fredag 5 november 2010

Vilka asylansökningar är ogrundade?

Per Gudmundson skriver idag i Svenska Dagbladet att två tredjedelar av alla asylansökningar är ogrundade. Han räknar tydligen alla ansökningar som fått avslag som ogrundade. Det förutsätter i sin tur att asylprövningen är perfekt och ofelbar. Att så inte är fallet finns det många exempel på.


Det har visat sig att migrationsdomstolarna dömer mycket olika. Trots att målen lottas till domarna varierar andelen ja till uppehållstillstånd mellan 0-22,6 procent för de olika domarna enligt en granskning av Sydsvenskan. Vilken information som är tillgänglig är också avgörande för om det blir bifall eller avslag. När Migrationsverket granskade 253 ansökningar från eritreaner som fått avslag i migrationsdomstolen så fick 64 av dem bifall därför att det kommit fram mer information om de rättsliga förhållandena i Eritrea.

Det är också väsentligt hur de asylsökandes ombud agerar. Flera nämndemän har kritiserat en del av ombuden för att lämna undermåliga underlag eller inte lämna in någon inlaga alls.

Att få asyl är en rättighet bara om man har skäl till det. Däremot är det alltid en rättighet att få ansöka om asyl. Det tycks inte Per Gudmundson känna till eller bry sig om.

Läs mer:

Illegalt att ha otur?

Asylprövning är ingen exakt vetenskap

Migrationsdomstolarna skapar sina egna lagar

Papperslösa flyktingar i nytt ljus

Kritik från KD-nämndemän i migrationsdomstolen

Lars Persson

3 kommentarer:

 1. På frågan om vilka asylskäl som är ogrundade är det givna svaret: De som inte berättigar till asyl. Om två tredjedelar får avslag så får man förmoda att människor som kommer hit och söker asyl är dåligt informerade om vad som utgör grunden för asyl i Sverige.

  Även om vi antar att ett visst antal av dem som har fått avslag befinner sig i gränszonen, att de om de prövats av en annan domare dkulle ha fått asyl, så kan man knappast som ViS hävda att alla asylansökningar är berättigade. De innebär kostnader för de asylsökande och för det svenska samhället.

  Det är ett problem även om det bara skulle vara cirka 30 procent som aldrig ens borde ha rest hit om de hade fått korrekt information. De där felaktigt informerade procenten göder bara människosmugglare.

  SvaraRadera
 2. Du kan väl ta de serber som åker buss till Sverige för att söka asyl, nu när visumtvånget avskaffats.
  Kan du inte beskriva vilken syn du har på invandring, är du för helt fri invandring allt tyder på det eftersom du inte kan ta till dig information av missbruk av asylsystemet.
  Man behöver inte vara sd-anhängare för att se att det finns ett missbruk, det räcker med lite ärlighet.
  Nu kommer även information fram om hur lagen om arbetskraftsinvandring missbrukas, något som alla med kunskaper varnat för länge.

  SvaraRadera
 3. Ett mycket kostsamt inslag i svensk invandrings-
  politik är att vi indirekt har uppmuntrat asyl-
  sökande att anlända utan legitimationshandlingar.
  Enligt uppgift saknas dessa i 95% av ärendena.
  Detta framtvingar omständliga verifieringspro-
  durer.

  SvaraRadera