måndag 16 februari 2009

Avundsjuka Sverigedemokrater

Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder ondgör sig på sin blogg över att Räddningstjänst Syd har inlett ett projekt där 24 "icke etniska svenskar" skall få en kostnadsfri tio månader lång utbildning. Syftet är att kunna ge information på annat språk än svenska i områden som t.ex. Rosengård i Malmö.

Björn Söder frågar: "Hur många privilegier skall utlänningar ges på bekostnad av svenska folket?" Han påstår att utlänningar ges förmåner som inte landets ursprungsbefolkning ges. Björn Söder tar sig för pannan och en kommentator säger sig varken kunna tänka, skriva eller tala kultiverat längre.

Nu är det ju så att den här utbildningen inte alls är en förmån som inte landets ursprungsbefolkning ges. I Sverige är den mesta utbildningen gratis, även vuxenutbildning. Det gäller också utbildningen Skydd mot olyckor för den som vill bli brandman.

Varför vill Sverigedemokraterna att "icke etniska svenskar" som bor i Sverige ska ha sämre villkor än andra? Varför ska man ha svårare att få en utbildning enbart på grund av sin etniska tillhörighet? Är det därför att Sverigedemokraterna tycker det är bra att invandrare och deras barn har högre arbetslöshet och sämre levnadsstandard än "etniska svenskar"?

Lars Persson

Länkar: SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar