lördag 10 juli 2010

Landskronapublik gillar inte Sverigedemokrater

Den publik som på lördagen kom till Citadellet i Landskrona för att lyssna på bl.a. Lars Winnerbäck gillar av allt att döma inte Sverigedemokraterna. Den slutsatsen kan man dra av de stora applåder som Love Antell fick när han från scenen gav uppmaningen: "Se till att gå och rösta i höst så att inga rasister, Sverigedemokrater, kommer in i Riksdagen."

Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan rapporterar om evenemanget.

18 kommentarer:

 1. Lars Persson

  Jag anser att vi borde minska på invandringen,tycker du att jag är rasist?

  SvaraRadera
 2. Anonym 09:34,
  Det beror på vilken anledning du anger för att minska invandringen. Sverigedemokraterna är rasister därför att de vill ha ett etniskt homogent samhälle där infödda svenskar ska hindras från att bilda familj med andra etniska grupper.

  SvaraRadera
 3. "Vi i Sverige" Du är korkad på riktigt. Det finns inget i Sverigedemokraternas partiprogram om "ett etniskt homogent samhälle där infödda svenskar hindras från att bilda familj med andra etniska grupper".
  En stor mytoman är du!
  De enda som hindrar varandra från att blanda sig med andra är muslimer. En muslimsk man kan gifta sig med en kvinna från någon av "böckerna" En muslimska kvinna kan däremot ALDRIG gifta sig med en "otrogen".
  Vågar du publicera mitt inlägg din skitstövel?
  /Andreas

  SvaraRadera
 4. Vi i Sverige

  Min anledning är att jag tycker att vi inte klarar av att ta hand om de som kommer,är jag då rasist?

  SvaraRadera
 5. Andreas,
  Läs Sverigedemokraternas invandringspolitiska program så ser du att de vill helt stoppa invandring från "icke-västliga" länder. Det gör det naturligtvis omöjligt för en svensk att leva i Sverige tillsammans med en partner från sådana länder. Familjebildning med invandrare från västliga länder ska försvåras genom att den som bor i Sverige ska betala en straffavgift på ett prisbasbelopp.

  Dessutom är det du som är mytomanen. Det står ingenstans i svensk lag att en muslimsk kvinna inte kan gifta sig med en icke-muslim. Sådana äktenskap finns i vår redaktion och än har ingen blivit åtalad.

  SvaraRadera
 6. Anonym 11:38,
  För det första är det inte fråga om att "ta hand om" invandrare. De flesta invandrare i Sverige bor i samma områden som svenskar, arbetar, betalar skatt handlar på ICA m.m. precis som andra invånare. Din föreställning att invandrare måste tas om hand är ett hjärnspöke.

  SvaraRadera
 7. Vi i Sverige

  Jag tycker att integrationen misslyckats pga att vi tagit emot för många,en restriktivare hållning tror jag skulle gynna alla.Anser du att jag är rasist?Du svarade aldrig sist....

  SvaraRadera
 8. Var i Svensk lag hittar du Koranens verser om vi vänder på det?

  SvaraRadera
 9. Anonym 16:50,
  Varför skulle Koranens verser ingå i svensk lag?

  SvaraRadera
 10. Anonym 16:45,
  På vilket sätt har integrationen misslyckats?
  Hur skulle det gynna familjer att de inte får leva tillsammans?

  SvaraRadera
 11. Vi i Sverige

  Jag anser att integrationen misslyckats eftersom invandrare är överrepresenterade i brottslighet och arbetslöshet,en minskning skulle kunna åtgärda det.Nu kanske du kan svara på min fråga?

  SvaraRadera
 12. Anonym 17:37,
  Har då inte integrationen misslyckats för vissa andra grupper också? T.ex. för svenska, unga män? Ska vi förhindra att det föds pojkar som senare växer upp till unga män som är överrepresenterade i brottslighet och arbetslöshet?

  SvaraRadera
 13. Bäste Herr Persson och resten på redaktionen:

  Är du/ni säkra på att det inte är ni själva som är sk rasister? Hur definerar ni begreppen rasism och rasist. Vad lägger ni in i det begreppen? Historiskt har ju begreppet tillämpats på diverse erövrare och ockupanter. När Europa koloniserade Afrika och Amerika så började man ju efter en tid att kräva självständighet för de förslavade och ockuperade folken. Detta fick det ju ochså. Ingen har väl hävdat att majaindianer, diverse bantufolk, massajer, azteker och beduiner etc vore rasister för att de försvarat sina respektive territorier och bevarandet av sin kultur, tvärtom. Gott så. Men varför anses vi Svenskar och övriga vita för rasister när vi nu gör detsamma? Sverige har ju dessutom aldrig haft något med slaveri och ockupationer att göra, inte i någon betydande omfattning i varje fall.


  Nej, men ni måste väl ändå förstå att det väcker känslor när ni absolut VILL byta ut Svenskarna. Ni säger ju rakt ut att det är billigare att importera 14-15 åringar istället för att satsa på inhemskt baranafödande. Visst, ur ett strikt ekonomiskt perspektiv ligger det en del i det men ur ett strikt etiskt och moraliskt blir det mycket tveksamt. Det är inte bara ett föräderi mot förfäderna utan är även ett lågintensivt folkmord. Läs FN:s kriterier om Folkmord och inse att ni predikar och verkar för just detta. Gaskamrar och machetes är inte de enda vapnen man kan tillgripa i detta syfte.

