söndag 5 juli 2009

Vill Sverigedemokraterna försämra studiebidraget?

Regeringen har infört en försöksverksamhet med SFI-bonus som innebär att den som klarar godkänt resultat på en studieväg inom 12 månader i efterhand kan få 6000 - 12000 kr. Försöksverksamheten omfattar 13 kommuner. Det här har upprört Sverigedemokratiska känslor, bl.a. Thoralf Alfsson i Kalmar. På sin blogg ställer han frågan: När kommer samma system inrättas för våra studenter som klarar sin utbildning på kortare tid än förväntat?

SFI-studier berättigar inte till studiemedel så Sveriges studenter skulle säkert bli mycket missnöjda om Sverigedemokraterna lyckades ersätta studiebidraget med något som liknar SFI-bonusen. Studiebidraget (bidragsdelen) år 2009 är 13420 kr per termin (CSN). Man kan ansöka för ett år i taget och kan alltså få 26840 kr under ett år utan att redovisa några studieresultat. Den som har barn kan få tillägg. Studiebidraget är också pensionsgrundande.

17 kommentarer:

 1. Det är nog inte att ersätta studiebidraget med de 6.12.000 kr han menar utan snarare att de 260 miljoner som det här beräknas kosta(om det skulle införas i hela sverige som system) skulle kunna gå till att höja själva studiebidraget.

  SvaraRadera
 2. Man kan ju räkna på hur mycket lägre kostnad CSN får genom att SFI-studenter inte har samma villkor som andra studenter och inte kan få studiebidrag.

  SvaraRadera
 3. Anonym (5 juli 2009 23:11),

  Enligt proposition Proposition 2008/09:156 beräknas förslaget kosta cirka 100 miljoner - inte 260 miljoner.

  Det intressanta är väl vad SD ser för alternativ? Om det inte är morot som gäller kanske det är piska?

  SvaraRadera
 4. Johan Bensow6 juli 2009 12:50

  Det är förkastligt att ge bonusbidrag till något som man som invandrare förväntas klara av för att bo i landet. Eftersom svenska är vårt officiella språk så får man ta seden dit man kommer.

  SvaraRadera
 5. Man får ju studiebidrag för att läsa t.ex. svenska, matematik på gymnasiet, Komvux eller folkhögskola.

  SvaraRadera
 6. Johan Bensow,

  Svenska har inte ens varit officiellt språk i Sverige i en vecka. Så det är inte en särskilt långvarig sed om vi ser till det rent juridiska.

  Det finns heller inga förväntningar att man skall kunna språket. Vi har fem nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Vi har även teckenspråket vars ställning stärks enligt den nya språklagen.

  Den nya språklagen utvidgar även rätten till sitt eget modersmål.

  I Sverige är vi, praktiskt sett, nästa två-språkiga i och med att vi tidigt i skolan börjar läsa engelska som andra-språk.

  Så du får gärna förklara var detta krav på svenska återfinns?

  SvaraRadera
 7. Johan Bensow6 juli 2009 13:23

  Det kan också ifrågasättas, även om det kräver en annan diskussion.

  Men det kan inte bli tal om att få bonusbidrag för att klara av en sak som är själva förutsättningen för att kunna vistas i landet. Det är ju en införstådd självklarhet som krävs. Heltokigt att stödja dylika "bonusbidrag".

  SvaraRadera
 8. "Vi i Sverige" är också motståndare till SFI-bonus men därför att vi anser att den inte utgör en stimulans att lära sig svenska snabbare och att den snarast är förnedrande. Vi anser att man borde få studiemedel för SFI.

  SvaraRadera
 9. Johan Bensow,

  Nu förstår jag inte riktigt vad du ville ifrågasätta men eftersom du inte vill ta den diskussionen låter jag det vara.

  I avsaknad på mer konstruktiva förslag hur man skall stimulera och motivera SFI-studenter så tar jag det här som ett konstruktivt förslag i väntan på ett bättre alternativ.

  Sedan kan väl givetvis diskuteras om inte någon form av praktik på arbetsplats hade varit en bättre morot för de som behöver det. 12 000:- är knappast en fast inkomstkälla eller meningsfull sysselsättning.

  SvaraRadera
 10. Johan Bensow6 juli 2009 14:07

  Freddy,

  Vill man verka samt komma någonstans i det svenska samhället så fordras svenskan. Du säger att vi är "nästan två-språkiga". Detta påstående tarvar mycket bändande av termer eller skeva tolkningar.

  Väsensskillt är det att en stor del av befolkningen lär sig ett eller flera andra språk bra mot att detta är direkt nödvändigt för vistelse och verksamhet inom landet.

  Vi har ingen historisk tradition av flerspråkighet inom hela landet.

  Minoritetsspråken är bl a till för att skydda minoriteternas intressen. Flera av dessa språk är också hotade på flera sätt. Ingen som tillhör dessa minoriteter är "befriad" från att lära sig svenska, och ytterst få lär vilja slippa undan detta, eftersom de lever och verkar i ett svensktalande land.

  Detta är ingen fråga egentligen, det är något som är införstått och förutsatt.

  Vi i Sverige,

  Studiemedel för SFI är kanske en bra idé? Det är en kostandsfråga som det mesta annat. Har ni gjort någon kalkyl på det?

  SvaraRadera
 11. Detta är ju kränkande också mot invandrarna själva, att de inte förutsätt klara av de enklaste saker om de inte får en bonus.

  Fast mest kränkande är det givetvis mot alla svenskar.

  SvaraRadera
 12. Johan Bensow,

  Rent praktiskt kan väl sägs att vi är tvåspråkiga, egentligen.

  Många invandrare och inte minst deras barn blir ju trespråkiga: Engelska, Svenska och Modersmål.

  Det är ju enorma resurser.

  Visst har vi tradition av flerspråkighet, förresten. Under medeltiden var hela städer i Sverige tyskspråkiga. Finlandssvenskar, svedjefinnarna, invandrade under 1500-talet och förde också med sig tvåspråkighet.

  Så visst är fenomenet en gammal hederlig tradition.

  SvaraRadera
 13. Johan Bensow7 juli 2009 09:04

  Freddy,

  Att vi är "rent praktiskt...tvåspråkiga" är en halvsanning som du drar till en överdriven spets. Stora delar av Sveriges befolkning är inte jättekunniga i engelskan. Vi har heller inga historiska band till engelskan inom det egna landet. Vår utvandring till Amerika, samt återvandring därifrån, har inte påverkat den saken.

  Vad beträffar flerspråkighet i Sverige så har jag inte förnekat att vi har en sådan, sedan länge. Men, den är begränsad till ett fåtal regioner samt till mindre grupper (undantaget de finskrelaterade grupperna).

  Fokuseringen på flerspråkighet i Sverige är överbetonad. Som argument för att medborgarna, eller blivande medborgare, inte skulle behöva lära sig svenska språket är det inadekvat.

  Och, som sagt, egentligen är detta ingen fråga i Sverige. Det är en underförstådd förutsättning.

  Bra att man lagstadgat svenskan som officiellt språk. Man bör även satsa mer resurser på bättre svenska kunskaper samt effektivare inlärning av svenska som nytt språk. Man kan gärna öppna för nya institutioner för det ändamålet.

  SvaraRadera
 14. En något märklig jämförelse mellan bonus och studiemedel.De flesta som läser på sfi uppbär väl endera socialbidrag eller dagersättning som överstiger studiemedlen med råge.Studiemedlen får väl oftast drygas ut med lån.

  SvaraRadera
 15. Hälften av de som läser sfi är inte flyktingar eller anhöriga till flyktingar och får inget socialbidrag eller dagersättning.

  SvaraRadera
 16. Till Vi i Sverige,
  Du skriver att hälften av de som läser SFI inte är flyktingar eller anhöriga till flyktingar och därmed inte kan få socialbidrag eller dagersättning. När de ges möjlighet att läsa SFI får de istället något som kallas för introduktionsstöd vilket betalas ut av kommunerna istället för socialbidrag. Detta introduktionsstöd är något högre än socialbidragsnormen och de som får detta har även rätt att arbeta och tjäna 2000 kronor netto varje månad utan att intoduktionsstödet minskas.
  Jämför detta med personer som varit här länge och i många fall betalat in mycket i skatt till samhället men som idag av olika anledningar tvingas leva på socialtjänsten oavsett om de har invandrarbakgrund eller är etniska svenskar. Då räknas varje intjänad krona in i normen för bidraget men de nyhitkomna åker räkamacka in i sverige. När de läst färdigt SFI står arbetsförmedlingen med öppna armar och har ett uppdrag som heter inkvotering och där arbetsgivare mer eller mindre tvingas anställa dessa om de inte vill riskera att få betala höga skadestånd.

  SvaraRadera
 17. Anonym 14:55,
  Något introduktionsstöd har vi faktiskt inte sett röken av. Och arbete skaffar vi själva. Utan inkvotering.

  SvaraRadera