fredag 17 juli 2009

Asyl och annan invandring

Kommentarerna om Stockholmsprogrammet fortsätter i media, inte minst om den delen som handlar om asyl- och invandringspolitiken. I Svenska Dagbladet avhandlas ämnet dels på ledarplats och dels i en artikel av Wolfgang Kopetzky och Bengt Westerberg, båda från Röda Korset.

Asyl är bara ett av flera skäl till att invandra, men ett skäl som tar upp större delen av debatten. År 2008 gavs 12 procent av uppehållstillstånden av asylskäl och ytterligare 12 procent gavs till anhöriga till tidigare asylsökande. Om en person har asylskäl har i praktiken hela familjen samma skäl, även om de anländer något år senare. Att ge förföljda människor skydd har ett humant värde i sig. Det ska inte krävas ekonomisk lönsamhet för sådan invandring, på samma sätt som det finns ett värde i att ta hand om sjuka och handikappade.

Asylsökande är i ett mycket mer utsatt läge än andra invandrare. Eftersom det finns så många spärrar i de flesta av världens länder utnyttjas de ofta av människosmugglare. De anländer till ett främmande land ofta utan papper och kanske utblottade. Som vi berättat tidigare är rättsprocessen som inleds långt ifrån rättssäker, inte minst därför att deras juridiska ombud inte alltid håller så hög klass. Om de trots allt beviljas asyl väntar det svåra arbetet att etablera sig i det nya landet, något som det ligger i samhällets intresse att underlätta.

Naturligtvis krävs resurser för detta men med riktiga insatser från samhället lär man få tillbaka en stor del när dessa människor etablerat sig och börjat arbeta. En samordnad och mer konstruktiv asyl- och integrationspolitik i EU skulle få mycket positiva effekter och något vi kan hoppas att Stockholmsprogrammet ska medföra.

För annan invandring har vi en helt annan situation. För den som kommer som arbetskraftsinvandrare, student eller anhörig till en svensk eller annan väletablerad invånare är alla papper i ordning. Försörjning och mottagande är till största delen ordnat på annat sätt än via samhället. Arbetskraftsinvandrare har ju arbete, studenter har också ordnat försörjning innan de kommer hit och för anhöriginvandrarna är det deras anhöriga i Sverige som har ansvaret för försörjningen. Det stöd samhället behöver ge är främst undervisning i svenska, vilket naturligtvis också är ett stort samhällsintresse.

Den största delen av invandringen är därför mycket lönsam för Sverige. Det är också den delen av invandringen som ökar. Om invandringen är ekonomiskt lönsam beror inte på varifrån invandrarna kommer utan snarare på varför de invandrar. En anhörig till en svensk har en mycket bättre situation än en flykting, även om de kommer från samma land.

Invandringens lönsamhet har därför minst två delar. Den ekonomiska lönsamheten är mycket svår att beräkna, den humanistiska delen omöjlig.

Lars Persson

14 kommentarer:

 1. Johan Bensow17 juli 2009 13:21

  Nu är ju problemet att den stora majoriteten av asylsökande som kommer till bl a Sverige inte är flyktingar per FNs definition. En stor del av de kommande är i själva verkket inget annat än ekonomiska flyktingar och lyckosökare. Därmed förfuskas asylrätten grovt. Finns ingen orsak för oss att acceptera sådant. Sedan finns det inget som säger att Sverige måste livstidsförsörja asylanter utan motprestation.

  Finansieringen av asylmottagandet är heller ingen självklarhet. Det är ingen naturlag att "det allmänna" skall åläggas detta. Den som vill stå för en asylsökandes uppehälle skall få göra detta. Så kan ock exilorganisationer sponsra flyende landsmän. Men det är inte rätt att som i Sverige idag låta notan gå till skattebetalarna.

  Mindre asylsökande till Sverige - samt se över finansieringen av asylinvandringen - är helt rimliga krav.

