onsdag 17 november 2010

Etableringslots har provats och fungerar

Integrationsminister Erik Ullenhag skriver idag i DN om regeringens etableringsreform för nyanlända invandrare. Reformen är inriktad på självförsörjning och därför ska Arbetsförmedlingen ta över samordningsansvaret från kommunerna för insatser som gäller arbete och försörjning.


En del i reformen är införandet av etableringslotsar. Denne ska hjälpa den nyanlände att hitta arbete och försörjning. Den nyanlände väljer själv lots och ersättningen till etableringslotsen är resultatbaserad.

Vi har länge efterfrågat att man ska ta lärdom av de invandrare som lyckas snabbast med sin integration. Det är de som kommer hit som anhöriga till väletablerade invånare. Många av dessa anknytningspersoner är svenska medborgare och många är också födda i Sverige. I dessa familjer fungerar anknytningspersonerna som etableringslotsar. Familjemedlemmarnas kunskap om svenska förhållanden och kontaktnät hjälper den nyanlände att komma in i samhället snabbt.

För den som kommer som flykting till Sverige och kanske inte har någon anhörig som kan hjälpa till kan kanske samhällets etableringslotsar vara en bra hjälp. Det är inte självklart att det kommer att fungera när samhället försöker göra det som enskilda lyckas med, men det är absolut värt ett försök.

Lars Persson

DN

3 kommentarer:

  1. ...och så påstår vissa att invandringen inte skapar nya jobb...

    SvaraRadera
  2. Jo det är korrekt, men vem betalar?

    SvaraRadera
  3. Välkommen till en dialog om etableringsreformen http://blogg.aftonbladet.se/etableringsreformen/2010/11/reflektion-efter-reaktion

    SvaraRadera