onsdag 23 juni 2010

Skånes skattebetalare luras av SD

"Sverigedemokraterna i Region Skåne resonerar kring skattepengar ungefär som om det var deras egen lilla hushållskassa", skriver Helsingborgs Dagblad. Utbildningsstödet som Region Skåne betalar ut ska användas till att dess politiker ska utbilda sig. Men Sverigedemokraterna har flera gånger använt stödet till sådant som inte har med Region Skåne att göra. T.ex. har det bekostat hotellfakturor för Jimmie Åkesson trots att han inte är politiker i Region Skåne. När William Petzäll från Borås var på SD:s kommunpolitiska konferens i Gävle fick Region Skåne betala räkningen. Jens Leandersson tog med sin son till Stockholm utan att särredovisa kostnader för olika personer. Kostnaden godkändes av partisekreteraren Björn Söder.

Björn Söder tycker inte att sådant spelar någon roll men Peter Back, ekonom på Region Skåne, säger att det här är naturligtvis inte okej.

Alla landsting och regioner har inte utbildningsstöd. T.ex. betalar varken Stockholm eller Region Västra Skåne ut sådant stöd. Skattebetalarna i Skåne utnyttjas därför av Sverigedemokraterna för att bygga upp deras organisation på riksplanet istället för att ge skånska SD-politiker den utbildning de så väl behöver, vilket skulle kommit Region Skåne till nytta.

Lars Persson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar