söndag 26 juli 2009

Fler människor ger fler arbetstillfällen

"En dynamisk ekonomi är inget nollsummespel där antalet jobb är konstant", skriver DN på sin ledarsida och fortsätter: "Det finns ingen bortre gräns för hur många arbeten som kan skapas, så länge som både människor och företag har möjlighet att växa".

Det är bra att DN bidrar till att sprida kunskap om detta. Det borde inte vara så svårt att inse att antalet arbetstillfällen i ett land är starkt beroende av hur många människor som bor där (Invandring - sysselsättning och samhällsekonomi). Tyskland med 82,3 miljoner invånare har 38,2 miljoner arbetstillfällen medan Sverige med 9,1 miljoner invånare har 4,4 miljoner som arbetar. Det är lätt att inse att det inte skulle kunna vara tvärtom.

De nya regler för arbetskraftsinvandring som infördes i december 2008 är ett steg i rätt riktning. Det är också bra att man i någon mån gett möjlighet för de som fått avslag på asylansökan men har arbete, att istället bli prövade som arbetskraftsinvandrare. Likaså är det bra att utländska studenter som avslutat sin utbildning i Sverige har möjlighet att stanna kvar och arbeta.

Arbetskraftsinvandring är dock inte något nytt som Regeringen uppfann 2008, även om de ibland försöker ge sken av det. Flera tusental har fått uppehållstillstånd och uppehållsrätt för arbete de senaste åren. Många av dem är EU-medborgare men åtskilliga kommer också från länder utanför EU.

16 kommentarer:

 1. DNs artikel var väl inte såvärst välargumenterad. Deras mål är invandring för invandringens skull och de skiter högaktligen i det svenska folket.

  Vi plockar in VÄLDIGT många asylinvandrare och anhöriginvandrare per år. Borde inte dessa sättas i självförsörjning först?

  Hur är det bra för svenska arbetare att ett ständigt och växande flöde av tredjevärldenmänniskor kan komma hit och lönekonkurrera med dem? Vi har de senaste tjugo åren legat på mellan 20-30% i ungdomsarbetslöshet så snacket om att de behövs är lite skakigt.

  Svensk immigrationspolitik och arbetskraftsinvandring är en folkmordspolitik mot det svenska folket. Det finns ungefär lika många arbeten idag som det fanns under åttiotalet i svensk ekonomi. Den enorma invandringen sedan dess har inte ökat andelen arbeten i någon egentlig mening (förutom i det invandringsindustriella komplexet).

  SvaraRadera
 2. Fler människor konsumerar varor och tjänster och ger därför fler arbetstillfällen. Minskningen i sysselsättning i början av 90-talet berodde på lågkonjunkturen, inte invandringen.

  SvaraRadera
 3. Men ditt argument är ju fullkomligt nonsens frikopplat från hur ekonomi fungerar.

  Det som ger välstånd och välbefinnande är produktion och inte konsumtion. Ingen ny konsumtion tillkommer ju automatiskt bara för att en ny medborgare inbefinner sig.

  Ett enkelt exempel för att visa på ditt feltänk.

  Kalle arbetar och får 100 kr i lön. Skatten är 50%. Innebär att Kalle konsumerar 50 kr och offentlig sektor 50 kr. Totala konsumtionen är då 100 kr.

  Om Mustafa anländer och får socialbidrag så bekostas ju detta med skattepengar. Låt säga att 10 kr av Kalles lön går dit genom skatten.

  Vi får: 50 kr konsumtion för Kalle. 40 kr konsumtion för offentlig sektor och 10 kr konsumtion för Mustafa efter alla transaktioner för en totalkonsumtion av 100 kr.

  Det ENDA sättet som konsumtionen kan öka är om andelen arbeten ökar eller produktiviteten i produktionen ökar. I Sverige har vi ett system som ej har genererat arbetstillväxt motsvarande ökningen av arbetsstyrkan och all ekonomisk tillväxt har skett genom produktivitet.

  Du har tyvärr totalt blandat ihop orsak och verkan i ditt argument.

  SvaraRadera
 4. Varför förutsätter du att den som invandrar får socialbidrag? Och även de som inte arbetar ger upphov till arbetstillfällen. Ett barn ger upphov till arbete i skolan, livsmedelsbutkernas omsättning ökar, m.m.

