onsdag 9 december 2009

Invandrare vet bäst själva hur man integrerar sig

Allt fler börjar nu inse att det är invandrare och deras anhöriga som är de främsta integrationsexperterna. I DN skriver Oskar Nordström Skans och Olof Åslund, nationalekonomer vid Uppsala universitet, att det är fel att styra invandrares bosättningsmönster. En sådan styrning minskar boendesegregationen men försämrar integrationen på arbetsmarknaden. Det är egentligen inte så svårt att förstå. Alla vill ha ett bättre liv. För ett bättre liv krävs egenförsörjning. Det uppnår man lättast med hjälp av släktingar och andra landsmän och deras kontaktnät. Författarna pekar liksom tidigare rapporter på att diskriminering är ett betydande hinder för att komma in på arbetsmarknaden.

Den starkaste segregationen är inom familjebildningen skriver Nordström Skans och Åslund. De som kommit till Sverige som barn har i hälften av fallen en partner med invandrarbakgrund. Men är det inte ett bra tecken att den andra hälften lever med en partner som inte har invandrarbakgrund? Andelen familjer som består av både invandrade och infödda ökar stadigt och av de barn som föds numera har 11 procent en utrikes och en inrikes född förälder. Dessa familjer är mycket välintegrerade och SCB:s statistik visar år efter år att de en av de grupper som bidrar mest till samhället ekonomiskt.

Författarna skriver att segregationen har ökat men det är inte helt sant. De påpekar också att det beror på att invandrarna blivit fler. Av alla invånare med utländsk bakgrund i Sverige bodde i själva verket bara 14,1 procent i de 38 områden som klassas som LUA-områden mot 15,1 procent 2002. LUA-områden är områden som omfattas av lokala utvecklingsavtal mellan regeringen och kommunerna i syfte att bryta utanförskapet. Det bor alltså allt fler invandrare utanför LUA-områdena. Även inom LUA-områdena har utanförskapet minskat. I 32 av de 38 områdena har andelen förvärvsarbetande ökat mellan 2006 och 2007 och i 36 av områdena har bidragens andel av inkomsten minskat.

Lars Persson

Länk till rapporten från SNS
Fler länkar: SvD, DagensPS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar