lördag 21 februari 2009

Kan en migrationsminister vara så okunnig?

Häromdagen kom en moderat arbetsgrupp där bl.a. migrationsminister Tobias Billström ingår, med rapporten "Fler vägar in" som behandlar migration och integration. Delar av rapporten är repriser av tidigare rapporter. Det gäller också ett grundläggande fel som moderaterna envisas med att hålla fast vid. Det är påståendet "Numera tar Sverige nästan bara emot asylsökande och anhöriga".

Det är i sammanhanget högst relevant att tala om att bara en tredjedel av anhöriginvandrarna 2008 är anhöriga till flyktingar och skyddsbehövande. Av de övriga är anhöriga till svenska medborgare den dominerande gruppen. Dessa försörjs i de allra flesta fall av sina anhöriga eller genom arbete (Migrationsverkets statistik).

Arbetsgruppen förtiger också att hälften av uppehållstillstånden och uppehållsrätterna gick till arbetskraftsinvandrare, studenter och till EU/EES-medborgare som också är arbetskraftsinvandrare, studenter eller anhöriga till dessa.

Detta ger en helt felaktig bild av invandringen när det kombineras med andra påståenden. Rapporten säger "Av dem som fick uppehållstillstånd av asylskäl 2002 och deltog i kommunal introduktion, var bara var femte självförsörjande efter 30 månader med uppehållstillstånd". Det må vara sant, men tillsammans med det förra påståendet ger det intrycket av att bara en liten del av alla invandrare är självförsörjande, vilket är fel.

Rapporten tar också upp områden med utanförskap, som Rosengård i Malmö. Här presenterar man siffror som inte känns igen från vad Malmö stad uppger. Arbetsgruppen påstår att bara var sjätte person i Rosengård arbetar, 10 procent av kvinnorna och 21 procent av männen. Malmö stad säger däremot att 38 procent i åldrarna 20-64 år arbetar, 34 procent av kvinnorna och 41 procent av männen. Inte ens om man räknar alla åldrar stämmer arbetsgruppens siffror eftersom 4454 av 21955 personer förvärvsarbetar. Deras siffror stämmer bara för en liten del av Rosengård, Herrgården, med 4914 invånare.

Kan en migrationsminister och en stor arbetsgrupp som arbetat länge med detta verkligen vara så okunniga? Eller har de en annan politisk agenda?

De påstår att regeringen nu har infört arbetskraftsinvandring. Är det så att man förtiger att vi redan i många år haft arbetskraftsinvandring för att ge en sämre bild av tidigare regeringars politik? Är det därför man också ger felaktiga siffror för områden som Rosengård? Kommer man inför nästa val att ge de riktiga siffrorna och påstå att det är regeringens förtjänst att de är så mycket bättre än det man presenterat tidigare?

Förslaget att medborgarskap ska kunna återkallas kräver också klargöranden. En av experterna som varit knuten till arbetsgruppen, Thomas Gür, skriver i Svenska Dagbladet att många invändningar bygger på att man inte har satt sig in i förslagets innebörd. Vi har tidigare ställt frågan vad som händer med dem som inte har kvar sitt gamla medborgarskap och vad som händer med de barn som fått medborgarskap därför att föräldrarna uppgett falska uppgifter. Detta framgår inte av förslaget.

Lars Persson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar