lördag 20 februari 2010

Skånska Dagbladet vill avskaffa anhöriginvandring

Skånska Dagbladets ledarskribent Lars J Eriksson har än en gång visat att han snarare hör hemma på SD-kuriren än på centerpartistiska Skånska Dagbladet. I en ledare skriver han Sverige bör minska invandringen till de nivåer som fanns under 1980-talet och prioritera flyktingar framför andra grupper.

Flyktinginvandringen är inte större idag än under 1980-talet. Omkring 10000 flyktingar per år kom till Sverige under 1980-talet. För 2000-2009 är nivån samma. Det som har ökat är anhöriginvandring, studenter och framförallt invandrare från EU/EES-länderna. Det är denna invandring Lars J Eriksson vill stoppa. Det innebär att svenska medborgare inte får bilda familj med vem de vill och förmodligen att Sverige måste lämna EU eftersom man vill förhindra den fria rörligheten inom unionen.

Skånska Dagbladets ledning bör tänka efter om det är en politik som tidningen står bakom.

Lars Persson

14 kommentarer:

 1. nu har bollen börjat rulla från alla håll och kanter

  äntligen så har jornalister och ledarskribenter tänka som sd

  men varför har det tagit så lång tid??

  svaret är att dom har varit rädda för att säga sanningen

  den här snöbollen lär inte varken muhamed-lars eller övrig pk kunna stoppa
  pelle

  SvaraRadera
 2. "Det innebär att svenska medborgare inte får bilda familj med vem de vill" skriver VIS. Trams VIS, Visst får de bilda familjer med vem de så önskar!! Men det kan ju bli i invandrarens hemland istället för i Sverige.

  SvaraRadera
 3. Var skriver Eriksson att anhöriginvandring ska avskaffas?
  På vad bygger ditt påstående att det kom lika många flyktingar till Sverige under 2000-talet som under 1980-talet?

  SvaraRadera
 4. Anonym 11:39,
  Det innebär att svenskar tvingas fly till ett annat land därför att de förvägras sin rätt att bilda familj med vem de vill. Om det andra landet har samma regler, hur ska de då kunna bilda familj?

  SvaraRadera
 5. Erik Johansson,
  Lars J Eriksson vill att invandringen inte ska vara större än under 1980-talet och att flyktinginvandring ska prioriteras. Ca 60 procent av invandrarna på 80-talet var flyktingar medan de under 2000-talet varit omkring 20 procent (av de som behöver uppehållstillstånd). Det blir inte mycket plats över för anhöriginvandrare och EU-medborgare enligt Erikssons plan.
  Migrationsverkets statistik visar att det kom ungefär lika många flyktingar per år på 1980-talet som på 2000-talet.

  SvaraRadera
 6. 2008 kom det ca 30 000 anhöriginvandrare till Sverige av dem var ca 10 000 anhörig till person som fått asyl. När man läser migrationsverkets statistik över olika länder så ser man att flyktinginvandringen genererat ca 10 000 personer till, eftersom personer ofta söker partner i hemlandet etc.
  Nu är det väl så att den grupp som Lars tillhör "svenne banan" gifter sig med någon från utlandet är i minoritet när det gäller anhöriginvandringen.

  SvaraRadera
 7. Din tolkning av vad han vill och det han faktiskt skriver är inte samma sak.
  Jag vet inte vad det är för statistik du avser. Det som är omedelbart tillgängligt på verkets sida är Asylsökande 1984 till 2008. Det kom 109144 asylsökande 1984-1989. I genomsnitt 18190 per år. 2000-2008 kom 229762, i snitt 25529. Det är en ökning med 40 procent. Är en ökning med 40 procent ingenting?
  Om vi, för att få en mera rättvisande jämförelse, utgår från att det kom lika många asylsökande 1981-1983 som 1984, d v s 12000, blir snittet för 1980-talet 16127. Då har vi en ökning med 58 procent, om jag nu räknat rätt i hastigheten.
  Fortfarande ingen skillnad?

  SvaraRadera
 8. 1980-1989 kom i medeltal 9711 flyktingar per år. 2000-2008 kom i medeltal 10865.

  http://www.migrationsverket.se/download/18.56e4f4801246221d25680001079/Beviljade+uppeh%C3%A5llstillst%C3%A5nd+1980-2008+.pdf

  SvaraRadera
 9. Som vanligt tolkar ViS in vad som helst i det andra skriver.
  Det finns inget i ledaren som kan tolkas på ViS:s vis.
  Det som ledaren ger uttryck för är en insikt om att det finns en gräns för hur många Sverige förmår ta emot.
  Sen en undran - EU-medborgare räknas väl inte in bland invandrarna? Det krävs väl inga uppehållstillstånd för EU-medborgare?

  SvaraRadera
 10. Naturligtvis är också EU-medborgare invandrare. Tidigare krävdes uppehållstillstånd även för EU-medborgare. Nu krävs uppehållsrätt.
  Nordiska medborgare är också invandrare men behöver inte uppehållstillstånd eller uppehållsrätt.

  SvaraRadera
 11. Se även : http://efterarbetet.etc.se/25881/skanska-dagbladet-goer-hotbilderna-rumsrena/

  SvaraRadera
 12. Okej, man måste kanske registrera sig och få uppehållsrätt om man vill bo i ett annat EU-land. Det är möjligt, men det var inte det väsentliga i min invändning mot din övertolkning av ledaren.
  Ledarskribenten har inte gjort en detaljerad analys av vilka regler som ska gälla, men han har kommit fram till slutsatsen att det finns gränser för hur många vi kan ta emot.
  Det är kärnfrågan, men den vill du helst inte beröra.

  SvaraRadera
 13. Svenskar tvingas redan idag fly Sverige för att kunna bilda familj men precis som du säger vad händer när man stöter på patrull i sin partners hemland också? Se min Blogg http://stockholmnative.blogspot.com

  SvaraRadera
 14. "Det som ökat är anhöriginvandring..."

  Men vad nu då, var inte anhöriginvandringen bara en myt? Eller gällde det bara anhöriginvandring i samband med ensamkommande barn?

  Tess

  SvaraRadera