  SvaraRadera
 5. Johan Bensow26 juli 2009 18:21

  Fredrik har grundläggande rätt i att Sveriges invandringspolitik i realiteten går ut på invandring för invandringens skull. Så är det även sant att denna politik drivs med utgångspunkt för invandrarnas bästa, inte svenskarnas bästa.

  Med en bättre invandringspolitik skulle Sverige kunna ha tjänat mycket mer på invandringen och dessutom ha sluppit mycket av de problem som vi idag har med invandringen sedan många årtionden.

  Det är alltså inte något fel med invandring i sig, som jag ser det. Hade utgångspunkten för svensk invandringspolitik de senaste fyrtio åren varit det egna folket och landets bästa först (som det är i de flesta andra länder) så hade det kunnat vara så.

  Sveriges självpåtagna roll som världssamvete och den därtill hörande tron att man är en lite bättre och godare människa för att man är ultraliberal i invandringspolitiska frågor, är mycket orsaken till de problem vi ser omkring oss idag. Det är på tiden att det sker en uppgörelse en gång för alla med detta.

  SvaraRadera
 6. Nisse i Svedala27 juli 2009 11:12

  I Sverige är alltså 48 procent sysselsatta jämfört med 46 procent i Tyskland. Fler människor ger alltså inte bara fler arbetstillfällen utan också fler arbetslösa och bidragsberoende. Det ena tar ut det andra. Att argumentera för ökad invandring utifrån perspektivet att "Fler människor ger fler arbetstillfällen" är alltså enögt.

  SvaraRadera
 7. Fredrik 26 juli 16:24,
  Att kalla invandringen till Sverige för folkmord är typisk nazi-jargong.
  Ett försök att föringa förintelsen och andra folkutrotningar genom att förändra innebörden av ett ord ("newspeak").
  Men jag kanske slår in en öppen dörr...

  Vi plockar inte in "VÄLDIGT många asylinvandrare och anhöriginvandrare per år"

  Flyktinginvandringen är en mindre del av invandringen till Sverige.

  2008 beviljade Sverige ca 11000 uppehållstillstånd pga asylskäl
  + ca 10000 anhöriga. det motsvarar ca 2 promille av totalbefolkningen och enbart 20% av den totala invandringen till Sverige.


  Ett ökat arbetskraftsutbud genom arbetskraftsinvandring gör det lättare för företagen att rekrytera rätt kompetens och därmed växa i Sverige istället för någon annanstans.

  Det innebär också att jämviktsarbetslösheten kan sänkas. (ett nationalekonomiskt mått för den
  nivå som arbetslösheten inte kan underskrida utan att inflation tar fart).
  Det ger stora välfärdsvinster för hela samhället. Hade vi haft arbetskraftsinvandring
  innan 90-tals krisen, så hade den kraftiga överhettning på arbetsmarknaden kunnat mildras och krisens konsekvenserna blivit skonsammare.

  Enl de nya reglerna är det företagen själva som avgör om behov av arbetskraftsinvandring finns.

  Villkoren är:För att få tillstånd krävs också att:
  * tjänsten har annonserats i Sverige och EU under tio dagar. (Vid nyrekrytering.)
  * anställningsvillkoren är minst i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är
  brukligt inom yrket eller branschen samt att arbetstagaren kan försörja sig på arbetet.
  * arbetet är av en sådan omfattning att lönen är minst 13 000 kronor i månaden före skatt.
  * den berörda fackliga organisationen har fått tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren.
  (Källa:migrationsverket.se)

  SvaraRadera
 8. Nisse i Svedala28 juli 2009 21:15

  Ola skriver: "2008 beviljade Sverige ca 11000 uppehållstillstånd pga asylskäl + ca 10000 anhöriga. det motsvarar ca 2 promille av totalbefolkningen och enbart 20% av den totala invandringen till Sverige."

  Du får inte glömma de som kom året före och året före det året, o.s.v, o.s.v.
  Och du får inte glömma alla anhöriga till svenska medborgare varav ett icke ringa antal har utländsk bakgrund. Av alla anknytningspersoner till anhöriginvandrare 2006 (20800 personer) så var det bara 2600 som har två föräldrar födda i Sverige.
  2008 beviljade Sverige 11237 uppehållstillstånd pga asylskäl + 33687 anhöriga = 44924 personer. Ca. hälften av alla uppehållstillstånd.

