måndag 15 juni 2009

Utbildning hos invandrare

Analfabeter eller högutbildade? Det cirkulerar många rykten om invandrares utbildningsnivå. Vi har undersökt vad statistiken säger. De flesta uppgifterna är hämtade från SCB:s publikation Befolkningens utbildning 2006 och från Statistikdatabasen, SCB.

Minst lika stor andel utrikes födda har eftergymnasial utbildning på minst 3 år jämfört med inrikes födda. Det är en större andel invandrare än infödda som har enbart förgymnasial utbildning.

De som invandrat nyligen har i medeltal högre utbildning än de som invandrade före 1990.

Det förekommer ofta påståenden från Sverigedemokrater att invandrare skulle ha låg utbildning. En jämförelse mellan utbildningsnivån hos invandrare och Sverigedemokraternas väljare visar att en avsevärt större andel av invandrarna har hög utbildning. Det gäller särskilt nyanlända invandrare.

Läs mer i biblioteket: Utbildning hos invandrare

12 kommentarer:

 1. För det första säger inte undersökningen något om kvalitén på utbildningen hos utrikesfödda har, är ju en väsentlig skillnad på en examen från Oxford och en från Lumumba-Universitet i mörkaste Afrika som i bästa fall ligger på svensk gymnasienivå. För det andra är det inte utbildningsnivå i sig som är relevant utan om dessa utbildningar är gångbara och efterfrågade på svensk arbetsmarknad! En advokat, lärare eller överste från mellanöstern må ha hög utbildning, men den är ganska värdelös på svensk arbetsmarknad, då är det bättre att vara en skicklig byggnadsarbetare med lägre utbildning men som kan få jobb.

  För de som faktiskt har internationellt gångbara utbildningar, t.ex. en del typer av ingenjörer, så är ju Sverige inte på något sätt ett attraktivt land! Vi har bland västvärldens lägsta löner för högutbildade samt skyhögt skattetryck och är dessutom ett land i en avkrok av Europa med ”konstigt” språk och ”otrevligt” klimat. Snarast bör man flytta FRÅN Sverige om man tillhör denna kategori …

  SvaraRadera
 2. Roger Svensson är lika positiv som vanligt (ironi).
  Det finns faktiskt en hel del invandrare som jobbar som läkare, ingenjörer och forskare i Sverige. När företag och universitet rekryterar till forskartjänster letar de i hela världen. Det är inte bara Sverige som kan utbilda.

  Det verkar inte som att du gillar Sverige, Roger? Tycker du att svenskarna har varit så mycket sämre på att bygga upp ett land än folk i andra länder? I så fall borde det väl vara bra att det kommer hit några som vill hjälpa oss?

  Bor du i Sverige? Är det i så fall för att du har så dålig utbildning att du inte platsar i något annat land?

  SvaraRadera
 3. Roger Svensson,

  Irak, till exempel, satsade på sjukvård och utbildning under Saddam Husseins styre. Faktum är att de tre universitet i regionen faktiskt är väldigt gedigna och har internationella samarbeten.

  Men i Sverige skall alltså inte ett internationellt erkänt universitet erkännas?

  Vad anbelangar löner så tycker jag du bör ta dig ett titt på arbetsmarknadssituationen några av länderna i Afrika och Mellanöstern. Arbetslöshetstal som pendlar mellan 40% till 90% och ingen jobbtillväxt överhuvudtaget.

  Sverige däremot, hög arbetslöshet till trots, har fortfarande hög efterfrågan på arbetskraft och hög tillväxt.

  SvaraRadera
 4. @ Vi i Sverige

  Ja, det finns forskare, läkare, ingenjörer osv. av utländsk härkomst här. Men då rör det sig om folk som kommer hit av andra skäl en de bra villkoren för högutbildade i Sverige eller om 2:a eller 3:e sorteringen. Sverige kan absolut inte konkurrera med andra länder i västvärlden när det gäller att erbjuda ”the best and brightest” från andra länder bra villkor (däremot lär de som är ute efter arbetsfri bidragsförsörjning ha svårt att hitta ett bättre land än Sverige …). Ingen har hävdat att Sverige är det enda landet i världen som har hög utbildning i bra klass, men det är ju knappast i de mest underutvecklade länder i Afrika och Mellanöstern man skall leta om man vill hitta dessa länder …

