
  Detta överskott skall alltså täcka utgifter som stat och kommuner har för vård,skola och omsorg.
  Tror någon att det bidrag som invandrarhushållen bidrar med en tillsnärmelsevis räcker.
  I ett tidigare inlägg hävdar ViS att dessa kostnader täcks solidariskt..men det görs väl även med bidragsdelen och betyder väl inte att lönsamheten ökar.

  De goda siffror som en "utrikesfödd och en född i Sverige" visar beror till stor del att dessa "enheter" består enbart av två vuxna.Visar väl även vad en snabb assimilation och den svenskföddes kontaktnät innebär för en snabb integration.
  Ett problem med en mogen industination som Sverige är att tillväxt sker utan att arbetstillfällen ökar i samma takt.Ex antalet i arbete är samma som vi hade 1990,men att antalet i arbetsför ålder har ökat med 600 000.Hur skulle en invandring under sådana premisser vara lönsam?

  SvaraRadera
 8. Anonym 16:21,
  Som vi tidigare påpekat så betalar man skatt efter inkomst. Att ha ett högavlönat arbete betyder inte nödvändigtvis att man är mer lönsam än en lågavlönad bara för att man betalar mer skatt.
  De hushåll som består av en utrikesfödd och en född i Sverige består inte enbart av två vuxna. Där finns också ofta barn. Däremot finns det per definition inga ensamstående i den gruppen. Det förändrar dock inte det faktum att dessa familjer är mycket lönsamma.

  SvaraRadera
 9. Anonym,

  Du slipper utbildningskostnader för de som invandrar i vuxen ålder.

  Det kan du räkna in som en ren vinst.

  Med, förhoppningsvis, nya EU-regler kommer ju EU-medborgare nu kunna söka vård i andra länder vilket kommer bidra till en avlastning av den svenska vården. Så där slipper du fler kostnader.

  50% av emigranterna återvänder också hem. Årligen talar vi om tusentalet individer som försvinner hem på ålderns höst och därmed inte belastar svensk äldrevård.

  Ännu fler besparingar att göra på dessa individer.

  Även om vinsten är en marginell sådan får du ju också se till de privata näringsidkarna. I Sverige är (enligt 2008 års befolkningsstatistik) 13,8% av befolkningen födda i utlandet. Det är alltså över en tiondel av befolkningen som konsumerar och står för en efterfrågan.

  Även det utgör en vinst för det offentliga eftersom dessa varor och tjänster erläggs med moms.

  Det finns fler vinster med immigranterna än skatteutgifter och skatteintäkter.

  SvaraRadera
 10. Borås redovisade siffror som visade att över 50 % av de vuxna invandrarna var analfabeter. Hur ska de bli lönsamma inom överskådlig tid?
  Att tidigare invandrargrupper funnit sig väl tillrätta i Sverige säger inget om hur det kommer att gå för dem som kommer hit nu.
  Ekonomisk kris, minskade industrijobb och alltför avvikande kultur kan påverka utgången.

  Anna

  SvaraRadera
 11. Anonym 17:07,
  Att ta en handfull flyktingar i Borås som exempel för alla invandrares utbildning är en klassiker bland de som vill ge en falsk bild av invandringen. Läs istället i vårt bibliotek Utbildning hos invandrare om vad statistiken säger om invandrarnas utbildning som helhet.

  SvaraRadera
 12. När du talar om utbildning bland invandrare så kan man inte ta alla som invandrat sen 70-talet i en klump.
  Det går inte att jämföra t.ex. chilenska eller iranska flyktigar med dagens från Mellanöstern och Nordafrika när det gäller utbildning.
  Anna

  SvaraRadera
 13. Anna,

  "Avvikande kultur" förekommer såväl inom som utanför landet. Jag tror knappast Percy Barnevik och Mårten "Promoe" Edh har så mycket gemensamt som Mårten Edh har med Jason "Timbuktu" Diakité.

  Kultur borde knappast spela någon större roll för invandringen.

  SvaraRadera
 14. Anna,
  Som du ser så visar statistiken att de som invandrat på senare år är mer välutbildade än de som invandrade före 1990.

  SvaraRadera
 15. En enkel fråga till "ViS" I min hemkommun har förra årets lilla överskott vänts till ett minus på 30 milj.Inte ens de inföddas skatteförmåga verkar räcka till för att betala för kommunens åtaganden.
  Låt oss säga nu att 50% av befolkningen hade samma skatteförmåga som den invandrande gruppen har, hur skulle då kommunens ekonomi se ut?

  SvaraRadera
 16. Anonym 20:57,
  Man kan ställa frågor som hur ekonomin skulle se ut om alla hade samma skatteförmåga som 5-åriga barn eller som statsministern. Den springande punkten är att invandrarhushållen ger ett tillskott till samhället. Tillskottet är heller inte enbart i formen skatter. Det finns också värdet av utbildningen som invandrare tar med sig och värdet av att den framtida ekonomin förbättras genom ett ökat barnafödande.

  SvaraRadera
 17. Varför är Ni då för en reglerad invandring när vinsterna med invandringen är så stora,skulle vi inte istället ha fri invandring när tillskottet är så enormt?

  SvaraRadera
 18. Dagens invandring är ekonomiskt fördelaktig för Sverige därför att en stor del är anhöriginvandring och arbetskraftsinvandring. Fri invandring i dagens läge skulle kunna innebära starkt ökad flyktinginvandring, mycket beroende på att många andra länder har ännu håsdare regler för invandring än Sverige. En framtidsvision är att situationen i världen blir sådan att ingen behöver fly. Fri invandring och utvandring innebär då att man kan flytta fritt i hela världen för att arbeta, studera eller bilda familj.

  SvaraRadera
 19. Ett helt okey svar, förutom att ekonomiskt fördelaktig är inte dagens invandring om man nu vill använda strikt ekonomiska termer.

  SvaraRadera
 20. Jo, vi anser att dagens invandring är ekonomiskt fördelaktig. Vi har skrivit om det i "Invandring - intäkter och kostnader" som du hittar i vårt bibliotek. Vi arbetar också med ett nytt dokument som ska förklara ämnet ytterligare.

  SvaraRadera