torsdag 7 maj 2009

Sysselsättningen ökar bland invandrare

Trots att sysselsättningen i Sverige minskat med 71 000 personer så var 17 000 fler invandrare sysselsatta första kvartalet jämfört med ett år tidigare. Det framgår av Statistiska Centralbyråns rapport om arbetsmarknadssituationen för första kvartalet 2009. Även om skillnaden minskat är dock sysselsättningsgraden 10 procentenheter lägre för utrikes födda än för inrikes födda.

Arbetslösheten ökar framförallt för män. Både inrikes och utrikes födda män har en ökad arbetslöshet. Även för inrikes födda kvinnor ökar arbetslösheten medan det inte finns någon statistiskt säkerställd skillnad för invandrarkvinnor.

Rapporten har ungdomsarbetslöshet som tema och 142 000 ungdomar mellan 15 - 24 år var arbetslösa. 20 000 av dessa är invandrare. Det finns ingen statistiskt säkerställd ökning av antalet arbetslösa invandrarungdomar. Däremot har det relativa arbetslöshetstalet ökat med 7,1 procentenheter till 31,8 procent (inrikes födda 23,5 procent). Eftersom det relativa arbetslöshetstalet beräknas som andel arbetslösa av antalet i arbetskraften betyder det att antalet i arbetskraften har minskat. Det beror förmodligen på att många börjat studera i väntan på arbete.

1 kommentar:

  1. Johan Bensow9 maj 2009 11:56

    Bra om det stämmer. Men ännu finns det stora invandrargrupper där arbetslösheten är mycket hög.

    SvaraRadera