söndag 27 juni 2010

Hur mäter man segregation?

Dilsa Demirbag-Sten skriver om ett mycket viktigt ämne i Dagens Nyheter. Det handlar om hur invandrare betraktas i svenska samhället, framförallt av politiker.

Hon jämför dagens sätt att betrakta invandrare jämfört med när hon kom till Sverige med sin familj 1976. Hon skriver att: "Politikerna talade till oss som samhällsmedborgare i Sverige, oavsett etnisk bakgrund eller religiös tillhörighet."

När arbetslösheten steg på grund av den ekonomiska krisen i slutet av 80-talet gav politiska krafter i form av Ny Demokrati invandrarna skulden. Invandrarna betraktades nu som ett kollektiv som behövde integreras.


Det man framförallt kan ifrågasätta i Dilsa Demirbag-Stens beskrivning är påståendet att det svenska samhället är mer segregerat än någonsin. Frågan är om inte detta också är en bild som politiker och media vill förmedla. För hur mäter man segregation?


Kanske kan man mäta segregation i hur stor andel invandrare som bor i "utanförskapsområden". Då visar det sig att den andelen som bor i 38 sk LUA-områden sjunkit från 15,1% år 2002 till 14,1% år 2008. LUA-områden är områden som omfattas av lokala utvecklingsavtal mellan regeringen och kommunerna i syfte att bryta utanförskapet. Dessutom har andelen förvärvsarbetande ökat inom de flesta av dessa områden.


Sysselsättningen har också ökat hos invandrare i genomsnitt sedan mitten av 1990-talet. Segregationen har kanske ökat jämfört med 1976, men de senaste åren har vi sett en minskad segregation, trots omfattande kampanjer att inbilla oss motsatsen.

Lars Persson


8 kommentarer:

 1. Tänk så lätt det är att sticka hål på lögnens uppblåsta säck om man bara redovisar korrekta fakta.

  Utanförskapet har ökat med 6000 personer sedan 2006 http://www.dn.se/ekonomi/regeringen-missar-utanforskapsmal-1.1127805

  År 2008 visade siffror att 76% av alla invandrare som kommit till Sverige under de fem senaste åren var arbetslösa. I vissa delar av landet överstiger, enligt rapporten, arbetslösheten bland samtliga utrikes födda 50 procent. Sysselsättningsgraden bland utrikes födda i storstadsregioner uppgår till 58 procent, att jämföra med 82 procent för inrikes födda. http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0105_2010A01_BR_BE57BR1001.pdf

  SvaraRadera
 2. Gustaf Janson,
  Artikeln i DN du hänvisar till handlar inte specifikt om invandrare utan om utanförskap bland alla i Sverige.

  Rapporten från SCB som du hänvisar till säger inte att arbetslösheten bland nyanlända invandrare är 76%. Diagram 2.5 visar att sysselsättningen är över 30% hos de som varit i Sverige 0-4 år. Arbetslösheten är inte alla minus sysselsatta eftersom sysselsatta räknas som andel av alla i åldersgruppen (här 20-64 år) medan arbetslöshet räknas som andel av de i arbetskraften som inte har arbete. De flesta studerande räknas inte in i arbetskraften. De räknas därför inte heller som arbetslösa. Liksom bland nyanlända svenskar så är det naturligt att många nyanlända invandrare studerar, t.ex. svenska.

  SvaraRadera
 3. ViS. betyder de procentangivelserna du gör att det bor mindre antal invandrare i de s.k. LUA-områdena, nu än 2002?

  SvaraRadera
 4. Anonym 18:56,
  Nej, antalet utrikes födda har ökat och antalet invandrare som bor utanför LUA-områdena har ökat mer än de som bor innanför.

  SvaraRadera
 5. Segregationen har alltså minskat, fast fler människor bor i LUA-områden än någonsin. Samtidigt har segregationen "kanske" ökat sedan 1976. Det sjuttiotal som sossarna fick skrämselhicka varje gång arbetslösheten gick över 2 procent.
  Kreativ bokföring kallas det visst.
  Fakta är 1976 var 4 miljoner sysselsatta 2004 4.2 miljoner. Samtidigt hade landets totala befolkning ökat med ca 1 miljon merparten av ökningen kan hänvisas till invandring.

  SvaraRadera
 6. Anonym 17:45,
  Segregationen har minskat därför att inrikes och utrikes födda bor mindre åtskilda 2008 än 2002.

  SvaraRadera
 7. Det här är intressant:

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/det-fullkomligt-regnar-priser-over-oss-just-nu_4951589.svd

  SvaraRadera
 8. Det har blivit någon slags allmänt accepterad klyscha att säga att segregationen bara ökar och ökar eller "vi har misslyckats med integrationen". Lite som den gamla myten om att "knarket går bara längre och längre ner i åldrarna".

  Det brukar sällan vara någon som kollar om det stämmer.

  SvaraRadera