tisdag 27 juli 2010

Medborgarskap förbättrar invandrares möjligheter på arbetsmarknaden

OECD har släppt sin rapport International Migration Outlook för 2010. En intressant slutsats är att medborgarskap underlättar integrationen på arbetsmarknaden. Särskilt gäller det invandrare från fattiga länder och för kvinnor. Medborgarskap antas minska barriärerna för att komma in på arbetsmarknaden, öka rörligheten och minska diskrimineringen. Invandrare som är svenska medborgare får bättre betalda arbeten och har lättare att få arbete speciellt inom den offentliga sektorn.
I rapporten rekommenderas att man tillåter dubbelt medborgarskap och att medborgarskapsvillkoren inte ska vara extremt restriktiva. Populistiska förslag som försvårar medborgarskap, som t.ex. språktester försämrar alltså invandrares chanser på arbetsmarknaden. Sverigedemokraternas krav att man måste vara bosatt i Sverige i minst 10 år för att få medborgarskap är kontraproduktivt om man vill att invandrare ska få arbete.

Lars Persson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar