fredag 26 december 2008

Dagens rätt och fel

Påstående: Det är nästan bara flyktingar och deras anhöriga som invandrar till Sverige.

Så här är det: Det är ca 25% av invandrarna som är flyktingar, skyddsbehövande och deras anhöriga (30% av de som behöver uppehållstillstånd). Resten är framförallt invandrare från EU/EES och anhöriga till andra än flyktingar. Även studenter är en stor grupp och några är utomeuropeiska arbetskraftsinvandrare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar