torsdag 23 juli 2009

Sverigedemokratisk präst vill byta ut svenska värderingar

Tidningen Dagen har en intervju med prästen Axel W Karlsson som kandiderar för Sverigedemokraterna till kyrkomötet. "Inget samhälle kan bestå om det har motstridiga grundvärderingar. Om mångkultur innebär olika mössor, mat och musik så är det inget problem, men om grundvärderingarna är olika blir det problem", säger Axel W Karlsson.

Det är tydligen sverigedemokratiska grundvärderingar Axel W Karlsson vill införa, och de är ingalunda svenska. En värdering som de flesta svenskar har är att människor fritt ska få välja vem de vill bilda familj med. Sverigedemokraternas invandringspolitiska program säger nej till detta.

Svenskar ska förbjudas bilda familj med personer från "kulturellt avlägsna" eller "icke-västliga" länder genom att man inför totalstopp för invandring från sådana länder. Det är ett brott mot FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 16.

Den som vill bilda familj med personer från kulturellt närstående eller västliga länder ska betala en straffavgift på ett prisbasbelopp (42 800 kr år 2009). Det motiveras med att det ska vara ett bidrag till svenskundervisning och andra anpassningskostnader. Men den mesta undervisningen i Sverige, även vuxenundervisning, är gratis. Det skulle vara diskriminerande att vissa medborgare skulle tvingas betala en avgift för det bara för att man bildar familj med någon från ett annat land, i synnerhet som den personen tillför Sverige en utbildning som det skulle kostat samhället ca en miljon att ge en infödd.

Några "övriga anpassningskostnader existerar inte. Tvärtom betalar hushåll som består av både invandrare och infödda mer skatt och får mindre ekonomiskt bistånd än helsvenska hushåll.

Den som bildar familj med någon från ett annat land ska också betraktas som potentiellt kriminell och asocial eftersom man ska underteckna en anpassningsförklaring, något man inte behöver göra om man bildar familj med en svensk.

Vilka värderingar hos invandrare från "icke-västliga" länder är då Axel W Karlsson rädd för? Vilka värderingar förenar en kines, en afghan, en indier, en ryss eller en nigerian? Ja, vi som känner och umgås med människor från olika länder vet att grundvärderingen är att allt ni vill att människorna ska göra mot er ska ni också göra mot dem.

Göteborgs biskop Carl Axel Aurelius är bekymrad över Axel W Karlssons kandidatur men kan trösta sig med att Karlsson inte är anställd i Svenska kyrkan.

Lars Persson20 kommentarer:

 1. SD har en hopplös agenda och en värdelös plan för att lösa Sveriges problem. Det hopplösa i deras kulturella "bevarande" är att den mest populära värderingen i Sverige, som du själv konstaterar, är individens frihet. Sett ur det perspektivet är SD inte ens svenska nationalister, i alla fall inte uppdaterade svenska nationalister. Om de var uppdaterade svenska nationalister, så skulle de uppmuntra individens fria val. För det vore svenskt.

  Dessutom föds det för få barn i Sverige för att vår ekonomiska tillväxt skall säkras. Vi behöver fler potentiella konsumenter och skattebetalare. Invandringen kompenserar detta på sikt. Så att vara mot stor invandring är att vara mot Sverige även ekonomiskt. De rent obejktivt negativa effekterna av den stora invandringen, som ökat utanförskap, ökade socialbidrag och ökad rekrytering till organiserad brottslighet, kan vi lösa genom ökad övervakning, fler poliser och mer internationellt samordnat polisarbete.

  SvaraRadera
 2. Johan Bensow23 juli 2009 10:39

  Lägg ned snacket om att "svenskar ska förbjudas bilda familj med personer från "kulturellt avlägsna" eller "icke-västliga" länder".

  Det är inte vad SD föreslår, det är inte heller vad SDs politik går ut på.

  Vill du bemöta SD - fine - men bemöt då vad de står för, inte sådant de inte står för.

  SvaraRadera
 3. Johan Bensow,
  Det är bara att läsa innantill i SD:s program. Gör det, så kanske även du förstår vad de vill.

  SvaraRadera
 4. Lars Persson! SD vill rädda våra förfäders arv av kultur, religion och traditioner. Om du minns det som våra förfäder skapade och byggde upp för att ge vidare till sina efterkommande. Allt det som speglas i Astrid Lindgrens och Vilhelm Mobergs böcker, om du minns? De andra partierna vill ersätta det svenska med "mångkultur" som kommer att leda till islamisk monokultur. Det vill jag inte ha i Sverige! Frid!

  SvaraRadera
 5. En kommentar till ditt påstående att en infödd+invandrad betalar mer i skatt än infödda par.Den statistik som du hänvisar till ger inget belägg att så är fallet,när ingen separat statistik för enbart infödda par finns.

  SvaraRadera
 6. Tror denna skämtblogg måste ta och läsa in sig en smula på vad "svenska värderingar" är.

  SvaraRadera
 7. feminix,
  Om du tänker efter finns det mycket mångkultur i det du beskriver. Var kommer t.ex. kristendomen från?

  SvaraRadera
 8. Jag har nu läst igenom SD:s program du länkat till. Det mesta är nog sånt som folk i gemen skulle hålla med om. Åtminstone fram till styckena om assimilering.
  Det här tycker jag dock är tveksamt och dessutom är det totalt verkningslöst: “Bägge parter skall underteckna en anpassningsförklaring där man förbinder sig att delta i det svenska samhällslivet efter bästa förmåga och att följa svenska lagar och regler.”

  Jag hittar inget i texten som förbjuder äktenskap mellan svenskar och folk från vissa områden. Det står inte att om invandringen stoppas från vissa områden så skulle det innebära att man inte får ta hit en make/maka.
  Att det ställs försörjningskrav för anhörig (utan skyddsskäl) är mycket vanligt världen runt.

  Och sen drar du dina vanliga mantran:
  “…i synnerhet som den personen tillför Sverige en utbildning som det skulle kostat samhället ca en miljon att ge en infödd.” Man kan inte bara påstå nåt sånt om invandrargruppen generellt. Som du själv så ofta, med all rätt, hävdar så är det inte en homogen grupp.

  Och så kommer ditt andra favoritpåstående, som du hoppas att folk ska tro på om du upprepar det tillräckligt ofta: ”Tvärtom betalar hushåll som består av både invandrare och infödda mer skatt och får mindre ekonomiskt bistånd än helsvenska hushåll.” Min invändning är densamma som ovan.

  Du säger ju att man inte ska generalisera och låta laglydiga, rättskaffens människor få bära hundhuvudet för vad andra gör. Jag håller helt och hållet med dig. Man måste spalta upp siffrorna för dem som har invandrat i Sverige.

  De flesta invandrare utgör inget problem – och de har ofta en god utbildning som Sverige kan dra nytta av. Men det finns också vissa grupper som utmärker sig på motsatt vis De är överrepresenterade när det gäller negativa siffror för sysselsättning och kriminalitet, och de har ofta också ett kulturellt bagage som gör det svårt för dem att integreras i det svenska samhället. Jag avser här människor från Mena-länderna och Nordafrika.

  Vi kan inte lösa dessa länders problem genom att låta dem fritt invandra. Vi måste hjälpa dem genom att t.ex. avskaffa handelshinder.

  SvaraRadera
 9. Feminix kan säkert svara själv, men jag vill ändå komma med ett påpekande.

  Seder och bruk som har vuxit fram under århundradena har inget med det som i dag kallas mångkultur att göra.

  Kulturer förändras ständigt genom intryck utifrån. Det unika nu är att vi av etablissemanget ska tvingas att snabbt och utan att protestera acceptera seder och bruk som är totalt främmande för oss.

  SvaraRadera
 10. Sen när blev det en ”svensk värdering” att man fritt och utan krav skall kunna ta hit vem-som-helst från var-som-helst för giftermål? Att Sd vill ha restriktivare invandring från icke-västliga länder och hårdare krav, t.ex. på försörjningsansvar, för att få ta hit utlänningar för giftermål är inte detsamma som att man tänker införa något förbud mot detta! Att Sd skulle vilja ha olika regler för att ta hit utlänningar för giftermål baserat på om dessa kommer från ett västligt eller icke-västligt land kan jag faktiskt inte utläsa av deras program.

  SvaraRadera
 11. Du har nog missuppfattat ordet mångkultur med ditt ex kristendom.Trot sitt utländska ursprung tillhör den väl en av de starkaste uttrycken för sk. svenskhet och svenska värderingar,åtminstone till för 30 år sedan.

  SvaraRadera
 12. Om man stoppar all invandring från vissa länder så går det ju inte att bilda familj i Sverige med någon från de länderna. Alltså har man i praktiken förbjudit vissa familjebildningar

  SvaraRadera
 13. Lars !

  Några självupplevda "värderingar" som man kan vara "rädd för“ !

  Att efter olycka på arbetet fodra slakt av get på platsen.
  Att låta trafikoffer ligga kvar i dagar på vägen. Visserligen redan döda, men ändå ...
  Att sända "dagens arkebuseringar“ i kvällsnyheterna på TV. Med intervjuer av "huvudrollsinnehavarna“.
  Att vägra svårt sjuka vård om de ej kunde betala i förväg.
  Att dagligen bliva stoppad av polis/militär som frågade om "presenter“.
  Osv.

  Och att inhemska bildade kollegor höll ovanstående "värderingar“ för "helt normala !“
  Citat: "Ha-ha, that’s life in this country !"

  Fattar ingen snällmänniska att "andra kulturer“ är just detta.
  Andra kulturer ! Med andra värderingar ! Som görs av människor.
  Och är livet tufft så lägger sig många till med i våra ögon "konstiga värderingar“.
  Tror du inte att människor som flytt från länder i krig har en lite krassare människosyn än "normalsvensken“ och alltså inte genast efter anländade i Sverige sitter hemma på lördagkvällen och käkar chips och tittar på "Dansbandzkampen“ på TV ???

  Jag säger inte att "svenska värderingar“ är bättre.
  Men det kan väl inte vara bara den svenska sommaren med regn och +8° som gör att många främlingar söker sig hit ? För att igen njuta av de värderingar som man har sett sig tvungen att fly ifrån ?

  Citat:
  "Ja, vi som känner och umgås med människor från olika länder vet att grundvärderingen är ... "

  Jag vet inte vad för "människor från olika länder“ du umgås med ?
  Skiljer de sig verkligen bara genom "olika mössor, mat och musik“ ?
  Och har i övrigt samma grundvärderingar som du ?

  Att ALLA invandrare "tillför Sverige en utbildning som det skulle kostat samhället ca en miljon att ge en infödd“ betvivlar jag starkt ! Likaså din uppgift om merskattebetalning hos "blandhushåll“.
  Eller blandar du vidare etablerade 70-tals-invandrare med nyanlända grupper ?
  (Ser f.ö. hos Merith Wager att det finns fler än jag som har problem med dina "statistikuppgifter“,
  "Maria Medelsvensson skriver")

  Vad är det för fel på "anpassningsförklaringen" ?
  Den finns ju redan i andra länder och då i syfte att upplysa om landets lagar och historia.
  Så tycker jag att man t.ex. bör upplysa invandraren om att han inte blir ansvarig för alla kostnader som uppstått i samband med en trafikolycka om han stannar och hjälper till.
  Detta var nämligen orsaken till att ingen inhemsk i det beträffade landet vågade stanna.
  Så polisen väntade idogt på att en fånig europe skulle ingripa och sålunda överta kostnaderna !
  Hur du kan få dylik information till att invandraren betraktas "som kriminell och asocial“ förstår jag ej.

  Jag läste i min länstidning en artikel av Tommy Funebo, fd partisekreterare SD och Leo Sundberg,
  fd programledare i Radio SD, Stockholm och citerar därur:
  "Att erkänna ... negativa effekter av invandringen är inte att dela Sverigedemokraternas ideologi.“

  Så sant !

  Och fss: Visst tusan ska vi hjälpa flyktingar !

  Tjalle

  SvaraRadera
 14. Jobben först och massinvandring senare, inte som nu massinvandring först och "sysselsättning senare,30 % ungdomsarbetslöshet har sverige nu, en av Europas högsta, och det är inte slut än.Om nu invandrarna är så högutbildade varför får de så dumma ungar? de mångkulturella skolorna har stora problem med att få eleverna att klara kärnämnena, och vem har gett I-landet Sverige rätt att dränera kanske sämre lottade länder på deras välutbildade arbetskraft.

  SvaraRadera
 15. Stefan A,
  Din kommentar är egentligen en sådan som inte borde publiceras men vi beslöt att bemöta den istället.

  Invandrares barn är inte dummare än andra. Läs här:
  Utländsk bakgrund spelar mindre roll för betygen

  "När man tar hänsyn till olikheter
  i föräldrarnas utbildningsnivå och arbetsmarknadsanknytning är det bara
  bland elever som har anlänt till Sverige efter den ordinarie skolstarten som
  betygen är lägre."

  Beträffande invandrig och sysselsättning så finns det ett starkt samband mellan antalet invånare och antalet arbetstillfällen. Läs "Invandring - sysselsättning och samhällsekonomi" i vårt bibliotek. När det gäller specifikt arbetskraftsinvandrare så ska de ha erbjudande om arbete innan de kommer till Sverige. Inga arbeten - inga arbetskraftsinvandrare.

  Invandringen har också stor betydelse för invandrarnas hemländer genom de pengar de skickar dit och den kompetens de tillför som återvänder.

  SvaraRadera
 16. lars
  inte för att jag tor att du kommer att ta med detta----men--

  jag vädjar till människor som läser dina kommentarer att själva sätta sig in i hur du tolkar statistik och kanske tänka lite själva som omväxlings skull

  jag har skrivit flera sakliga inlägg men du tar ju inte med dom

  utan jag kommer att lägga upp mina inlägg för att bemöta dig på en annan blogg där du inte kommer åt att ta den mina kommentarer

  denna censusering blir man bara trött på

  du lars har en omöjlig uppgift framför dig och du kommer inte att lyckas

  din stategi är att ta bort sånt som du inte kan bemöta --känns det igen---samma korkade taktik som pk har använt i åratal och under tiden växer bara främlingsfientligheten

  politisk

  SvaraRadera
 17. ViS skriver"Beträffande invandrig och sysselsättning så finns det ett starkt samband mellan antalet invånare och antalet arbetstillfällen." Lars har helt rätt,deltagandet i procent av arbetskraften minskar övertid,en betydande kostnad för samhället.

  SvaraRadera
 18. Anonym 17:29,
  Nej, så är det inte. Sysselsättningen varierar i cykler, beroende på bl.a. konjunkturen.

  SvaraRadera
 19. Naturligtvis varierar sysselsättning i takt med konjukturen.Men det finns även uderliggande faktorer som t.ex kan vara industri som tappar/flyttar ut pga av konkurrens eller sk"jobless growht" m.m,
  Men förklara gärna för mig hur din teori står sig mot det fakta att 1990 och 2008 års rekordkonjukturer antalet arbetstillfällen ligger på samma nivå ca 4.5 miljoner medans antalet i arbetskraften har ökat med ca 500 000.

  SvaraRadera
 20. Nisse i Svedala27 juli 2009 11:17

  Lars skriver: "Men den mesta undervisningen i Sverige, även vuxenundervisning, är gratis."

  Det är den väl inte? Den är finansierad via skatt. Att betala skatt är vad jag vet inte frivilligt.

  SvaraRadera