  SvaraRadera
 9. Nisse,
  Ser du något problem i det du beskriver?

  SvaraRadera
 10. Nisse i Svedala28 juli 2009 21:45

  Hej Lars!

  Ja, om många blir bidragsberoende så ser jag ett problem.

  SvaraRadera
 11. Anhöriga till de som är födda i Sverige är i mycket liten utsträckning bidragsberoende. Tvärtom så betalar de hushållen mycket skatt. Det gäller även om anknytningspersonens föräldrar är födda i Sverige eller inte.

  SvaraRadera
 12. Nisse i Svedala28 juli 2009 22:56

  Nja, du brukar ju hänvisa till inkomstfördelningsundersökningen när det gäller hushåll bestående av svensk+utrikes född, men enligt SCB så är ju bara ca. 55 procent av invandrarna i arbetsför ålder som förvärvsarbetar. Bland svenskar är det 76 procent. Vilket ju borde ge en fördel till hushåll bestående av svensk+svensk över hushåll bestående av svensk+utrikes född. Dessutom är ju anknytningspersoner födda i Sverige i minoritet oavsett om föräldrar är födda i Sverige eller inte.
  = en tredjedel av anknytningspersonerna.
  Och på tal om inkomsfördelningsundersökningen så var det endast 4 procent av de tillfrågade hushållen i undersökningen som bestod av en utrikes född och en inrikes född, vilket jag antar motsvarar deras andel av befolkningen.

  SvaraRadera
 13. Det här är sysselsättningssiffrorna för 2008.

  Ålder Inrikes Utrikes
  15-74 68,4 58,1
  16-64 77,9 64,4
  20-64 83,0 67,1

  Trots lägre sysselsättningsgrad så betalar utrikes födda hushåll mer till samhället än de får tillbaka.

  SvaraRadera
 14. Vi har inte hittat någon uppgift på hur många hushåll det finns som består av både inrikes och utrikes födda men en indikation kan vara att 11 procent av barnen 0-17 år har en utrikes född och en inrikes född förälder. 10 procent har två utrikes födda föräldrar.

  SvaraRadera
 15. Nisse i Svedala29 juli 2009 11:01

  Att vara sysselsatt och att vara förvärvsarbetande är två olika saker med olika definitioner i SCBs statistik.

  "Trots lägre sysselsättningsgrad så betalar utrikes födda hushåll mer till samhället än de får tillbaka."

  Mja, vi har ju olika uppfattning om det. Jag håller inte riktigt med dig i din tolkning av inkomstfördelningsundersökningen vilket vi diskuterat tidigare under den här artikeln: http://viisverige.blogspot.com/2009/06/sitt-inte-och-vanta-pa-att-sd-kommer-in.html

  Enligt ett svar från Petter Lundberg på SCB, Enheten för ekonomisk välfärdsstatistik, så ska andelen tillfrågade invandrarhushåll i inkomstfördelningsundersökningen vara 12 procent, andelen hushåll med en utrikes född och en inrikes född 4 procent. Eftersom 12 procent motsvarar andelen invandrare i Sverige förmodar jag att 4 procent motsvarar andelen hushåll med en utrikes född och en inrikes född men jag ska fråga igen för säkerhets skull.

  SvaraRadera
 16. Nu är väl inte (ny)liberal ledarskribent inte något ekonomiskt orakel utan just en tyckare med politisk agenda.
  Dels glömmer han att beskriva hur vi skall få den här dynamiska ekonomin som vi inte har eller har haft sedan 60-talet.Kanske lika bra eftersom en nyliberal ekonomi inte tilltalar flertalet svenskar.
  Sanningen är ju den att 1990 och 2008 års högkonjuktur var lika många i arbete,medan antalet i arbetskraften ökat med ca 500 000 individer under dessa 18 år.Enligt "ViS"skulle då "naturlagen" gjort att vi 2008 haft ca 400 000 fler i arbete,vilket inte blev fallet.
  Hur tycker "ViS" att vi ska skapa den här dynamiska ekonomin.

  SvaraRadera