lördag 11 juli 2009

Media har stor skuld till hatet mot muslimer och invandrare

Expressens ledarsida skriver idag om "Slöjhatets offer". "Över hela kontinenten går främlingsfientliga rörelser framåt, från Sverigedemokraterna till Storbritanniens gamla skinnskalleparti BNP och nyfascisterna i Italien", skriver man. "Slöjan fungerar som ett rött skynke, och ingenting tycks kunna locka fram sådana rasande rasistreaktioner som hur muslimska kvinnor klär sig".

Media har en stor skuld i att det blivit så här. Under flera decennier har man inpräntat i folks medvetande att det är "muslimska fundamentalister" som stått för det ena eller andra dådet runt om i världen. När IRA sprängde sina bomber talade man däremot aldrig om "kristna fundamentalister".

Krig och terrordåd uppstår inte på grund av varken islam eller kristendom. Däremot har religion under många sekler använts för att skaffa sig makt och kontrollera människor. Även George W. Bush gjorde ju ett försök att påstå att han fått uppdraget av Gud. "Muslimska fundamentalister" såväl som de krigande parterna på Nordirland är inte fundamentalister därför att de är religiösa. De vill bara ha makt, och detta borde media ha talat om istället för att medverka till att skapa den främlingsfientlighet vi har idag.

Media fortsätter att omedvetet skapa fientlighet inte bara mot muslimska invandrare utan mot alla invandrare. Deras förkärlek för att skildra invandrartäta problemområden och deras ointresse för den väletablerade majoriteten av invandrarna, ger en felaktig bild av invandringens positiva betydelse för Sverige. En del av orsken är sensationslystnad. Det är naturligtvis inte särskilt spännande att skildra hur vanliga invandrare går till jobbet och lever Svensson-liv. En annan orsak är okunskap om vilka som invandrar och hur de flesta invandrare lever.

Till medias försvar skall dock sägas att det då och då dyker upp undantag.

Lars Persson

66 kommentarer:

 1. Konstig rubrik!
  Finns det verkligen ett utbrett hat?? Från vilka? Medelsvensson? Andra invandrargrupper?
  Jag (och de vanliga månniskor jag känner till) känner inte igen det s k hatet.
  Att man kan vara trött på eller känna sig reserverad inför en del människor från andra kulturer /eller sammanhang!/ är däemot vanligt.
  Och sannolikt något som förekommer hos som alla världens människor.
  Vad jag är trött på är en del invandrares - nyanländas eller inföddas - brist på tacksamhet, negativa beteenden i uterummet (som annars bara tonåringar och berusade bruka visa upp) som om det var deras privata vardagsrum. Vidare: det är förljuget att låtsas som om inte större delen av den grova kriminaliteten (och organiserade brottsligheten) är förknippad med människor med olika utländskt ursprung. Det visar tyvärr statistik (scb, eurostat m fl). I en medelstor svensk stad beättar en tjänsteman i tingsrätten för mig att 90% av brotten är begångna av person med utländskt ursprung. Ledsamt och hemskt!
  Men att därför känna hat mot dessa grupper är att ta i! Man känner sig bara förvånad - och rädd i ett sådant samhälle. Och det uttalade skam/blodshämndstänkande som en del uppvisar är ju oerhört främmande för de flesta som bott länge i Sverige.

  Vissa 'nyanlända' invandrare verkar inte omfatta gängse lagar eller grundläggande ideologi (det som numera benämns värdegrund). Varför söker man sig egentligen till ett land som Sverige, om man inte vill leva under de villkor som svenskarna kämpat sig till under 100-150 år? Förutom skydds skäl är det ekonomiska skäl framför allt sannolikt. Vilket är fullt förståeligt. Tyvärr följer det alltid med lycksökare, kriminella som flyr undan straff i hemlandet, familjer med svår inre problematik, som man hoppas 'ordnar sig' i det nya landet.
  I alla fall för den stora inavandringen förutom viss berikning av vår kultur med sig många problem. Som dessutom är mycket kostsamma både ekonomiskt och hälsomässigt
  för samhället.
  Det var bara 50-70 år sen, som de flesta svenskar levde under ytterst enkla förhållanden. Utedass, trångboddhet, extrem arbetslöshet (30-talet). Detta utan ökning av kriminaliteten. Det kallar jag heder och solidaritet.
  En grundläggande obligatorisk kurs i svensk historia (kanske på heltid i ca 2 månader) skulle nog underlätta assimileringen/integrationen för dem som anlänt sedan 10 år tillbaka. Eller annat liknande förslag.
  Som det nu är har många invandrare den naiva uppfattningen att Sveriges välfärd alltid funnits? mer info om att den har fr a äldre generationer format genom hårt arbete och /oftast7 respekt för medmänniskor och lagar och regler.

  Klara markeringar är nödvändiga om samhället ska vara drägligt på sikt.
  Varför ska vi acceptera, som sas på radion idag, att 70 000 unga kvinnor i Sverige lever i extremt förtryck. De får inte välja make, får inte röra sig fritt (möjligen i närområdet eller med att ständigt stå i en kontrollerande mobilkontakt med annan i familjen) osv.

  Slutsats:
  Större politisk tydlighet! Klart angivande av målen och och de handlingar, som leder oss dit i vårt samhälle.
  Också i media naturligvis. Mindre av sensationsjournalistik, mer av grävande uppföljande reporatge om hur det egentligen står till i såvaäl Rågsved som Djursholm.
  Tycker John

  SvaraRadera
 2. John,
  De flesta hatar inte muslimer. Det hindrar inte att det finns ett hat både bland infödda och invandrade.

  Som vi ständigt försöker påpeka på den här bloggen så är de flesta invandrarna självförsörjande och laglydiga. Läs t.ex. "Invandring - sysselsättning och samhällsekonomi" i vårt bibliotek. Varför ska de vara mer "tacksamma" än andra? De arbetar också för att bygga upp vårt samhälle.

  Att alla kvinnor (och män) själva ska få välja make/maka är alla partier överens om utom Sverigedemokraterna och några ännu mer extrema. SD har i sitt program att man ska hindra och försvåra äktenskap mellan svenskar och människor från "icke-västliga" länder.

  Lars Persson

  SvaraRadera
 3. Pyttsan. Om det finns en fientlighet mot muslimer är det muslimernas eget fel, inte medias för att de rapporterar om deras illgärningar.

  SvaraRadera
 4. Erik Hellsborn,
  Vilka "illgärningar" anser du att alla muslimer gör sig skyldiga till?

  SvaraRadera
 5. En förlegad syn på kvinnor, sexuallitet, demokrati och mänskliga rättigheter. För tala om den överrepresentation invandrare från muslimska länder har vad gäller brottslighet och bidragsberoende.

  Detta gäller förståss inte alla muslimer, men det har har jag inte heller påstått.

  SvaraRadera
 6. Johan Bensow11 juli 2009 13:54

  När jag läser detta inlägg så tycker jag det som beskrivs lika gärna kan tolkas som etablerad medias hat mot oliktänkande, dvs de som ser baksidan med invandringen till Sverige och vågar stå för det. I denna hatkampanj mot dessa oliktänkande är det givetvis nödvändigt att odla stereotyper och hålla diverse nidbilder av offer och förövare vid liv så att polariseringen och friktionen förblir tillräckligt stark, och att de hemska "främlingsfientliga" grupperna får ha kvar sina karaktärsdrag och därmed inte bli alltför starka. Det tjänar nämligen de krafter på som samverkar med media.

  På ett sätt tycker jag också att er analys är oerhört förenkland och svepande och får för mig dåliga vibbar från den gamla röda vågens tid, då mycket problem skylldes på samlingsnamnet "religion". Nog för att media kunde vara lika tydliga som de var i samband med IRA i fråga om islamistisk terror, men riktigt så enkelt är det inte att jämställa våld från muslimer med våld från kristna. Det säger sig självt.

  Däremot tycker jag nog att man får ge med sig i fråga om denna bloggs uttjatade argument om att alla invandrare inte lever i problemområden, går på bidrag eller ställer till ofog som leder till lagföring. De flesta gör det helt enkelt inte. Om detta sedan håller som argument för den som i utsatta situationer upplever ett större hot från vissa grupper än andra är en annan sak. Sverige skulle dock tjäna på samma öppenhet som i t ex Danmark och Norge, inte det politiserande och propagandamaskineri som nu präglar frågorna. Det är just öppenheten om sakförhållanden, positiva såväl som negativa, som bör prägla den allmänpolitiska debatten. Tyvärr saknas det i Sverige.

  Till öppenheten kommer konsekvens. Vill man verka för en förändring av medias svepande negativa tonläge om "invandringen/invandrare" så må det vara hänt. Men då bör man också kunna se att de flesta som kritiserar den baksida som finns av samtida svensk invandringspolitik inte utgörs av extremister eller asociala utan av diverse skötsamma medborgare som helt enkelt inte vill blunda för fakta. Ej heller kan man bunta ihop SD med partier och organisationer som de inte har med att göra. Eftersträvar man saklighet på det ena området så bör man göra det också på det andra.

  SvaraRadera
 7. Invandrarna och muslimerna bär skulden till föraktet mot dem själva. Om de såg till att inte komma hit och bli kraftigt överrepresenterade i brottslighet samt isolera sig från svenskarna, så skulle inget "främlingshat" från svenskarnas sida finnas. Det verkliga problemet är inte svenskars marginella främlingsfientlighet, det verkliga problemet är invandrarnas främlingsfientlighet, som tar form i vulgär svenskfientlighet.

  SvaraRadera
 8. Erik Hellsborn,

  Eftersom inte alla muslimer har en förlegad syn på kvinnor, sexuallitet, demokrati och mänskliga rättigheter och överrepresentation vad gäller brottslighet och bidragsberoende så finns det ju ingen anledning att säga att muslimerna själva är skuld till hatet mot dem. I synnerhet inte som att allt det du nämner finns hos individer inom många andra grupper, även infödda svenskar, kristna som ateister.

  SvaraRadera
 9. IRA strävade inte efter att införa någon påvestyrd teokrati på Irland deras terror hade primärt politiska och inte religiösa motiv och kan därför inte att jämföra med muslimska jihadisters. På samma sätt kan t.ex. inte PKK kallas en muslimsk terrororganisation trots att merparten av dess medlemmar är muslimer.

  En annan väsentlig skillnad mellan de terrororganisationer som agerar enligt stadsgerilla-strategin (RAF, IRA, ETA osv.) och jihadister är att den terror man ägnar sig åt. De som agerar enl. stadsgerilla-strategin ägnar sig främst åt selektiv terror och oskyldiga civila dödsoffer är inte målet. De flesta av deras terrordåd är attacker som enbart ger materiella skador och i de fall man använder sig av dödligt våld är det mot de som man uppfattar representerar ”förtryckarstaten” t.ex. politiker, domare, poliser, militärer osv. Muslimska jihadister däremot ägnar sig främst åt urskiljningslös terror, självmordsbombningar t.ex., där målet är så många civila dödsoffer som möjligt.

  Nu kan man tycka vad man vill om USA:s och Bush agerande i Mellanöstern, men man kan knappast hävda att det främsta motivet och argumentet för detta var religiöst. Det till skillnad mot jihadister som ju själva anger att motivet för deras terror är enbart religöst och målet är att införa ett världsomspännande kalifat under sharia-lagar. Menar du att media har skyldighet att mörka detta faktum?

  Att Islam är en totalitär ideologi som måste bekämpas då den inte är förenlig med vare sig demokrati eller grundläggande mänskliga rättigheter (bara det faktum att den stipulerar dödstraff för de som lämnar religionen diskvalificera den helt) gör det naturligtvis på intet sätt OK att trakassera, förfölja eller bruka våld mot enskilda muslimer. Lika lite som det på något sätt är OK att trakassera, förfölja eller bruka våld mot enskilda nazister eller kommunister pga. att man ogillar nazismen eller kommunismen och anser att dessa ideologier måste bekämpas. Det betyder dock inte att man måste uppvisa någon ”förståelse” för vare sig muslimers, nazisters eller kommunisters politiska idéer.

  Att du anser att media, likt i totalitära diktaturer, har till uppgift att spridda en ”positiv bild” av den förda politiken är ju rätt talande …

  SvaraRadera
 10. Jag ser ingen anledning att ändra min inställning. Om hederlige Ahmed upplever att han blir utsatt för orättfärdigad fientlighet så ligger skulden snare än hos hans kriminella trosfränder Ali och Khaled än hos DN och SvD för att de rapporterar om Alis och Khaleds dåliga beteende.

  SvaraRadera
 11. Varför är det så tyst i media om muslimernas hat och diskriminering mot judar och homosexuella i Sverige och i övriga världen? I Malmö törs inte judar längre visa sin tillhörighet tex.

  Hur länge kan dom muslimska egyptierna kränka och disriminera dom kristna egyptiska kopterna innan media i västvärlden får upp ögonen? Nu senast så tvängsslaktades alla deras grisar.

  Hur länge ska krista i Irak bli mördade innan någon ragerar?

  SvaraRadera
 12. Roger Svensson,
  Som jag skrev så är fundamentalisternas mål inte att införa en viss religion. Målet är att skaffa makt och kontrollera människor och de använder religionen som ett medel. Både Bibeln och Koranen tolkas ju mycket olika av olika människor. Fundamentalisterna vill införa en tolkning som gynnar deras makt medan andra människor har religionen som ett rättesnöre för hur människor ska leva i fred med varandra.

  Lars Persson

  SvaraRadera
 13. Titta här. Ett dagsfärskt exempel på hur svensk massmedia SKYDDAR Islam.

  http://www.dn.se/nyheter/varlden/livstid-for-tortyrmord-pa-jude-1.909436
  Inte ett ord om att killen är muslim, förutom "salafist" då, någon som de flesta nog inte vet vad det betyder.

  Jämför med utländsk media:
  http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/europe/article6194815.ece

  SvaraRadera
 14. Brott begås av individer. Det finns ingen anledning att skylla på andra av samma etniska eller religiösa tillhörighet.

  SvaraRadera
 15. den här blogge har verkligen öppnat ögonen på mig
  den är så vinklad för att den ska passa pkiternas syfte

  tänkte på hur många utlandsfödda är pensionärer sjukpensionärer
  vårdar någon anhörig hemma (mot betalning av skattepengar?)
  hur många går på sfi
  hur många klarar sfi

  dom som jag räknar upp här dom är väl inte med i statistiken som arbetssökande,,eller?

  men detta vill du ju av förklarliga skäl inte ta upp

  när man kan vara nöjd med att 30% av utlandsfödda karlar och 40%utlandsfödda kvinnor är arbetslösa detta under högkonjuktur--då lars då ser man inte problemet

  jag ska försöka få fram lite statistik på sanningen om utlandsfödda
  lite politisk

  SvaraRadera
 16. lite politisk,
  Den statistik du hoppas på kommer du inte att hitta. Arbetslösheten 2008 för utrikes födda 20-64 år var 11,4%, inte de siffror du anger.

  De flesta utlandsfödda pensionärer har bott och arbetat i Sverige länge. Bara 2% av de som invandrar är över 65 år.

  SvaraRadera
 17. lars
  den statistik du påstår jag inte kommer att hitta är väl som jag ser det ganska viktig om man ska bilda sig en uppfattning om vad utlandsfödda gör i sverige

  kan du på ett lättfattligt vis
  svara på följande

  hur många utlandsfödda finns det i sverige??

  hur många av dessa arbetar??

  hur många av dessa är inskrivna på sfi??

  hur många procent klarar sfi??

  hur många "arbetar" som anhörig-vårdare??

  hur många är sjukpensionärer??

  hur många sitter i fängelse??

  hur många är sjukskrivna??

  hur många är under utbildnng??

  dom jag har nämt nu,vad räknas dom som i statistiken?

  då kan väl börja med att svara på dessa frågor
  på ett rakt och lättfattat vis

  sedan vill jag att du förklarar närmare om vad du menar med att 70% av utlandsfödda män och 60% av utlandsfödda kvinnor är sysselsatta

  men detta kanske ger sig självt när du presenterar svaren på mina andra frågor

  ännu mer politisk

  SvaraRadera
 18. @ Lars Persson

  Islamister vill ju ha ett världsomspännande kalifat som styrs av sharia-lagar, har dessa strävanden enligt dig ingen som helst religiös grund? Eller hävdar du kanske att dessa islamister ljuger om sina strävanden och inte alls vill ha detta samhälle? Det verkar ju i så fall underligt med tanke på att i de fall de har fått makten, t.ex. i Afghanistan, så är det ju just den politik de har fört. Eller är det så att du hävdar att islamisterna inte egentligen själva tror på dessa idéer utan använder de enbart som ett verktyg för att få ”makt” och ”kontroll”? Vad har du i så fall för belägg för detta?

  Naturligtvis finns det många som kallar sig muslimer som inte stödjer islamisternas idéer. Dock kan man ju undra om man egentlig kan kalla sig muslim, förutom möjligtvis i någon lös kulturell mening, om man t.ex. inte vill att samhällets skall styras av sharialagar, det är ju då ungefär som att kalla sig kommunist men inte vilja ha planekonomi …

  SvaraRadera
 19. Roger Svensson,
  Ja, jag anser att islamisterna inte egentligen själva tror på idéerna utan använder dom som ett verktyg för att få makt och kontrollera människor. Belägg för det? Det är helt enkelt min åsikt.

  Lars Persson

  SvaraRadera
 20. Vi i Sverige! Det vi kallar "förlegad kvinnosyn" är för muslimerna den enda rätta kvinnosynen dvs islams syn på kvinnan som underordnad sin man. Men frågar en otrogen svensk dem, har de guds tillåtelse att ljuga.
  Det vi kallar terrorism, självmordsbombare och mord, det kallar muslimerna "jihad" heligt krig och "krigaren" kommer till paradiset.
  Det vi kallar "hedersmord" är för muslimer ett legitimt, av profeten godkänt, dödande. Att således döda en flicka som förlorat oskulden innan giftermålet eller en muslim som övergivit islam, är ett legitimt dödande.
  Deras syn på våldtäkt skiljer sig från vår. Om deras grabbar våldtar en svensk flicka är det den halvnakna svenska flickans eget fel. Om en man våldtar en kvinna, som inte är hans fru, så är det alltid kvinnan som frestat mannen. I muslimska länder stenas kvinnan, som blivit våldtagen. Våra lagar behöver de bara följa så länge de inte kommer i konflikt med sharia. Då måste de följa sharia. De är totalt kompromisslösa. Därför hör islam inte hemma i Sverige. Vi som tror på vetenskap och sunt förnuft har svårt att känna respekt för människor som tror på en gud som kräver böner på arabiska och kräver fottvätt på ett rituellt sätt. För oss är det lika stolligt som att tro på spöken och tomtar.

  SvaraRadera
 21. "ännu mer politisk",

  Det är sen lördag kväll så just nu svarar jag bara på det som är lätt tillgängligt.

  hur många utlandsfödda finns det i sverige??
  1 281 581 år 2008.

  hur många av dessa arbetar??
  49,4% (49,7% för inrikes födda)

  hur många av dessa är inskrivna på sfi??
  73 955 läsåret 2007/08

  hur många procent klarar sfi??
  Avslutat kursen med minst godkänt: 38,5%
  Avslutat kurs utan godkänt resultat: 2,2%
  Studieuppehåll: 27,5%
  Fortsätter: 31,8%

  SvaraRadera
 22. En folkgrupp är ett kollektiv, hur man än vrider och vänder på det. Beter sig en betydande del av de importerade mussorna illa, så blir befolkningen negativ och misstänksam mot alla.
  Fientlighet mot muslimer är för övrigt ett uppblåst spöke som inte blivit bevisat. Fientligheten mot svenskar är större.

  SvaraRadera
 23. Jag tror Sverige har fått en egen liten Baghdad Bob i dig Lars Persson.Har aldrig läst så mycket vinklad PK-skit som du skriver.Du kanske märker på kommentarerna du får att nästan ingen håller med dig!Du får självklart tycka vad du vill men försök å hålla dig lite mer till sanningen,PAJAS.

  SvaraRadera
 24. feminix,

  Några citat:

  "Om en man begår äktenskapsbrott med en annan mans hustru, skall både äktenskapsbrytaren och äktenskapsbryterskan straffas med döden.

  Om en man ligger med en annan man som med en kvinna, har de båda gjort något avskyvärt. De skall straffas med döden, skulden för deras död är deras egen.

  Ni skall inte ta efter sederna hos det folk som jag driver undan för er. De gjorde alla dessa skändligheter, och jag fick avsky för dem.

  Därför sade jag till er: Ni skall ta deras land i besittning, ty jag skall ge det åt er som er egendom, ett land som flödar av mjölk och honung. Jag är Herren, er Gud, som har avskilt er från andra folk."

  Är dessa hatiska strofer hämtade från Koranen? Nej, de är hämtade från Bibeln. Lever världens kristna efter detta? Nej, förutom några fundamentalister.

  Likaså är din beskrivning av muslimer och muslimska länder inte giltig för muslimer och muslimska länder i allmänhet.

  Det du beskriver har dessutom förekommit inom den kristna världen också.

  SvaraRadera
 25. Moneyman,
  Förordar du kollektiv bestraffning? Tänk efter vad du själv kan råka ut för då. Är du man så skulle du t.ex. behöva ta ansvar för att 80% av alla brott begås av män.

  SvaraRadera
 26. Anonym 06:14,
  Tack för att du så tydligt demonstrerar att det vi skriver är ett hot mot främlingsfientligheten.

  SvaraRadera
 27. Du är ju mer än lovligt naiv. Visst har massmedia stor del i ansvaret för att folk ogillar invandring och i synnerhet muslimers invandring. De grupp som vägrar mest av alla att anpassa sig till sitt nya hemland. Att det finns hat är ju en kraftig överdrift men det finns en intolerans. Från invandranas sida. Det förekommer rent svenskhat. Och ingen massmedia skriver om det istället får man läsa direkt alögner om dessa vinstlotter som är extremt bildade och innehar diverse examina från gud vet vad. Men i mitt yrke har det visat sig att dessa examina sällan haft bärighet i verkligheten men det låt, och det är en sanning som alla vet inom min yrkesgrupp. Men ingen talar om det öppet pga hot om represalier. Men det ju fint. Ja, skulden är massmedias. Låt svennson få reda på sanningen om våra fina invandrare och varför det ser ut som det gör i vår gemensamma ekonomi. Annars kommer det sluta i kaos. Vems skulden om kaoset kommer? Tror någon att massmedia eller våra politiker tar ansvaret? Givetvis inte , dom är fega kräk.

  SvaraRadera
 28. lars
  så illa är det ju att
  i och med medias mörkningar av signalent och en förkärlek till att kalla folk för svenskar när dom begått brott så kallas ju alla "svenskar" för svenskar
  även om ligisterna är födda av invandrarföräldrar
  så kallas dom ju svenskar

  så visst förstår jag din poäng om kollektiv bestraffning (visst är det orättvist)  personligen så har jag ingen som helst lust att kallas svensk när vi leder den internationella våldtäktsligan

  fast liknelsen du gör mellan muslimer och övriga brottslingar är inte så bra eller
  men det roliga med ditt påstående är att det var du som jämförde muslimer med brottslingar(sug på den du)

  men psykiskt bestaffad blir jag i vilket fall jag skäms helt enkelt  38,5% som klarar svenska kursen detta är ju en katastrof av stora mått --hur mycke pengar kostar inte denna lekstuga??
  jag som trodde att dom nya "svenskarna" högsta önskan var att lära sig språket och att få komma igång med att arbeta det var konstigt tycker jag tycker inte du det oxå lars??
  var det inte dom som skulle bygga upp detta land

  ändå mer politisk

  SvaraRadera
 29. "ändå mer politisk",
  Du tolkar siffror på ett "kreativt" sätt. 38,5% avslutade sfi med godkänt resultat det läsåret. Det betyder inte att de andra inte klarat sfi. Som du ser så fortsätter 31,8%, 27,5% gör uppehåll av olika skäl, t.ex. att man fått arbete eller föder barn. Det finns ju ingen anledning att tacka nej till ett arbete för att man istället ska gå på sfi. Ett skäl till att man inte slutför sfi kan vara att man återutvandrar.

  SvaraRadera
 30. lars
  38,5 som inte klarar att lära sig svenska
  jag har svårt att förstå varför det skulle vara så svårt att klara den kursen om man är närvarande och är interesserad av att kunna försörja sig själv i det nya landet


  nästan en tredjedel gör uppehåll-det är mycket det

  sedan kommer du med spekulationer=

  att dom skulle "arbeta" istället för att lära sig svenska

  eller att dom "återutvandrar"

  det jag kan vara med på är att dom kan vara hemma och föda barn för det är dom ju duktiga på

  då kan ju jag spekulera

  det kan ju vara så att dom helt enkelt skiter i att gå för att dom vet att dom blir försörjda ändå utav skattebetalarna

  det kan ju vara att dom har gjort någon kriminell handling så dom sitter i fängelse (det är ju inte så otroligt eftersom dom är överrepresenterade när det gäller brott

  det kan ju vara så att dom blivit utvisade för något brott dom begått (tyvärr används utvisning för lite)

  en fråga
  jag är kristen
  är du muslim?

  jättepolitisk

  SvaraRadera
 31. jättepolitisk,
  38,5% är siffran för de som under läsåret fått godkänt på sfi. Är det de som du menar inte klarar av att lära sig svenska?

  Jag spekulerar inte. Dels har vi i redaktionen personliga erfarenheter av hur det fungerar. Dessutom kan du läsa i "Deltagare i svenskundervisning för invandrare (sfi), sidan 18 (länk nedan): "Ett år efter invandringen var etableringen på arbetsmarknaden högre bland personer med icke godkänt betyg än bland dem som hade fått godkänt betyg någon gång efter invandringen. Detta oavsett invandringsår. En förklaring kan vara att man får arbete och hoppar av sfi-studier och därmed inte får godkänt betyg".

  SvaraRadera
 32. lars
  det betyder om jag har räknat rätt nu att 61,5% som skrev in sig på sfi inte vart godkända

  det är ju ändå värre en det jag sa förut

  det går alltså omkring en massa analfabeter på svensk mark?

  men det är klart, varför ska folk lära sig svenska för när det byggs samhällen i samhället där det funkar bra med att tala arabiska eller somaliska vem behöver kunna svenska då?

  vi håller ju gärna med tolk till dom som hoppat av sfi

  det är ju värre för mig att få tolk när jag ska besöka invandrardoktorn och han ska förklara för mig på ett språk som avslöjar direkt att han har hoppat av sfi--kursen
  medan jag FÅR står och klia mej i skallen och undra vad han sa hua-denna utveckling är inte bra

  om du ska visa upp din statistik kan du inte helt enkelt klippa ur det du vill visa på oss
  och sedan lägga upp den här detta gör ju det mycket enkare att följa upp det du säger
  tack
  politisk

  SvaraRadera
 33. Patetiska rasister är väldigt modiga på internet. Där behöver de inte stå inför allas ögon när en vanlig vettig medborgare gör grus av deras dåliga argument för rasism på två minuter.

  Ni vill inte ta på er brott som icke-muslimer har begått men vill att muslimer ska ta på sig brott som muslimer har begått. Det är ert problem, repliken till i princip varje dåliga inlägg som ni skriver, och det som ni aldrig kommer att kunna bortse ifrån. Att ni är ett gäng hycklare. Fega hycklare som har fått livet serverat på silverfat.

  Heder till bloggsajten dock.

  /Ali

  SvaraRadera
 34. politisk,
  Du har tydligen svårt att fatta. Det demonstreras bl.a. av att du anser att 99,8% av världens befolkning är analfabeter bara för att de inte kan tala svenska.

  SvaraRadera
 35. Ang kommentar till första inlägget, där jag bl a skrev:

  "Klara markeringar är nödvändiga om samhället ska vara drägligt på sikt.
  Varför ska vi acceptera, som sas på radion idag, att 70 000 unga kvinnor i Sverige lever i extremt förtryck. De får inte välja make, får inte röra sig fritt (möjligen i närområdet eller med att ständigt stå i en kontrollerande mobilkontakt med annan i familjen) osv."

  och Vi i Sverige svarade:

  "Att alla kvinnor (och män) själva ska få välja make/maka är alla partier överens om utom Sverigedemokraterna och några ännu mer extrema. SD har i sitt program att man ska hindra och försvåra äktenskap mellan svenskar och människor från "icke-västliga" länder."

  Ja, vi vet att partierna är överens om att förtryck inte är acceptabelt. Det gäller alla människor, men förekommer tydligast av kvinnor, barn, ja, unga män också och funktionshindrade etc hos en del enklaver i invandrargrupper. Förtrycket har olika former, ifrån allt till subtilt psykiskt förtryck till våld och i sällsynta fall mord. Allt för att männen (men också många av kvinnorna) inte ska behöva uppleva skammen att tex dottern vill gifta sig med en "svensk" eller annan icke utvald man (eller för männens del kvinna). Hela deras sammanhang är uppbyggt på kvinnan som handelsvara. En "affärsidé" under kulturens/religionens täckmantel. På gränsen till livegenskap/slaveri.

  Ja, våra riksdagspartier uttrycker åsikter, men gör ingenting!. För bl a dessa 70 000 kvinnorna som lever nästan i bojor ( tex ständig mobiluppkoppling).

  SD räknar jag inte som ett parti, fast de har representanter i en del kommuner. Från den /rasistiska/rasbiologiska kanten förväntar jag mig inget vettigt. Negligerar dem som helt oseriösa, ointelligenta fanatiker.
  Men sittande regering borde vara mer aktiv i sina åtgärder för att stävja den ålderdomliga fruktansvärda skamkulturen.
  Som är ett hån och ett hot mot våra demokratiska värderingar.
  Lagar finns i Sverige sedan snart 100 år (Allm rösträtt osv) Men klarare markeringar, TYDLIGHET, upplysning, är mycket viktigt för allas vår demokratiska framtid. Det är svårt för oss alla att leva i en brytningstid. Då måste vi vara extra rädda om våra hitills rätt välfungerande demokratiska strukturer och den tillit, som länge funnits i vårt samhälle.
  Att det finns andra problem i tiden, typ den dunkla finansmarknader, miljöförstöring etc gör inte problemet med kulturkrockarna mindre.

  Tycker John, för andra gången

  SvaraRadera
 36. LARS
  SKA DU VERKLIGEN tA MED DETTA LÅGVATTEN MÄRKE
  ali babba.
  han kunde alltså inte föra en debatt utan att ta till rasisttricket. så fort någon använder sig av det tricket då är han en förlorare
  själv tillförde han inte debatten nånting utan han påminner mej om dom som står med sina nycklar och skramlar

  och du ali babba
  gör det något att jag är anonym?
  skulle du dunka på mej om du visste vem jag var?

  det om det

  om man bor i sverige så ska man kunna svenska om inte annat för svenskarnas skull
  om man inte har klarat sfi kursen då är man analfabet på svenska
  om en arab är här och inte kan svenska vad är det då för mening

  i detta fall så stöder mej det faktum att man har på försök att en invandrare ska få 6000 kronor till 12000kronor i bonus om invandraren går ut sfi--kursen

  om man är tvungen att ta till såna grejer då tycker man säkert även från myndighetshåll att sfi är ett fiasko finansierat av skattepengar.
  för min personliga del är det så att man kan gå i taket när man hör nåt sådant

  ska vi fråga herr invandrare -snälla kan inte du gå ut sfi--kursen snälla herr invandrare så får du en peng extra för besväret

  om jag har svårt att fatta så kanske det beror på att du är dålig på att förklara så jag förstår

  ta dina länkar tex varför lägger du inte upp statistiken med staplar och allt för jag tycker det är svårt att hitta det du länkar till
  men du kanske kan bättra dej på den punkten

  jag utgår verkligen från att du inte blir arg på mej när vi pratar med varandra

  kom ihåg det att om man är invandrarvänlig då är man förstående.och det mot alla människor även mot en sån som mej
  politisk

  SvaraRadera
 37. @ Lars Persson

  Nu får man nog faktiskt ta islamisternas övertygelse på största allvar när de finns de bland dem som faktiskt är beredda att dö och döda för den.


  @ Ali

  Nu är Islam en ideologi som man aktivt väljer att bekänna sig till och då får man, liksom när man bekänner sig till t.ex. kristendomen, nazismen eller kommunismen, faktiskt förvänta sig att man får stå till svars för ideologin och illdåd/övergrepp som begås i ideologins namn. T.ex. i fallet med Islam när jihadister mördar människor i Islams namn eller när homosexuella förföljs och kvinnor förtrycks i muslimska länder med hänvisning till Islams läror.

  SvaraRadera
 38. Roger Svensson,
  Liksom många blir medlemmar av Svenska kyrkan som spädbarn så föds många in i islam. Man kan räknas som kristen eller muslim utan att själv ha tagit ställning till religionen. Då kan man heller inte avkrävas ansvar för vad någon annan inom samma religion gör.
  Även om man är troende så är religionen föremål för vitt skilda tolkningar. De som använder religionen för att utöva våld och förtryck har inte ensamrätt på tolkningar.

  SvaraRadera
 39. @ Lars Persson

  Så du menar alltså på allvar att religiös övertygelse går i arv? Varför skall någon räknas som kristen eller muslim om personen i fråga inte tror på dess läror eller inte har en susning om vad de innebär? Om någon själv kallar sig kristen eller muslim så får man faktiskt utgå från att denna är ”troende” och bekänner sig till kristendomen eller Islam om inte begreppen skall vara totalt innehållslösa!

  Hävdar du att islamisternas tolkning av Islam är fel eller att deras tolkning är lika rätt som någon annan?

  SvaraRadera
 40. Roger Svensson,
  Nej, tvärtom. Man kan bli medlem i ett religiöst samfund utan att ha valt det själv.

  SvaraRadera
 41. Lars "Vi i Sverige", stå på dig. Du har troligtvis ändå stöd av majoriteten som läser din blogg. Jag tror att anledningen till att så många av kommentarerna är negativa, rasistiska och islamofobiska är att de skrivs av människor som sitter på mycket ilska och mycket fritid (troligtvis bidragstagande sverigedemokrater).

  Att försöka se problematiken på en högre nivå, dvs att se att det handlar om makt, är upplyftande. Alla "svenskar" som skriver här borde rannsaka sig själva och städa framför sin egen dörr innan man attackerar en annan religion. Vad är det som är så fantastiskt med det ni kallar "svenskt": dvs pedofiler, att unga svenskar kallar tjejer som ligger med många killar för "hora", bidragssnyltande, skattefusk etc. Sluta se allting så svart och vitt, inse att vi människor är en stor grå massa som innehåller både änglar och demoner, oavsett om vi kommer från Skåne eller Irak.

  Som sagt, fortsätt skriva "Vi i Sverige", du behövs mer än aldrig förr!

  SvaraRadera
 42. Anonym 19:17,
  Tack. Vi kommer att fortsätta. Som synes är ett antal personer ganska skakade av att bli emotsagda.
  Fortsätt gärna kommentera på bloggen. Det behövs lite variation...
  :-)

  Mvh
  Lars Persson

  SvaraRadera
 43. Tack själv. Jag följer diskussioner inom en mängd områden; ekonomi, fotboll, arkitektur etc, men aldrig har jag stött på såna extrema åsikter, fult språk och skrämmande inlägg som från rasister i integrationsdebatten. Den är därför roligast att följa men jag tror absolut på att bemöta rasister med argument.

  Kunde jag så skulle jag skicka ner bussar till den skånska landsbygden (och andra segregerade samhällen där det finns rasister) och ta med alla gubbarna till en trevlig festival i Rinkeby, en fotbollsturnering i Tensta eller en kårfest på Kungliga Tekniska Högskolan så de för första gången får träffa invandrade svenskar. Detta skulle definitivt omvandla dem. De har också mycket att lära från f.d. nazister som har hoppat av.

  Däremot får vi aldrig tro att rasisterna har noll innanför pannbenet och att det är hopplöst, för det är det oftast inte. De har bara aldrig fått blanda sig med invandrade svenskar, vilket är nyckeln till integration (per definition av integration till och med!).

  Fortsätt kämpa!

  SvaraRadera
 44. Anonym 19:41,
  Se nu upp så du inte hamnar lika snett som de du kritiserar. Jag är själv bördig från skånska landsbygden och håller inte med om att den skulle vara särskilt rasistisk. SD har t.ex. mycket lågt stöd hos lantbrukare.

  Lars Persson

  SvaraRadera
 45. det tar inte så många debattinlägg innan folk blir kallade pdedofiler(fast jag har väl aldrig tyckt att det är särskilt svenskt att vara pedofil)
  därimot så var det väl en andlig ledare i en religon som sysslade med sånt hm hm hm

  det om det

  beträffande att kalla svenska tjejer för hora så får det nog stå för dom nysvenska pojkarna så det är nog inte det gamla hederliga svensk heller

  angående fotbollen så kan jag inte hålla med dej --jag har sett domare bli misshandlade av hetlevrade invandrade spelare och till och med invandrarpubliken

  ångående att vara skärrad av vad som skrivs här så är det nog en önske dröm ifrån er sida

  varför ska man vara skärrad för ?

  möjligt vis så skulle det vara att invandrarna inte lär sig svenska bättre

  även du som skulle ut och åka buss kan jag vara skärrad av --jag menar du kan ju få för dej att du ska ner till rosen gård och hämta fol och köra upp i landet sånt prat skrämmer mig
  politisk

  SvaraRadera
 46. hur kommer det sig att demonerna som är överrepresenterade i dom grövsta brotten i sverige är invandrande eller födda av invandrande
  demoner
  politisk

  SvaraRadera
 47. Anonym 20:39,
  "Överrepresentation" används ständigt som ett argument för att smutskasta en stor grupp för vad ett fåtal gör. Om vi ska se till ett allvarligt brott, "Dödligt våld och försök till mord eller dråp" så var andelen misstänkta 1997-2001 0,04% för inrikes födda av svenskfödda föräldrar. 0,09% av invandrares barn var misstänkta och 0,15% av utrikes födda. Du har alltså bestämt att gränsen för kollektivt ansvar går någonstans mellan 0,04 och 0,09 procent. Utrikes födda och invandrares barn har ett kollektivt ansvar men inte inrikes födda av svenskfödda föräldrar. Varför anser du att gränsen går just där?
  Har alla män kollektivt ansvar för brott som begås av män därför att 80% av brotten begås av män?

  SvaraRadera
 48. man måste ta detta med invandring från den humoristiska sidan
  och det gör jag oxå
  om man inte gjorde det skulle man jämt gå och vara arg även när man går till jobbet och sliter ihop skatte pengar som ska gå till sfi--kurser som inte avslutas

  ungarna mobbade i skolan av invandrarungar

  invandrare som tagit över vårat fina stadshotell
  (då menar jag inte själva rörelsen utan typ dansgolvet och krogen och detta med har dom gjort med våld)

  och vi svenskar står och tittar på medan det händer
  men åsikter har vi svenskar om invandringen men att göra nånting åt eländet det blir för svårt då måste man ju ta ställning då tittat dom bort istället
  (det gör ofta vi svenskar)

  våra svenska tjejer törs inte gå ut själva

  och våger av oprovocerat våld kommer som vågor över staden medan soctanterna försöker prata dom tillrätta

  svenskar blir alltså nerslagna rånade av våra nysvenska
  och det är i stor omfattning
  allt detta händer i vår lilla stad på 35,000 invånare

  och all denna otrygghet händer medan du lars tycker att svenskundervisningen fungerar bra i sverige (jojo det gäller ju att tro på det man gör)
  fast det verkar vara en omöjlig uppgift

  om du tar sd så verkar dom växa för var dag så dom klarar sig nog ska ni se

  att ni inte försöker förstå varför dom växer istället för att försvara det som tydligen är fel isverige

  ett exempel är ju när freddy försvarade halalslakten hur kan någon försvara en sån sak?
  vad jag kommer ihåg så sas det att det tog bara några minuter längre innan djuret dör så det gjorde ju inte så mycke
  man måste antagligen vara muslim för att rättfärdiga en sån handling
  om ni kunde säga så här, att vi fördömer den typen av slakt och vi ska jobba för att få bort den nä nä det är inget man har hört ifrån er
  för det är ju en religös slakt och då har ju vi muslimer rätt att plåga djur till höger och vänster det finns inget försvar för detta djurplågeri

  och då är det i ett land som ni har klamat in i

  om du tar skaldjurens kokning i sverige så vet jag att det förekommer djurplågeri när dom som kokar inte kan sin sak utan häver i för mycke kräftor på en gång då kallnar vattnet och då går dom kräftorna en kvalfull död till mötes

  och det min vän lars det fördömer jag så ini h-----e dom människorna är så lågt stående för mig så du kan inte ana--vilket förakt jag har för såna kräk kan man inte ta död på ett djur på ett sätt som gör djurets lidande så kort som möjligt då ska man inte hålla på med djur
  och detta säger jag även fast jag vet att det är svenskar som kokar kräftor


  eller som en annan talare sa att svenskt är att vara pedofil

  det gäller att ha humor för att orka med
  opolitisk

  SvaraRadera
 49. opolitisk,
  Så mycket humor tycks du inte ha. Däremot kan du tävla i världsrekord av avundsjuka och bitterhet.