  SvaraRadera
 2. jag kan inte förstå ditt resonemang
  och allra minst kan jag förstå en miljöpartists
  resonemang när det gäller invandring
  vi tar hit folk från hela världen som sliter på vår miljö
  mer bilar mer olja
  mer mat mer olja att driva lantbruksmaskiner med

  mer bostäder mer uppvärmning mer ännu mer naturresurser att driva allt detta med

  mer fabriker mer utsläpp

  för att inte tala om alla flygresor till deras land (dit åker dom ju på semester)

  snacka om att skita ner ikring sig med alla utsläpp

  desto mer folk desto mer utsläpp

  därför kan jag inte förstå en mijöpartist prat

  och att vi behöver mer folk för att klara välfärden

  vilken välfärd invandrarna skulle rädda våra pensioner---nu går ju politikerna ut med att vi ska höja pensions åldern-----jag fattar ingenting av detta resonemang

  det var ju precis det som vi inte skulle behöva göra

  felräkning igen det känns som att det är ganska vanligt i sverige att pk gör felräkningar utan att dom behöver stå för det i finalen

  man kanske skulle bli politiker det verkar lagom slappt att inte behöva stå för nånting


  detta pk --snack har politikerna haft i 30år nu
  under tiden så har det vällt in utlänningar till följd av att sverige har blivit en otrygg plats att bo i

  politisk(men ej miljöpartist)

  SvaraRadera
 3. Johan Bensow,
  Sverige ger asyl till de man anser vara skyddsbehövande. Det begränsas inte till FN:s definition. Man är inte lycksökare bara för att man inte är flykting enligt FN:s definition.

  Ditt resonemang om frivillig finansiering av sådant som inte alla vill betala till skulle skapa kaos. Själv skulle jag dock vilja slippa betala partistöd till Sverigedemokraterna. Det hade inte skapat kaos.

  SvaraRadera
 4. Vi i Sverige skrev följande:

  "Själv skulle jag dock vilja slippa betala partistöd till Sverigedemokraterna. Det hade inte skapat kaos."

  Så bloggen visar äntligen sin sanna antidemokratiska sida! Sverigedemokraterna får partistöd precis som alla de andra politiska partierna i Sverige. Jag undrar om Vi i Sverige också skulle vilja ta ifrån partistödet från socialdemokraterna och moderaterna? För det kan väl inte vara så att bloggen Vi i Sverige anser att drygt 300 000 människor i Sverige som skulle rösta på SD om det vore val idag inte ska ha rätt till sina demokratiska rättigheter? Kan det kanske vara så att bloggen Vi i Sverige vill se diktatur och kommunism istället för demokrati i Sverige?

  En sak som är uppenbar när det gäller bloggen Vi i Sverige är att denna blogg är falsk. Den som kallar sig för Lars och påstår sig representera en grupp av invandrade och svenska familjer har nästlat in sig i så många lögner att det kan vara svårt att nästla sig ut ur dem nu! Den som kallar sig för Lars och påstår att bloggen drivs utav invandrande och svenska familjer har ännu inte presenterat några fakta som stödjer detta påstående.

  Så det skulle ju lika väl kunna innebära att den som kallar sig för Lars egentligen heter något annat, men för att få sympatier så har den som kallar sig för Lars valt att ljuga om bloggens bakgrund.

  För vem av alla er som kommenterar här och hyllar bloggen Vi i Sverige vet något om denna blogg?

  Vänligen

  Dragan Klaric

  SvaraRadera
 5. Dragan Klaric,
  Jag skrev att jag gärna skulle vilja slippa betala partistöd till Sverigedemokraterna men det kan jag ju inte eftersom det betalas via skatten. Jag har inte sagt att Sverigedemokraterna inte borde ha partistöd på samma villkor som andra partier. Om du läst alla kommentarerna så ser du att Johan Bensow förordade att kostnaden för asylmottagning skulle betalas på frivillig väg. Det är en utgift han skulle vilja slippa. Jag gav SD:s partistöd som ett exempel på vad jag skulle vilja slippa om alla samhällets utgifter skulle betalas på frivillig väg.

  SvaraRadera
 6. och jag skulle gärna slippa betala partisdöd till komunisterna och miljöpartiet

  men helst av allt skulle jag vilja slippa betala för invandringen

  lasse är lite konstig tycker jag

  ibland är det bra att invandrarna bor här så att dom ökar köpkraften i landet--i nästa andetag såär det jätte bra att dom skickar hem sina pengar (till följd av att dom inte ökar köpkraften)

  du är banne mej underbart nöjd i alla lägen

  politisk

  SvaraRadera
 7. Johan Bensow18 juli 2009 09:10

  Lars Persson,

  Skämtar du med mig då du säger att skulle bli kaos om man ställde krav på asylanter att svara för sin egen försöjning och så inlemmas i samhället? För det är precis vad jag förespråkar. Finansieringsfrågan tycker jag är aktuell eftersom jag menar att asylrätten systematiskt förfuskats i Sverige.

  Jag kan inte heller se någon rimlig orsak att ge asylanter en permanent gräddfil i samhället, bekostad av allmänna medel. Det finns många länder som har mycket hårdare krav på asylstatus samt på asylanters integration och självförsörjning än vad Sverige har. Länder som inte betraktas som varken inhumana eller xenofobiska. Det är Sveriges absurt liberala och egna redefinition av flyktingstatusen som är extrem. Finns ingen som helst orsak att Sverige av alla länder skall ta in oproportionerligt många asylanter, som man dessutom åtar sig att livstidsförsörja och premiera utan motprestation. Vi har noll och ingen skyldighet att syssla med detta.

  Däremot bör vi respektera den FN-kvot som vi har accepterat och hålla oss till den. Det är Sveriges nuvarande ansvarslösa och idiotiskt naiva asylpolitik som skapar kaos. Ett sådant kaos att man kan ifrågasätta om det blir någon morgondag överhuvudtaget för detta land.

  SvaraRadera
 8. Johan Bensow,
  Jag säger att det skulle bli kaos om samhällsfunktioner skulle finansieras på frivillig väg. Du vill inte betala till asylmottagningen. Andra vill inte betala till sjukvården. En tredje vill inte betala till vägar. En fjärde vill inte betala någonting.

  Fattar du?

  SvaraRadera
 9. Johan Bensow18 juli 2009 11:51

  Lars Persson, Vi i Sverige,

  Jodå. Men min poäng är att jag menar att vi inte har samma skyldighet gentemot asylanter som inte uppfyller FNs definition av flyktingbegreppet, eller utöver den kvot som vi har åtagit oss att sörja för. Vill man gå utöver detta borde man allvarligt diskutera finansieringsfrågan. Jag vill också att kravet på integration och självförsörjning skall gälla samtliga som beviljats asyl och är arbetsföra. Man kan heller inte jämföra kostnaderna för de som beviljats asyl på lösa boliner med vård, vägar eller annat som ankommer allmänna utgifter. Det är orimligt och absurt att Migrationsverkets liberala policy i praktiken innebär frikostighet med skattebetalarnas pengar. Systemet behöver ses över och reformeras.

  SvaraRadera
 10. Det finns olika värderingar i olika länder. Definitioner som sätts upp av t.ex. FN eller EU brukar vara det minsta man kan enas om. I Sverige finns det bred enighet om att skyddsbehövande är ett vidare begrepp än FN:s definition av flyktingar.

  Kravet på självförsörjning gäller alla, både flyktingar, andra invandrare och infödda. Är man arbetsoförmögen eller arbetslös kan man få ersättning på vissa villkor.

  SvaraRadera
 11. Du/ni skriver om hot när man debatterar om flykting- och invandringspolitik. Jag har hittills på denna blogg inte läst en enda stavelse om avståndstagande från extremvänstern och dess våld mot oliktänkande, bl.a. invandringskritiker. Hur kommer det sig? Fungerar det så att tysthet också är ett litet medgivande och beröm till denna antifasistiska kamp med våldet som argument?

  Sen så tror jag uppriktigt och ärligt att de flesta totalt struntar i om ni på bloggen betalar med skatt än genomsnittet. Det är ju knappast det frågan handlar om. Det handlar om etniska konflikter, rotlöshet, kulturkrockar och utanförskap som massinvandringen bidrar till.

  Men visst, vill man ha ett framtida Jugoslavien i Sverige så bör man beakta och försvara invandringspolitiken, eller ännu hellre, kämpa för att öka den. Är man däremot lite realist och frisinnad så ser man konsekvenser och analyserar varför problem uppstår!

  SvaraRadera
 12. Konstigt, afrikaner och araber blir "svenskar" så fort de andas svensk luft och trampar svensk mark. Men blir vi svenskar afrikaner eller araber när vi kommer till deras länder? Nej, jag tror inte det.

  SvaraRadera
 13. feminix,
  Det finns ett antal definitioner som har praktisk betydelse, som svensk medborgare och folkbokförd i Sverige. Det ger speciella rättigheter och skyldigheter. I övrigt tycker jag det är meningslöst att diskutera vem som är svensk.

  Lars Persson

  SvaraRadera