  Vi i ND är etnopluralister vilket innebär att vi utgår från FN:s defintion av de mänskliga rättighterna men önskar även applicera dessa på hela folkgrupper. Precis på samma sätt som en enskild indivd har rätt till sitt liv oavsett hur bra eller dålig han är gäller samma sak för hela folkgrupper.

  Mer konkret:

  Vi vill i första hand hjälpa människor på plats vilket är säväl humanare som billigare. Detta var tex även Rädda Barnens budskap i Almedalen. Man hjälper alltså betydligt fler för en lägre summa. När det gäller dem som redan är här kräver vi utvisning av samtliga kriminellt belastade och en stark uppmuntran till övriga om ett återvändande genom tex högre återflyttningsbidrag och biståndsprojekt. Sedan finns det ju även statslösa såsom assyrier/syrianer/kaldeer och romer. Här vill vi verka diplomatiskt på internationell nivå för att de skall erhålla i första hand ett administrativt område vilket i längden blir ett eget land, precis som kurder och judar ått.

  När detta väl är gjort så tror vi inte längre att vi har några betydande problem. De flesta kommer att vilja flytta "hem" självmant och de som inte vill KOMMER att få stanna. Och i framtiden kommer en restriktiv politik att införas, men självfallet kommer fortfarande "riktiga" flyktingar få uppehållstillstånd och även viss arbetskraftsinvandring. Våra utgångspunkter och förebilder är framförallt finsk och japansk migrationspolitik. Även Austarlien är en inspiration genom sina lyckade "safe havens".

  Är jag rasist eller realist?

  MVH Rasist eller realist

  SvaraRadera
 14. Fast undviker du inte bara frågan nu?

  SvaraRadera
 15. "Rasist eller realist",
  Att jämföra erövring och ockupation med fredlig invandring visar att du inte har något begrepp om verkligheten. Invandringen till Sverige sker på den svenska befolkningens villkor. Det är som att jämföra svenskars turistresor till Kanarieöarna med Sovjets krig i Afghanistan eller USA:s krig i Irak.
  Svenskarna byts inte ut eftersom invandrarna och deras barn BLIR svenskar.
  Om det råder krig eller anarki i ett land kan Sverige inte hjälpa människor på plats med mindre än att vi skickar en armé dit.

  SvaraRadera
 16. Citat: "Svenskarna byts inte ut eftersom invandrarna och deras barn BLIR svenskar."

  Varför ojar vi oss då över kolonialiseringen av Afrika, Nord- och Sydamerika när "erövrarna" (och deras barn) också blev afrikaner, nord- respektive sydamerikaner ?
  Varför tycker vi då synd om ur-amerikanarna fastän nybyggarna också blev "amerikanare" ?
  Varför känner vi då för ur-afrikanerna när nykomlingarna också blev "afrikaner" ?

  Tjalle

  SvaraRadera
 17. Tjalle,
  Det man "ojar sig över" är att européerna betraktade andra folk som mindervärdiga och behandlade dem därefter. Tidig sverigedemokratisk politik skulle man kunna kalla det.

  SvaraRadera
 18. En rasist är i ordets definition en person som följer rasismen (ne.se):

  _rasism_, 1) uppfattningen att det är rimligt att indela människosläktet i ett antal distinkta raser utifrån fenotypiska skillnader (yttre kännemärken);

  2) antagandet att det finns ett samband mellan å ena sidan sådana fenotypiska skillnader och å andra sidan nedärvda mentala och intellektuella anlag, beteendemönster samt lynne och moralisk karaktär;

  3) antagandet att dessa nedärvda drag är gemensamma för alla medlemmar av resp. raser;

  4) övertygelsen att raserna låter sig klassificeras i en hierarki, beroende på kvaliteten av de nedärvda dragen;

  5) föreställningen att denna hierarkiska klassifikation berättigar medlemmar av förment överlägsna raser att dominera, exploatera och t.o.m. förinta medlemmar av förment underlägsna raser.

  _Främlingsfientlighet_ (också ne.se):
  avståndstagande från eller fientlighet mot främlingar. Termen har under efterkrigstiden i allt större utsträckning kommit att användas som en synonym till rasism, då främlingsfientlighet även har kommit att bli den samlande benämningen på avståndstagande från flyktingar och invandrare. Det finns dock skillnader mellan främlingsfientlighet och rasism. Ett rasistiskt synsätt grundar sig på rasbiologiska och/eller ideologiska föreställningar, t.ex. uppfattningen att människor av en viss hudfärg eller ett visst ursprung har fler värdefulla egenskaper än andra, eller att människor av olika ursprung skall leva åtskilda. Ett främlingsfientligt synsätt däremot är ofta grundat på föreställningar om att olika kulturer bör leva åtskilda, eller att en kultur är mer högtstående än en annan. Här är avståndstagandet till andra grupper grundat på kulturella skäl, inte fysiska. En främlingsfientlig uppfattning innebär dock ytterst sällan ett avståndstagande till alla enskilda "främlingar", utan avståndstagandet är som regel riktat mot vissa specifika grupper i samhället. En generell främlingsfientlighet riktad mot t.ex. alla icke-svenska grupper är ytterst ovanlig.

  Jag tycker det är solklart att SD är främlingfientliga, i ordets värsta bemärkelse. Läs tex. Kent Ekeroth eller Carina & Stefans bloggar. Det syns tydligt att det handlar om att man anser att grupperna från vissa områden (i en grov generalisering) är lägre stående människor som inte har här att göra.

  /D.

  SvaraRadera