tisdag 30 december 2008

Dagens rätt och fel - 081230

Påstående: Beviljar man uppehållstillstånd till en flykting kommer ett stort antal anhöriginvandrare efter.

Så här är det: Av de som invandrade 1997 hade det 9 år senare kommit 14 anhöriga per 100 tidigare invandrare. Många anhöriginvandrare är anhöriga till svenskar. Av de som invandrade av familjeskäl år 2006 kom en tredjedel till personer födda i Sverige. 60 % av anknytningspersonerna var svenska medborgare.

Mer information finns i SCB:s publikation Anhöriginvandrare och deras familjer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar