onsdag 10 december 2008

FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna - 60 år

Idag är det 60 år sedan FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna antogs. Fortfarande betraktas inte denna deklaration som en självklarhet, ens i Sverige.

En av de punkter som det finns överraskande lite förståelse för är Artikel 6:
"Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening."

Artikel 6 betyder att var och en ansvarar för sina handlingar. Ingen får straffas eller utsättas för sanktioner på grund av någon annan persons handlingar. Trots det anser många att man kan dela in människor i grupper där alla ska straffas för ett fåtal personers gärningar. Det vanligaste är att vilja stoppa invandringen därför att invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken. Fortfarande är det bara några procent av invandrarna som begår brott och bara några promille som begår verkligt allvarliga brott. Artikel 6 gäller dock även om 90 procent i en grupp begår brott. Ingen oskyldig ska straffas ens om majoriteten begår brott.

Det här synsättet gäller dock bara så länge man inte själv tillhör någon av de utpekade grupperna. Det finns inget stöd för att alla som gillar fotboll ska svara för fotbollshuliganernas illgärningar. Inte heller kan man tänka sig att straffa alla som kör motorcykel på grund av de kriminella MC-gängens brott.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar