tisdag 2 juni 2009

Åldersfördelning och barnafödande hos invandrare

Av Sveriges 9 256 347 invånare 2008-12-31 var 1 281 581, eller 13,8% födda i utlandet. 101 171 personer invandrade och 45 294 utvandrade. Nettoinvandringen var alltså 55 877.

Åldersfördelningen hos migranterna skiljer sig avsevärt från den infödda befolkningen. Det påverkar samhället genom ett annorlunda behov av bl.a. skolgång, barnomsorg och åldringsvård.

Mer än hälften av invandrarna är i åldern 20-39 år när de invandrar. En dryg fjärdedel är barn och ungdomar upp till 19 år. Att notera är att bara 2% är pensionärer. Påståendet att ett stort antal äldre släktingar till invandrare kommer som anhöriginvandrare är alltså inte sant.

Av utvandrarna är nästan exakt lika stor andel mellan 20-39 år. Däremot finns det något fler äldre och färre ungdomar bland utvandrarna.

Av de 1 281 581 utrikes födda som var folkbokförda i Sverige 2008-12-31 var en betydligt större andel i åldern 20-54 år än bland inrikes födda. Andelen barn, ungdomar och pensionärer var däremot lägre.

Genom att så stor andel av invandrarna är i fertil ålder påverkas barnafödandet i betydlig utsträckning av invandringen. År 2007 föddes 22% av barnen av kvinnor som själva var födda utomlands (SCB: Barnafödande bland inrikes och utrikes födda). Fruktsamhetstalet för utrikes födda var 2,21 barn per kvinna jämfört med 1,82 barn per kvinna bland svenskfödda. Totalt ger det ett fruktsamhetstal på 1,88. För att uppnå full reproduktionsnivå krävs 2,1 barn per kvinna.
Det högre fruktsamhetstalet betyder dock inte att invandrarfamiljer är särskilt stora. Bara 6% av invandrarhushållen består av fler än 4 personer jämfört med 4% hos övriga ( SCB: Fakta och myter om integration ).

Läs mer i vårt bibliotek.

3 kommentarer:

 1. Vad det inte du som sa att vi förbättrar vår ekonomi genom att ta emot invandrare?

  Södertälje kommun lanserar årets andra sparprogram efter budgetprognoser på minus 200 miljoner. Hälften kan sparas in.

  – Det påverkar kommunens långsiktiga ekonomi, säger Anders Lago.

  I januari/februari kom det första åtgärdsprogrammet för besparingar i Södertälje kommun. I går tog kommun-styrelsen på ett extrainsatt möte beslut om det andra.

  – Det är ett besparingspaket på cirka 100 miljoner kronor, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Lago (S).

  De nya siffrorna beror inte förvånande på den svenska jobbkrisen och raset på arbetsmarknaden. Många har blivit utförsäkrade från a-kassan och försäkrings-kassan, och vissa står redan från början utanför a-kassan. Dessa vänder sig nu till kommunen för socialbidrag.

  – Vi måste vända på varenda sten. Alla verksamheter förutom socialbidrag får besparingskrav på 1,5 procent. Vi lägger inga varsel men vi kommer att behöva omfördela. På det sättet sparar vi 30 miljoner under hösten, förklarar Anders Lago.

  Samtidigt tillsätts en kriskommission för arbetsmarknadsåtgärder och socialbidrag.

  – Vi måste spara in på andra verksamheter för att ha råd att betala ut socialbidrag, säger Anders Lago.

  SvaraRadera
 2. Det är inte bara Södertälje kommun som inför sparåtgärder. Det gör de flesta kommunerna beroende på att arbetslösheten ökar. Därmed ökar utgifterna för ekonomiskt bistånd samtidigt som skatteintäkterna minskar. Det gäller antingen en kommun har många invandrare eller inte. Trots att sysselsättningen minskat jämfört med ett år sedan så har den ökat något bland invandrare. Läs inlägget "Sysselsättningen ökar bland invandrare" från början av maj.

  SvaraRadera
 3. Har vi tur så kommer SD in i riksdagen 2010.
  Då kanske vi kan få ett stopp (knappast troligt) på denna hysteriska invandringspolitik.
  Befolkningsökning 1950 - 2009 33%
  Rån grov har dock ökat med drygt 4000%. Kurvan blev brant först på 1970-talet.
  Barnafödandet är dock ett stort problem EU .
  Så kanske har vi inget val när välstånd bygger på tillväxt . Dags att konvertera till muslim jag ger upp.

  SvaraRadera