  Om man inte tycker om svensk arbetsmarknads- och näringslivspolitik så tycker man inte om Sverige? Nej, svenskarna har inte varit sämre på att bygga upp välstånd än andra länder, men faktum är att vi NU är betydligt sämre på det än våra konkurrentländer! Det vore naturligtvis bra om vi kunde få hit entreprenörer, företagare osv. som ville ”hjälpa” oss, men det är ju inte dessa som kommer hit utan snarast de som flyttar härifrån …

  Att jag bor kvar i Sverige beror knappast på att det är landet som erbjuder mig bäst villkor för min verksamhet utan helt av sociala skäl. Om man enbart ser till vilket land som erbjuder de bästa villkoren så skulle man naturligtvis ha emigrerat för länge sedan.

  SvaraRadera
 5. @ Freddy

  Mellanöstern är ett totalt mörker när det gäller högre utbildning och vetenskaplig utveckling så det är knappast dessa länder som är aktuellt att rekrytera folk från om det är kvalificerad arbetskraft man är intresserad av! Länk
  Inte ett enda av världens 500-topprankade universitet ligger i mellanöstern (man kan ju knappast skylla detta på resursbrist i alla fall när det gäller de oljeproducerande länderna): Länk

  Man skall naturligtvis jämföra lönenivåerna för kvalificerade arbetskraft med våra konkurrentländer inte med världens mest underutvecklade länder! Eller är det i den kategorin som Sverige numer skall räknas? Sverige har f.ö. knappt haft någon jobbtillväxt alls netto i den välståndsskapande privata sektorn sedan 1950-talet(!) och man kan knappast tala om ekonomisk tillväxt när BNP sjunker …

  SvaraRadera
 6. "Sverige däremot, hög arbetslöshet till trots, har fortfarande hög efterfrågan på arbetskraft och hög tillväxt."

  Precis! Särskilt irakisk:

  http://www.sr.se/cgi-bin/goteborg/nyheter/artikel.asp?Artikel=2796378

  http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=2035255

  http://meritwager.wordpress.com/2008/05/06/om-skyhog-arbetsloshet-bland-irakier/

  SvaraRadera
 7. Man får inte heller glömma att många har väldigt fina betyg att visa upp som bevis på sin kompetens:

  http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=1713155

  SvaraRadera
 8. Roger,
  dina åsikter stämmer inte med verkligheten.

  Nedanstående är saxat ur idg.(http://www.idg.se/2.1085/1.230655/tusen-nya-it-konsulter)

  Sedan årsskiftet när de nya reglerna om arbetskraftsinvandring trädde i kraft har över 1000 it-specialister fått arbetstillstånd, de flesta från Indien. Men även andra tekniker finns högt representerade. Nästan 500 av de beviljade tillstånden har gått till personer inom grupperna civilingenjörer och arkitekter.

  Företagen kan alltså rekrytera kompetens trots skattetryck, dåligt väder och och annan
  kritik som riktats mot Sverige från nationalistiskt? håll.

  SvaraRadera
 9. @ Freddy

  Just på grund av Sveriges skyhöga skattetryck måste man ta till mer eller mindre lagliga åtgärder för att erbjuda utländska kvalificerade konsulter internationellt konkurrenskraftiga löner: Länk

  SvaraRadera
 10. Roger,

  Signaturen ovan heter Ola och är inte jag.

  Vad anbelangar ditt inlägg ovan angriper du alltså utbildningsnivån i Mellanöstern därför att de inte är ibland de 500 bästa? Det var ett intressant argument. Innebär det att Sverige är världens fattigaste land eftersom vi inte är världens rikaste?

  Sedan kan man ju inte per automatik förutsätta att en immigrant från Mellanöstern har läst i regionen. I dag lever vi ju trots allt i en global värld och det finns möjlighet för migranter att läsa på just svenska eller amerikanska toppuniversitet.

  Vad anbelangar artikeln på Physics Today så motsäger du dig själv på några punkter här: Artikeln visar ju också att muslimska länder tar till sig ny teknik och de får utbildning i samma andelar som många västerländska länder. Att krönikan skrevs av Pervez Hoodbhoy på universitetet i Islamabad reagerade du visst inte heller på.

  Till sist: Vad anbelangar löner så är det ju alternativet för de immigranter som söker sig till Sverige som vi bör diskutera om. Det råder tyvärr inte fri rörlighet vare sig i Sverige eller världen. Är man inte invandrare från ett EU-land är det inte så lätt att välja var man skall bo eller var man får stanna.

  Jämför vi då med arbetslöshetstalen i några av de länder dit många immigranter kommer ifrån så finns det ju förklaringar till varför de väljer att stanna och arbeta i Sverige.

  SvaraRadera
 11. @ Freddy

  Ber om ursäkt för min sammanblandning av namnen!

  Du tycker alltså inte att det är anmärkningsvärt att inte ett enda universitet i hela mellanöstern (med undantag av Israel) lyckas ta sig in på topp 500? Motsvarigheten skulle mer vara att om Sverige inte var bland de 200 rikaste länderna i världen …

  Ja, en immigrant från Mellanöstern kan mycket väl ha läst på något välrenommerat universitet utomlands. Men frågan är här mer om någon större andel av de ”välutbildade” som kommer till Sverige har gjort det? Antagligen inte eftersom det då finns betydligt bättre länder att emigrera till …

  Nu kan jag knappast ”motsäga mig själv” när det gäller artikeln i Physics Today eftersom jag inte skrivit den. Att den skulle ge belägg för något annat än att den tekniska och vetenskapliga utvecklingen i muslimska länder och i Mellanöstern är ett enda stort mörker har jag svårt att se! Vad som är relevant är kvalitén på de utbildningar som erbjuds och den lämnar uppenbarligen mycket att önska i dessa länder. Det är också en väsentlig skillnad på att använda och att utveckla ny teknik, att t.ex. använda en mobiltelefon är ju knappast samma sak som att ha utvecklat den! Jag förstår inte relevansen att artikeln är skriven av Pervez Hoodbhoy på universitetet i Islamabad? Motsäger det faktumet de fakta han redovisar i artikeln? Den enda slutsats man ev. kan dra är att han faktiskt har viss koll på det han skriver om …

  När det gäller löner/arbetsmarknad så är det just vilka invandrare som Sveriges nuvarande politik lockar hit som är relevant. Utomeruoper med internationellt gångbara utbildningar har inga större svårigheter att emigrera till andra länder med mycket bättre villkor än Sverige, t.ex. till länder som bedriver en selektiv invandring där man just vill ha människor med högre utbildning t.ex. USA, Kanada, Australien osv. Sverige har hittills inte haft någon sådan selektion ALLS, utbildning och yrkeskunskaper är inget som tas hänsyn till och chanserna att få permanent uppehållstillstånd ökar snarast om man är arbetsoförmögen. Inte eller lär det vara Sveriges lysande arbetsmarknad för outbildade människor som lockar hit folk från länder med hög arbetslöshet, de arbeten som initialt kan bli aktuellt för dessa, relativt lågavlönade servicearbeten utan större trygghet finns knappt i Sverige och det råder konsensus om att denna typ av arbeten inte eller är önskvärda.

  SvaraRadera
 12. @Roger Svensson,

  Nu har ju faktiskt ett par universitet tagit sig in på listan. Två i Israel och, förvisso europeiskt, men även Istanbuls universitet. Så ett totalt mörker är det ju trots allt inte.

  Sedan finner jag det inte så konstigt att de inte letat sig in på listan. Det är förhållandevis nya universitet och det finns trots allt rätt många sådana i världen att konkurrera med.

  Du trycker iderligen på kvalitén men tillåt mig då fråga: Tror du alla högskoleutbildade svenskar läst på något av dessa topp-universitet?

  Att Sverige inte har någon selektion alls kan ju bero på att relativt få berörs av arbetskraftsinvandringen. Övriga grupper, såsom asylsökande och anhörighetsinvandring, gör så därför att det är i deras fulla rätt som världsmedborgare att söka asyl eller (också i deras fulla rätt) vill bo nära släktingar eller make/maka i Sverige.

  Vad jag antar att du vill kritisera här är väl arbetskraftsinvandringen och där är det ju bara att gratulera. Moderaternas har redan klubbat igenom regler som gör att företagen får bestämma. Så visst har vi selektion.

  SvaraRadera