torsdag 12 februari 2009

Fallet Lollo: Den här gången är politikerna oskyldiga

I dagens Svenska Dagbladet uppmanar Cordelia Edvardson Migrationsverkets generaldirektör att avgå så att han slipper följa regelverket och utvisa 17-åriga Lollo. Hon skriver att "ansvaret är trots allt inte hans, utan bärs av de män och kvinnor som stiftade lagarna".

Men den här gången är faktiskt politikerna oskyldiga, och problemet är att Migrationsverket inte följer lagen. Vi har tidigare publicerat detta utdrag ur Utlänningslagen:

4 kap. 2 § säger att den som "känner välgrundad fruktan för att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning" är skyddsbehövande.

5 kap. 1 § säger: "Flyktingar och skyddsbehövande i övrigt som befinner sig i Sverige har rätt till uppehållstillstånd". De undantag som kan ge rätt att vägra uppehållstillstånd gäller knappast i det här fallet. Undantag kan vara om utlänningen bedrivit verksamhet som hotar rikets säkerhet. Övriga punkter har att göra med inresan till Sverige och kan knappast vara aktuella eftersom hon är född i Sverige.

5 kap. 3 a § säger att uppehållstillstånd får ges till "en utlänning som har svenskt ursprung eller som har vistats i Sverige under lång tid med uppehållstillstånd". När det finns synnerliga skäl får uppehållstillstånd också beviljas till den som på annat sätt har särskild anknytning till Sverige.

5 kap. 6 § ger möjlighet att bevilja uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter även om uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund. "Vid bedömningen skall särskilt beaktas utlänningens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situation i hemlandet. Barn får beviljas uppehållstillstånd enligt denna paragraf även om de omständigheter som kommer fram inte har samma allvar och tyngd som krävs för att tillstånd skall beviljas vuxna personer." Som barn räknas den som är under 18 år.

Slutligen förbjuder 12 kap. 1 § verkställighet om "utlänningen där skulle vara i fara att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning".

Det finns alltså många möjligheter att låta Lollo stanna i Sverige utan att bryta mot lagen. Dan Eliasson hänvisar istället till en "praxis" som påstås omöjliggöra att ge uppehållstillstånd till Lollo. Vad som står i denna praxis har vi inte fått veta. Det vi kan konstatera är dock att denna praxis inte tolkar lagen utan sätter sig över den. Den lag som Sveriges Riksdag beslutat om har i smyg körts över av domstolar och tjänstemän. Fallet Lollo har därmed blivit mer än ett enskilt migrationsärende. Det är också en demokratifråga där man gjort våld på självaste Regeringsformen och fråntaget Riksdagen dess rätt att stifta lagar. Vad är det man brukar kalla det? Statskupp?

Lars Persson

1 kommentar:

  1. Dan Eliasson ljuger: Sverige har ratificerat barnkonventionen. De enda två länder som har undertecknat men inte ratificerat konventionen ãr USA och Somalien, enligt UNICEF.

    SvaraRadera