  SvaraRadera
 50. denna bitterhet är det många svenskar som bär på med näven knuten i fickan
  vad tycker du att jag är avundsjuk på lars
  jag vart lite nyfiken på detta

  och sedan försöker jag få en bild av dej genom hur du lägger fra¨m saker och ting

  så jag måste fråga igen
  jag är kristen
  är du muslim lars?

  det känns som det
  politisk

  SvaraRadera
 51. jag vill inte att du ska vara otrevlig emot mej när vi pratar
  jag skrev en lång kommentar om halalslakt men då tyckte du att jag var bitter och avundssjuk
  kan du förklara närmare vad du menar

  bitter det stämmer och det beror på att man inte får känna sig trygg i sitt eget land på grund av invandrarna som kommer hit
  politisk

  SvaraRadera
 52. jag är lantbrukare och mina grannar är till stor del lantbrukare

  och det är faktist flera st som är sd--anhängare
  och det verkar som att det beror på att det ideligen springer människor som knappt kan prata svenska(sfiavhoppare antagligen)som ska köpa får och lamm utav dem

  men dom vägrar sälja till halal--slaktaresäger dom
  så ialla fall här ikring där jag bor så är det sd--anhängare bland bönderna

  jag pratar om självupplevda händelser nu
  politisk

  SvaraRadera
 53. Jag menade inte att alla från skånska landsbygden (lantbrukare) är rasister, klumpigt skrivet av mig. Jag ber om ursäkt.

  Min poäng är att människor måste blandas mer för att rasism ska försvinna och då måste vi undvika att skapa isolerade delar av samhället (Rosengård, Djursholm, vissa delar av Skåne, vissa delar av Norrland).

  Det sämsta en människa kan göra är att döma alla efter hur man upplever några få. T ex om man har dålig erfarenhet av en invandrare så ogillar man gärna alla invandrare. Det är samma logik som att man skulle bli kvinnohatare bara för att man blivit bedragen av en rutten kvinna, som att man ska hata kristendomen för att man kommit i kontakt med en präst som är pedofil, eller som att man hatar amerikaner för att man inte gillar Bush. Om man följer denna logik (eller snarare ologik) så förödmjukar man sig själv omedvetet och visar att man inte är en utvecklad människa. Punkt slut.

  Till alla som kritiserar "Vi i Sverige": kom med konstruktiva lösningar på det problem ni ser istället för att hata. Visa att ni inte är rasister utan att ni är moderna och smarta människor som respekterar mänskliga rättigheter och inser att alla är lika.

  SvaraRadera
 54. Som Roger Svensson skriver står Islam för en mängd saker som strider kraftigt mot de mänskliga rättigheterna. En stor andel av muslimerna skulle vilja införa sharia-lagar om de kunde, visar undersökningar som är gjorda i England, Tyskland och Danmark om jag inte minns fel.

  Roger Svensson verkar kunna en del om den religionen. Själv har jag läst på en del, men är ingen "expert" än, men kan tillräckligt mycket för att känna avsmak för vad den står för. Du ("Vi i Sverige") skrev ut ett stycke från Bibeln, det tyckte jag var lite roligt eftersom Jesus klart och tydligt sa att "den som är utan synd ska kasta första stenen". Detta innebär att ingen kan stena någon enligt Kristendomens grundprinciper. Jesus reformerade Judendomen kan man säga.

  Islam däremot är en helt annan religion där man återgått till dödstraffet för en del saker som vi i väst anser är människans eget ansvar, ex. vilken partner man väljer eller inte väljer. Sharia-lagar som ska gälla i ett islamistiskt land är långt ifrån humana.

  Självklart menar du då att dessa länder inte representerar Islam utan har hittat på något eget osv osv. Detta köper inte jag, jag vet vad som står i deras "heliga", inhumana, bok.

  Dessutom är Islam totalitär, poltisk osv, i sin grund, den som påstår något annat vet inte vad den pratar om. Ett råd till den som tror något annat, läs på vad som står i Koranen, Muhammeds, eller om du så vill Allahs, egna ord. Det finns även skrifter om hans liv som hans närmaste män och anhängare skrivit ned. Dessa skrifter kallas "hadither". En av skrifterna är skrivna av "Bukhari" har jag för mig. Dessa handlar om erövringarna Muhammed gjorde och olika citat som inte står med i Koranen som är väldigt intressanta. Har en del böcker om Islam som jag håller på att sätta mig in i, som sagt är jag ingen "expert", men jag har dock lärt mig en del.

  En till sak: Islam innebär total underkastelse till Allah, som innebär att man följer de fem pelarna osv. Dessutom innebär det att man tror att varje ord i Koranen är direkt nedsänt från Allah genom ärkeängeln Gabriel till Muhammed. Alltså måste en muslim tro på varje ord i boken, annars är han eller hon ingen riktig muslim. Detta i sin tur medför att man måste samtycka till alla straff och andra ståndpunkter religionen står för.

  /bjukk

  SvaraRadera
 55. Lars har du läst kommentarerna från svenska folket av den artikel i EX som du hänvisar till? Jag har läst samtliga 415 kommentarer och ser att c,a 90% av dom INTE håller med skribenten.Men du forstätter bara och stoppa huvudet i sanden och svarar bara på frågor som passar dig.Du är precis samma fenomen som Bagdad Bob.Det rullar amerikanska tanks bakom honom,medans han står och säger "There are no American infidels in Baghdad. Never!"
  Du påstår att invandringen är positiv för Sverige medans landets ekonomi blir sämre och arbetslösheten stiger.Nedskärningar överallt,skola,vård och sänkta pensioner.Men vi har råd att ta emot 10.000 tals flyktingar varje år!Bättre att vi först se till att våra egna medborgare ha det bra innan vi tar emot nya lr vad tycker du MR sedelpress?

  SvaraRadera
 56. bjukk,
  Man kan inte bedöma miljarder människor efter vad som står i mer än tuseb år gamla böcker.

  SvaraRadera
 57. Anonym 02:04,
  Kommentarerna i Expressen kommer inte från ett representativt urval av svenska folket.
  Om du orkat läsa 415 kommentarer i Expressen så orkar du kanske också läsa vad vi skriver på den här bloggen. Då ser du att invandringen går med vinst för Sverige och alltså motverkar nedskärningar inom skola, vård och pensioner.

  SvaraRadera
 58. alal slakten
  står det i dom tusen år gamla böcker?

  dom pratar om att höja pensionsåldern
  hur kan det komma sig efter denna massinvandring samt barna födandet som invandrarna står för?

  och eftersom det det är ni invandrar positiva människor som har styrt till detta med invandringen så borde ju ni ha förstått att sverige består av såna "rasister" och andra mindre "vetande" som oss ni som är så smarta kunde ni inte beräkna detta att det fanns ett sånt motstånd emot detta så ni var tvungna att försvara halalslakten och att inte 61,5% invandrare inte går klarar sfi--kursen

  som ni ser så växer motståndet mot invandringen i hela europa var dag som går

  och till slut blir folk rasister på riktigt och dom skäms inte för det som dom gjort förut

  det är en farlig väg ni har lett oss in på

  och det är erat ansvar att det har blivit så här

  men återigen
  ni som är så mycket mer vetande än oss andra
  kunde ni inte räknat ut detta?

  i mina ögon tyder det inte på någon form av inteligens
  politisk

  SvaraRadera
 59. Ojojoj! Jag har läst igenom en hel del av det som skrivs i den här bloggen och kan konstatera att det blev inte många rätt, inte.
  En sak ska bloggägaren och dess anhängare ha väldigt klart för sig: Ni skulle inte klara så mycket som 10 debattinlägg på forumet Nordisk.nu Era argument skulle smulas ner till obefintlighet. Ni är välkomna att testa, men jag tror inte ni vågar...

  SvaraRadera
 60. Anonym 12:02,
  Varför skulle vi debattera i ett nazistiskt forum?

  SvaraRadera
 61. Johan Bensow13 juli 2009 16:14

  Hela 60 kommentarer på detta, för närvarande.

  Har media en skuld till någons hat mot muslime eller invandrare så är det i så fall ingenting mot den skuld som media har i hatet och hetsen mot svenska patrioter.

  SvaraRadera
 62. Du "Lars"/"Vi i Sverige" skrev följande svar på mitt inlägg:

  "bjukk,
  Man kan inte bedöma människor efter vad som står i mer än tuseb år gamla böcker."

  -Man kan visst bedöma människor efter vad som står i tusen år gamla böcker, om dom tror på dessa böcker. Om dom människorna inte tror på böckerna kan man självklart inte bedöma dessa människor efter dessa böcker. Du/ni är helt ute och cyklar. Era argument faller platt till marken. :-)

  Vad vet ni om Islam, om jag får fråga? Har ni läst Koranen över huvud taget? Har ni läst historia och religion eller gissar ni bara i olika frågor tills ni själva tror att det är sant vad ni gissat?

  /bjukk

  SvaraRadera
 63. Muhammed Said15 juli 2009 10:44

  Det roliga här att Svenskarna har stor käft men när det gäller att komma till handling så har de ingen stake. Om man nu inte gillar invandrare så samla ihop de och gasa ihjäl dom (precis som Hitler gjorde vid sin tid)+ stäng gränserna för in och ut resa. Svårare än så är det inte. Jag är själv invandrare och skyller faktiskt problemen på den Svenska "smygrasismen" som systematisk utesluter invandrare från arbetsmarknaden och andra delar av samhället. Detta leder självklart till att invandrare är lite mer representerade i brotts och arbetslöshetsstatistiken.

  En annan aspekt av detta är att SD & Co tror att regeringen drar in invandrare för skoj skull när i själva verket handlar om Sveriges framtid och befolkningsmängden. PGA att svenskarna gör för lite barn så skulle Sveriges befolkning minska med ca 100 000 / år om inte Sverige hade en flyktingpolitik. Detta kommer att få förödande effekt på ekonomin i Sverige och för den allt äldre befolkningen. Så om du tror att Sverige tar emot invandrare för att vara "generös" eller "hjälpsam" så är det dags att vakna upp och se verkligheten. Så länge som Sverige inte kan försörja sin egen befolkning med nya barn så kommer regeringen (oavsett vem som styr) att låts x antal invandrare trilla in för att hålla uppe befolkningstakten.

  ”För stora delar av världen, inklusive Sverige, behövs dessutom migration för att fylla på befolkningen. I takt med att vi blir allt äldre behövs fler unga i arbetskraften. De allra flesta som flyttar är i 20-30-års-
  åldern, och bidrar därmed med många av sina arbetsföra år på arbetsmarknaden i inflyttningslandet. Det stora problemet för Sverige är att den inflyttade kompetensen inte tas till vara. Integrationen på den svenska arbetsmarknaden, liksom många andra inflyttningsländers, har problem med utanförskap och lägre lönenivåer för nyanlända.”

  ”http://www.dn.se/opinion/debatt/invandring-viktigare-for-sverige-an-barnafodande-1.525344”

  Det stora problemet som regeringen har är att man inte kan kontrollera vem som kommer till Sverige, vilken land dom kommer ifrån och/eller vilken religion dom har. Ur regeringens perspektiv så skulle det vara perfekt om folk från våra grannländer skulle emigrera till Sverige, säg från Norge, Danmark för exempel. Med en sådan tillströmning så skulle assimilering och integrationen gå 100 % smärtfritt och man skulle inte ha någon slags spänningar i samhället mellan olika ”folkgrupper” eftersom man knappt kan skilja på en svensk, norrman eller dansk. Om nu detta kunde bli verklig och man kunde få in sina 100k emigranter från dessa grannländer, ja då är det ju snorenkelt att sätta en käpp i hjulen för personer som kommer till Sverige från länder där de utseendemässigt och relionsmässigt står långt ifrån Sverige. Saken är ju den att Norge och Danmark står inför samma problem som Sverige och de själva behöver fylla på med folk.

  Så länge som Sverige behöver fyllas på med människor så kommer invandringen aldrig att upphöra.

  SvaraRadera
 64. Stå på dig Lars. Du gör ett bra jobb. Med fakta och argumentation så smular du/ni sönder "trollens" så kallade argument för ett hårdare samhälle.

  Hälsningar
  /Anders

  SvaraRadera
 65. Tack Muhammed Said och Anders Löwdin för att ni skapar variation bland kommentarerna här.
  :-)

  SvaraRadera
 66. Det handlar inte om stake eller inte stake Muhammed Said. Svenskar vill inte ha något folkmord, så enkelt är det.

  Personligen har jag inget emot invandrare så länge dom sköter sig. Visst kan det vara svårt att få jobb för en invandrare, men det ger inget berättigande till att bränna bilar, kasta sten på brandmän, våldta svenska eller andra tjejer, vara allmänt kriminell osv osv. Nu får du inte tolka det som att jag drog alla över samma kam, jag menade bara att sådant får inte förekomma över huvud taget. Sverige klarar knappt av att tillhandahålla jobb till sitt eget ursprungsfolk och de som bott i landet länge. Ska dessa också börja bränna bilar osv varje gång dom blir missnöjda? Det låter inte riktigt bra i mina öron i alla fall. Jag känner flera svenskar som knappast skulle komma på tanken att bränna ner bilar. Du kan inte heller skylla på att dom är ungdomar, jag brände aldrig ner bilar när jag var ung och skulle aldrig göra det i ett land mina föräldrar fytt till och fått skydd. Jag skulle vara oerhört tacksam att landet tog emot oss.

  Att exempelvis våldta svenska tjejer är ett tecken på stor respektlöshet mot det folk som räddat en när man var i nöd, det är som att spotta den i ansiktet, som ger en mat när man svälter, eller betydligt värre. Det ska vara nolltolerans mot sådana företeelser!

  Islam däremot är inte att förknippa med invandrare rent allmänt. Islam är en religion och ett totalitärt samhällssystem.Vem som helst kan vara eller bli muslim oavsett nationalitet eller ursprung därför är man inte rasist på något sätt om man kritiserar religionen och dess ståndpunkter och följder. Islam är intolerant mot det mesta, det vet varje person som läst Koranen och sett hur sharia-lagarna tillämpats/tillämpas. Den som säger något annat är väldigt inhuman som person eller allmänt hjärntvättad.

  Tack för ordet!

  /bjukk

  SvaraRadera